Al 24 jaar iedere zondag naar een verre uitwedstrijd KNSB onaangenaam verrast door SBS6 VARIFOCALE BRIL NIET GRATIS? DAAR ZAKT JE BRIL VAN AF! Amsterdammer John Panhuijsen volgt de vierde klasse A. Laatste wedstrijd om WE A Cup \n GA TOCH MEIEEN NAAR SPECSAVERS w PZC Woensdag 24 september 2008 35 door Jurgen Naeye CLINGE - Wie zit er nou tweeën half uur in de auto om als neutrale toeschouwer de wedstrijd Clin- ge-Domburg te zien? Het klinkt als een grap of zou het gevolg kun nen zijn van een uit de hand gelo pen, uiteraard verloren, wedden schap. Voetballiefhebber John Pan huijsen zegt dat hij het er graag voor over heeft. De 55-jarige Amsterdammer volgt al ruim twee decennia het Neder landse amateurvoetbal op de voet. Elk jaar pikt hij er een regio uit. Vorig jaar volgde hij op zaterdag en zondag de wedstrijden in de derde en vierde klasse van het dis trict Noord. Dit jaar viel zijn oog op de vierde klasse A van het dis trict Zuid „Ik doe dit al 24 jaar", vertelt Pan huijsen vol trots. „Ieder weekein de sta ik ergens langs de lijn. Dit jaar is Zeeland aan de beurt." Het duel op de eerste speeldag tus sen Axel en Hontenisse liet hij, vanwege het slechte weer, toch maar schieten. Vorige week was hij, samen met zijn vader, echter als aandachtig toeschouwer te vin den bij het duel tussen Ria W. en Axel dat in 1-1 eindigde. Een trip van maar liefst 224 kilometer. En zondag waren vader en zoon Pan huijsen op het sportpark in Clinge te vinden. „Een mooi complex. Maar Clinge valt me qua voetbal wel wat tegen", zegt Panhuijsen na de 0-5-nederlaag van de thuis ploeg. Over de ontvangst bij de Zeeuws-Vlaamse clubs is hij vol lof „Wat me opvalt, is dat het er erg gemoedelijk aan toegaat. Aardi ge mensen hier. We worden overal hartelijk ontvangen. In Westdorpe kregen we een petje met daarop de naam van de hoofdsponsor. Vandaag kregen we een boekje ter gelegenheid van het 75-jarig jubi leum en een kop en schotel met het logo van voetbalvereniging Clinge erop. Fantastisch!" De souvenirs gaan bij de verzame ling die hij in de voorbije 24 jaar heeft gespaard. Zijn kamer is be hangen met meer dan zestig vaan tjes van amateurclubs en z'n kast puilt uit met ordners, die 680 ver schillende programmaboekjes her bergen. In al die jaren heeft hij al heel wat bizarre wedstrijden mee- Wl De Amsterdammer John Panhuij- sen bezoekt elk jaar wedstrijden uit één klasse van het amateur voetbal. Dit jaar is het de vierde klasse A van het district Zuid I. gemaakt. Een ploeg die een 0-3-achterstand wegwerkt, een winnende treffer diep in blessure tijd of een 7-6 einduitslag. Panhuij sen kan er over meepraten. Wat hem in negatieve zin nog bijstaat, is de massale vechtpartij, vier jaar geleden, tijdens het duel Terneu- zen tegen SV Triborgh. „Ik was met het openbaar vervoer naar Terneuzen afgereisd. Het duel liep behoorlijk uit de hand. Zelfs in de kleedkamers werd er gevoch ten. Dat was als voetballiefhebber geen prettige ervaring. Ik was blij dat ik weer thuis was." Panhuij sen, in het dagelijks leven mede werker facilitaire zaken bij de ge meente Amsterdam, verheugt zich op de wedstrijden die dit seizoen in het verschiet liggen. Zondag neemt hij de trein naar Vlissingen om het duel tussen Zeeland Sport en Oostburg te bezoeken. „Het is mijn doelstelling om elk team zo wel uit als thuis te zien spelen. In Breskens en bij Luctor'88 ben ik al eens geweest. Teams als Biervliet, Hontenisse en Jong Ambon heb ik nog nooit zien spelen. Ik ben zeer benieuwd. Wie er wint, maakt me niks uit. Waar ik een bloedhekel aan heb? Als ik maar niet dat hele eind hoef te reizen