Televisie Woensdagavond bij SBS 6 is 3 8 j Woensdag 24 september 2008 PZC VIJVER EN VISSENCENTRUM 'T GROENE KIKKERTJE U kunt bij ons terecht voor de aanleg van: Tevens verkoop van: En Rana natuurpark: n o FILMS VANDAAG She's the Man Een meisje (Amanda Bynes) doet zich voor als haar twee lingbroer, zodat ze kan blijven voetballen. Vlotte versie van Shakespeare's Twelfth Night. De regie is van Andy Fick- man. (VS-2006) RTL 5, 20.30-22.30 uur El método Sollicitatiethriller waarin ze ven sollicitanten voor een top functie psychologisch worden afgebeuld totdat er zes afdrui pen. Knappe mix van bedre ven ensemblewerk, pakkend script en subtiele maatschap pijkritiek. Regie: Marcelo Pineyro. (E/I/RA-2005) België 2, 20.40-22.35 uur Boys and Girls Twee goede vrienden (Fred die Prinze jr. en Claire Forla- ni) dreigen de vriendschap te verliezen nadat ze seks met el kaar hebben gehad. Regie: Ro bert Iscove. (VS-2000) RTL 5, 22.30-0.15 uur Zusje Een jongen bezoekt zijn zus in Amsterdam. Hij volgt haar continu met een videocamera en wil praten over een ge deeld trauma. Gevatte, leven dige film van Robert Jan Westdijk met onder anderen Kim van Kooten en Martijn Zuidenwind. (NL-'95) Nederland 2, 23.50-1.10 uur Female Perversions Tilda Swinton speelt een advo caat die geen enkele gêne kent. Een rechtszaak rond haar steelzieke zus dwingt tot zelfanalyse. Verfilming van het gelijknamige boek van Louise J. Kaplan. (D/VS-'96) Duitsland 1, 0.35-2.20 uur tuinen, vijvers, natuurtuinen, palissades, bestrating, e.d. waterplanten, vissen, folie, filters, pompen, e.d. 10.000 m2 vijver en tuinplezier, rondleidingen openingstijden: di t/m vrij 9.00-17.30 uur Zaterdag 9.00-17.00 uur Welleweg 35, 4315 CH Dreischor. Tel. 0111-401459 Op uw gezondheid Vanavond aandacht voor on dervoeding bij ziekenhuispa tiënten. Daarnaast wordt ge keken hoe onhygiënisch vaat doekjes zijn en of je van spor ten afvalt. Ben Cramer laat twaalf jaar na zijn hartopera tie zijn hart onderzoeken. Nederland 2, 19.55 uur Achter de voordeur De 44-jarige Turk Mesut Par ti woont sinds zijn 8e in Ne derland. Hij is nog steeds niet gewend aan de koele Neder landse cultuur en zomaar aan bellen bij de buren durft hij niet. Hij geeft zijn huissleutel af en is benieuwd wie er een kijkje neemt in zijn leven. Nederland 2, 20.50 uur SPORT VANDAAG Wielrennen Rechtstreeks verslag van het WK Wielrennen, de tijdrit vrouwen, in Varese (Ita- liëjover 25,1 kilometer. België 1, 14.30 uur en Neder/and 1, 15.30 uur Voetbal Live verslag van FC Emmen - FC Twente in de tweede ron de van KNVB Beker. RTL 7, 18.30 uur NOS Sportjournaal Verslag van het WK Wielren nen op de weg in Varese (Ita lië), met de tijdrit voor vrou wen. Nederland 1, 18.45 uur De naakte waarheid Na twee zwangerschappen is het lichaam van Inge, en dan met name haar buik, voor haar een grote verschrikking geworden. Als ze in de spie gel kijkt, walgt ze van zich zelf Personal coach Robert gaat met haar aan de slag om dit negatieve zelfbeeld dras tisch te veranderen. RTL 4, 21.25 uur Eet smakelijk! Chef-kok Leon Mazairac maakt vanavond samen met de vegetarische pianist Jan Vayne een gerecht met kip. Daarvoor zoeken ze op de boerderij een paar kippen uit om te slachten. Nederland 3, 21.55 uur Voetbal Live verslag van Feyenoord - TOP Oss in de tweede ronde van KNVB Beker. RTL 7, 20.30 uur NOS Sportjournaal Met de WK Wielrennen, de rentree van wielrenner Lance Armstrong, reportage over af scheid van Rintje Ritsma. Nederland 3, 22.30 uur Voetbal Samenvattingen van de van daag gespeelde, niet recht streeks uitgezonden wedstrij den in de tweede ronde van KNVB Beker. RTL 7, 22.45 uur O O NEDERLAND 1 06:30 MAX Geheugent rainer 06:45 Nederland in Beweging! 