scoren met schone stranden Proper van Breskens tot aan de Zwingeul PvdD benieuwd naar dierenbeleid gemeente 15.50 Schoon strand Belgen blazen in Breskens CDA op de bres voor zoet water voor landbouw ®<e V)W WÖKMëA) U d°- - .>i»,VNS PZC Woensdag 24 September 2008 3 COMMENTAAR S Zeeland doet het weer ouderwets goed bij de verkiezing van de schoonste stranden van Nederland. Alle Zeeuwse strandgemeenten eindigen dit jaar in de top tien van de ranglijst. Vorig jaar nog waren de Zeeuwse stranden ongekend laag geklasseerd. Na een flinke lobby door de Zeeuwen bij de organiserende stichting Nederland Schoon, is de schande van vorig jaar weer uitgewist. Die uitstekende klassering is aanleiding genoeg om eens goed uit te pakken met de gezamenlijke promotie van onze stranden. Er is geen enkele andere provincie in Nederland die zo goed scoort met mooie en schone stranden als Zeeland. En dat mag de rest van de wereld dus best weten. In 2006 gaven gemeenten, provincie en de VW's al een keer veertigduizend euro uit aan strandpromotie: er is een website gemaakt - die op dit moment al lang niet meer actueel is - er zijn folders gedrukt en beurzen bezocht. Nu het toerisme in Zeeland onder druk staat, is het niet langer voldoende om wat folders te verspreiden of advertenties te zetten. Zeeland moet deze score stevig omarmen en vervolgens volledig promotioneel uitbuiten. BRESKENS - Vlaanderen blaast op zaterdag 4 oktober om 19.30 uur in de Samen op Wegkerk in Bres kens. Muziekverenigingen uit het Belgische Bassevelde en Izegem spelen samen met muziekvereni ging Breskens/Groede in het kader van het grensoverschrijdende pro ject Vlaanderen Blaast. Het con cert is het tweede in de reeks van drie optredens. Op 20 september vond in Eeklo de eerste uitvoering plaats. Het project wordt medegefinan cierd door de provincie Zeeland en de gemeente Sluis. door Joeri Wisse Of de gemeente Sluis van daag, net als in 2005 en 2006, de titel 'Schoonste strand van Nederland' in de wacht sleept? „Het wordt nog span nend", zegt Piet Michielsen, verant woordelijk voor de dagelijkse schoonmaak van de stranden in Zeeuws-Vlaanderen. Zijn verwachtingen zijn goed. „Op de dag dat de inspecteur van Ne derland Schoon een steekproef hield, zag hij niets liggen. Ja, op het laatst nog twee peuken. Maar die vallen door de mazen van de strandreinigingmachines." Een dag voor de uitreiking van de prijzen ligt het strand rond pavil joen de Boekanier bij Nieuw- vliet-Bad er piekfijn bij. In het hoogseizoen is dat wel anders. „Veel dagjesmensen belanden hier, vanwege de grote parking. En de Boekanier trekt altijd geweldig veel jeugd aan. 's Ochtends slooft iedereen zich uit om alles schoon te maken. Als je hier dan 's avonds kijkt, schieten de tranen in je ogen, zóveel rommel ligt er dan." Michielsen, aan wie de gemeente Sluis de strandschoonmaak heeft uitbesteed, rijdt in het seizoen da gelijks 'van Breskens tot de Zwin- geul'. Met groot en glimmend ma terieel wordt het meeste opge ruimd. „Ook papiertjes van men sen die heel proper denken te zijn door het te begraven, neemt de machine mee." Niet alles gaat machinaal. Het le gen van de vele vuilkorven gaat met de hand. Op de voor de trek ker onbereikbare stukken, onder de paviljoens en tussen de paal hoofden, wordt het afval ook met de hand geraapt. Nu het herfst is, gaat de schoon- maakfrequentie omlaag. In plaats van blikjes en papiertjes zijn het vooral honden- en paardendrollen die het zand ontsieren, constateert ook Konrad Blum uit het Duitse Bitburg. „Hier lopen unheimisch veel honden." Al die drollen vindt Michielsen ook te griezelig voor woorden. „Nu de honden weer los mogen lopen, zie je meer drollen, ook al hangen er speciale zakjes bij de overgangen." Blum en z'n vrouw klagen ook over paarden- poep. Michielsen: „Dat is voor veel gasten een ergernis, vooral op de duinopgang. Gelukkig stinkt het minder dan hondenpoep. En ek sters en kraaien zorgen voor de verspreiding van de poep." Met een matige zomer, zou je den ken dat vader Piet en zoon Paul Michielsen een rustig seizoen ach ter te rug hebben. Dat is niet hele maal waar. „Minder goed strand weer betekent vaak meer wind. Daardoor heb je meer aanbod van uit zee. Dat ruimen wij ook gere geld op." Michielsen vreest dat aan het op ruimen van wier misschien een eind komt, zoals een werkgroep' onlangs adviseerde. „Dat wier kan wel ecologisch zijn, maar het gaat enorm stinken als je het laat lig gen. Waarom zou je een goed schoonmaakbeleid veranderen?" In het hoogseizoen heeft Piet Michielsen drie machines en vijf man personeel nodig om de Zeeuws-Vlaamse stranden schoon te maken, foto Peter Nicolai DEN HAAG - De land- en glastuin bouw in Zeeland moet ook in de toekomst verzekerd zijn van vol doende zoet water. De CDA-Tweede-Kamerleden Jan Mastwijk en Ad Koppejan vragen minister Verburg (CDA, LNV) en staatssecretaris Huizinga (CU, Ver keer en Waterstaat) daarvoor te zorgen. De Kamerleden willen van het kabinet weten of het bekend is dat door het toelaten van zout wa ter in de Zeeuwse wateren de giet- watervoorziening van de land- en glastuinbouw in gevaar kan ko men. Ook vragen ze of het kabinet bij het uitwerken van de plannen werkt aan een oplossing voor de land- en glastuinbouw. door Marcel Modde GOES - Gemeenten die voorstaan diervriendelijk te zijn, krijgen nu de kans zich te onderscheiden. De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren heeft een enquête uitgezet die zicht moet geven of en in welke mate serieus beleid wordt gevoerd op dit vlak. De meest diervriendelijke gemeente kan rekenen op een oorkonde. De opzet is eerder al beproefd in Drenthe. Zeeland is de tweede pro vincie, aldus werkgroepsecretaris Kim Driedijk-Brouwer. Het stre ven is het initiatief uit te bouwen tot landelijk niveau. De vragenlijst gaat onder meer in op het omgaan met meldingen van gewonde die ren. Wat ook meeweegt, is het al dan niet toestaan van jacht op ge meentegronden en of er vergun ningen zijn uitgegeven voor pels- dierfokkerijen. De PvdD is verder benieuwd naar de inzet van hon denbelasting ten behoeve van wel zijn van de honden. Vlissingen wordt bij voorbaat ge tipt als één van de kanshebbers op de oorkonde. „Dat is tot dusver de enige gemeente waar wij zelf op internet iets hebben kunnen vin den over dierenwelzijnsbeleid", zegt Driedijk. Gemeenten hebben tot 31 oktober om te reageren. Ook burgers kunnen hun mening ge ven via de internetsite van de PvdD Zeeland. (Voormal ig Karrewiel) WOKK6N BAKK£N T£PPANVAKJ Tel. OTIS - 55 ó3 63 •groot buitenterras 3 aparte zalen *kinderspeelhoek 'ruime parkeergelegenheid V\ia Re)W - 2wc*cmweg 14, Koudekerks d.dewokvanvvalcKefen.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 3