voor een bloe deloze 0-0. Maar ook dat is me, zo zul je begrijpen, toch al diverse ke ren overkomen in die 24 jaar." Amsterdammer John Panhuijsen volgt dit jaar samen met zijn vader wed strijden in de vierde klasse A van het district Zuid I. foto Wim Kooyman Opticiens HOOGLAND - Schaatsbond KNSB is onaangenaam verrast door het be sluit van SBS6 te stoppen met de li ve-uitzendingen van de marathon wedstrijden om de Essent Cup. Volgens de bond heeft de zender dit geheel onverwacht gedaan. De KNSB wil de zender aan de contractuele verplichtingen hou den, maar wijst alternatieve moge lijkheden op voorhand niet af De bond sluit juridische stappen even min uit. SBS6 heeft het besluit ge nomen omdat het te weinig poten tie ziet in het live uitzenden van de wedstrijden. „We hebben het twee jaar op verschillende manie ren geprobeerd, maar het werkt niet", aldus een zegsman van SBS. De zender zou met een andere op zet wel verder willen. „We houden de deur open. We willen met de KNSB bespreken hoe we verder zouden kunnen. Edward van Dijk, bestuurslid van de Vereniging Marathon Sponsors, reageerde furieus op het besluit van SBS6 om met de live-uitzen dingen te stoppen. „Dit is onaccep tabel. Dit gebeurt twee weken voor aanvang van het seizoen! Het blijkt wel dat zo'n commerciële zender niet te vertrouwen is. Vol gens het contract hadden ze nog een jaar moeten doorgaan." Het seizoen van de marathon schaatsers begint op 4 oktober met de KNSB-competitie. Een maand later, op 2 november, gaat de Essent-competite, die door SBS6 uitgezonden zou worden, van start. Paul Boehlé, sponsorma nager van Essent, toonde zich ook verrast. „Zo'n besluit hadden ze be ter direct na het vorige seizoen kunnen nemen. Dit is een beetje kinderachtig. Wij gaan ons bera den hoe het verder met de compe titie moet." Henk Angenent, winnaar van de laatste Elfstedentocht in 1997 en een warm pleitbezorger van de ver nieuwingen binnen het marathon- schaatsen, vindt dat de KNSB blaam treft. „De bestuurders heb ben SBS6 nooit serieus genomen. Heel veel mooie plannen werden van tafel geveegd. De sport is daar nu de dupe van geworden", aldus Angenent. GOES - Met een extra uitgebreid programma nemen de Zeeuwse skeeleraars zaterdag afscheid van de strijd om de WEA Cup. Op een parkoers aan de Verrijn Stuartweg in het Goese industrie gebied De Poel I klinkt om 16.00 uur het startschot voor de jeugd tot 17 jaar. Om 16.30 uur vertrek ken de senioren, veteranen en vrouwen en om 17.30 komen de toppers met een A- of B-licentie in actie. Na afloop zullen in de nabijgele gen kantine van tenniscentrum Schelde International de winnaars van het WEA-klassement 2008 ge huldigd worden. Bij de senioren strijden Jan de Visser en Quinten Meulblok nog om de zege. Specsavers is de opticien waar u altijd 2 brillen voor de prijs van 1 kan krijgen, bij aankoop van een montuur vanaf 99.-. En dat geldt óók voor een bril met PENTAX varifocale glazen! U heeft bij ons al twee varifocale brillen vanaf 1 78.-. Loop eens binnen of maak vandaag nog een afspraak voor een gratis professionele oogtest. Specsavers Goes Ganzepoortstraat 7 (tegenover Kruidvat) 0113 - 22 93 03 Specsavers Middelburg Lange Delft 1 7 (tegenover Blokker) 0118- 64 22 60 Dit aanbod geldt voor één persoon bij aankoop van een montuur v.a. 99.- met standaard varifoeale glazen v.a. 79.-. 2" montuur en glazen uit dezelfde prijscategorie. Voor extra glasopties gelden vaste toeslagen. Niet in combinatie met andere aanbiedingen. Kijk op www.spetsavers.nl voor de dichtstbijzijnde winkel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 37