06:59 Goe demorgen Nederland 07:00 Journaal 07:10- 09:00 herhalingen Goe demorgen Nederland en Journaal 09:15 Ne derland in Beweging! 09:30 Journaal 09:40 MAX Geheugentrainer 10:00,11:00,12:00,13:00 Journaal 13:10 Sport journaal 13:20,14:00, 15:00Journaal 15:30 NOS: WK Wielrennen 16:25 Radar 17:00 KRO Kindertijd 17:01 Kon- stanse 17:07 Hond aan boord 17:12 Brum 17:22 Ibrahim plant plantjes 17:25 Sesamstraat 17:51 WD NEDERLAND 2 07:00,07:10 Journaal 07:30 ONM 08:00,08:10, 09:00 Journaal metge- barentolk 09:15 That's the question 09:40 Tot de dood ons scheidt 10:05 Opsporing ver zocht 10:40 Per secon de wijzer 11:10 Tijd voor MAX 12:00 Journaal 12:10 Lingo 12:35 Man bijt hond 13:00 Jour naal 13:10 Sportjournaal 13:20 Nederlands Film Festival Journaal 13:45 Het echte leven - Achter de schermen 14:10 Een Hollandse held 14:35 Bluebird 16:00 Journaal 16:05 Café De Buren 16:30 Patat, pom of pas ta? Koken in andermans keuken 17:00 Journaal 17:10 Helvoirt 17:35 Tijd voor MAX NEDERLAND 3 06:29 Z@ppelin met o.m. Kabouter Plop, Piet Piraat, Pingu, Bolke de beer, De WaWa's, Bum- ba, Bibaboerderij, Se samstraat, Kindertijd, Konstanse 11:30 jeugd journaal 11:44 Z@ppe- lin met o.m. De we reld van K3, Mega Min- dy, De Smurfen 13:30 BB3B 13:55 Kikagt Bob 14:25 Z@ppSport 14:50 Kinderen voor kin deren journaal 14:55 AVRO Junior Songfesti val 2008 15:25 AVRO Ju nior Songfestival 16:24 CH!PZ Dance Xperlenz 16:25 Jeugdjournaal.nl 16:30 De nieuwe avon turen van Lucky Luke 16:50 Rataplan 16:55 6tien 17:20 Zóóó gê nant!! 17:45 Baasjes 06:45 RTL Nieuws 09:05 As the world turns 09:55 Goede tijden, slechte tijden 10:30Teleshop4: Leef je leven 11:20 Over koken: Bill's food 11:50 Van kavel tot kasteel 12:20 Eigen huis Sr tuin 13:10 Murder, she wrote 14:05 RTL Travel 15:05 Oprah Winfrey show 16:00 RTL Nieuws 16:05 Wie is de chef 16:35 De kwestie van smaak 17:05 As the world turns 06:00 Teleshop 5 06:01 Teleshop 5 06:15 Best of shopping 08:45 Te leshop 5 09:00 TEK TV 10:00 Best of shopping 12:45 Teleshop 514:00 Best of shopping 15:30 Tel Sell 16:05 NewsRa- dio 16:35 The king of Queens 17:05 Postcode- Loterij: Deal or no deal 17:35 Dr. Phil 00 O O aj o O O O CN O O CN CN O O rn CN U 18:00 Journaal 18:20 EénVandaag, ac tualiteiten 18:4S Sportjournaal 18:25 That's the questi- 18:00 SpangaS, jeugd on, quiz 18:23 Het Klokhuis, 18:55 Man bijt hond, jeugd serie reportages 18:45 Jeugdjournaal, jeugd 18:00 RTL Nieuws, nieuwsbulletin 18:15 Editie NL, nieuws programma 18:35 RTL Boulevard 18:30 The king of Queens, comedy serie 19:00 Lingo, woord-en taalspel 19:25 AVRO De Cen trale Huisartsen post, realityserie 19:25 WijZijnDeCe- schiedenis, herin neringen 19:55 Op uw gezond heid, consumen tenprogramma 19:00 ONM, soap 19:30 RTL Nieuws, 19:22 Journaal nieuwsbulletin 19:30 De Wereld Draait 19:55 RTL Weer, infor- Door, livepro- matief gramma 19:00 Wie is de chef, kookprogramma 19:30 Can't buy me love, realitypro- gramma 20:00 Journaal 20:30 Hello Goodbye, gesprekken 20:25 Netwerk, actuali teitenrubriek 20:50 Achter de voor deur, amusement 20:19 Journaal 20:30 Op de bon, infor matief 20:00 Goede tijden, 20:00 PostcodeLoterij: slechte tijden, Deal or no deal, soap spelshow 20:30 Gillend naar huis, 20:30 She's the man, amusementspro- romantische kome- gramma die 21:20 KRO Detectives: Silent witness, detectiveserie 21:25 Tien voortaal, taalstrijd 21:15 Nieuwslicht, we tenschap 21:55 Eet smakelijk!, kookprogramma 21:25 De naakte waar heid, make-over- programma 22:00 Journaal 22:15 Nova/Den Haag vandaag 22:50 Dat kan beter, in formatief 22:30 Sportjournaal 22:25 Superdik - Su- perdun, dieetpro- gramma 22:30 Boys and girls, ro mantische kome die 23:10 Pauw Witte- 23:20 Nederlands Film 23:00 Journaal man, actuele talk show Festival Journaal, film (h) 23:50 Zusje, filmdrama 23:15 Raymann is laat, latenightshow (h) 23:25 RTL Nieuws, nieuwsbulletin 23:35 RTL Weer, infor matief 23:40 RTL Boulevard, amusement (h) 00:05 Journaal 00:25 Pauw&Witte- man (h) 01:20 Journaal (h) 01:55 Journaal (h) 01:10 Nova/Den Haag vandaag(h) 01:45 Netwerk/Man bijt hond/Eén- Vandaag(h) 00:05 De Wereld Draait 00:35 Teleshop 4 Door 00:36 Cupido 01:00 Journaal (h) 03:00 Babenight 01:15 Sportjournaal (h) 05:30 Teleshop 01:40 NOS Tekst tv 00:15 Can't buy me love (h) 00:45 Teleshop 5 00:46 Lekker vijf 03:00 TV Club 05:30 Hei Elei journaal Tooske Ragas helpt Nederlanders in een hopeloze woonsituatie. door Monique Brandt Het is niet helemaal toevallig dat Hart in Aktie met Natas- ja Froger en De Ultieme Woondroom, het nieuwe program ma van Tooske Ragas, samen op woensdagavond geprogrammeerd zijn. Beide programma's zoomen uitgebreid in op de emoties die een levensveranderende tv-actie met zich meebrengt. Veel tranen, veel diepe en breed uitgemeten ge voelens: de woensdagavond is voortaan kleenexavond bij SBS 6. Zo worden in het nieuwe De Ultie me Woondroom mensen geholpen die in een hopeloze woonsituatie verkeren. Elke aflevering draait om mensen die goed zijn vastgelopen wat wonen betreft. Bijvoorbeeld een gezin dat al jaren met de gor dijnen dicht leeft uit schaamte voor de rotzooi in huis. Volgens presentatrice Tooske Ra gas is het niet haar bedoeling uit sluitend op het tranendal achter belabberde woonsituaties te focus sen. „Ik ben geen Hart in Aktie. Het is een wóónprogramma. Ik probeer juist een beetje weg te blij ven van te veel emoties. Ik huil ge lukkig ook niet zo snel, want we komen soms schrijnende situaties tegen. Ik ben juist hartstikke blij dat ik dit kan doen." In de eerste aflevering is te zien hoe de woondroom van de Friese familie Leenmans, een familie met vier eigen kinderen en twaalf pleegkinderen, keihard aan digge len viel. Het krap wonende gezin kocht optimistisch een oude boer derij, bedoeld om geschikt te ma ken als onderdak voor de uitgebrei de kinderschare. Eén verbouwink- je en klaar, zo was de verwachting. Maar het liep uit op een nachtmer rie. „We hebben ons er gigantisch op verkeken", zegt vader Fred op het moment dat het gezin nog slechts twee weken heeft voor het oude huis overgedragen wordt. „Ik denk dat we straks in tenten in de tuin moeten bivakkeren." Maar Tooske verschijnt niet voor niets bij de familie, weten de kij kers al. Haar klusteam, inclusief een stoere bouwvrouw, komt in ac tie om de zaken op te lossen en als nog een droomhuis te scheppen. Compleet met speelzolder, came-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 40