Zeeland Riviercruises genieten RE Joods meisje zoekt naar Karla Peijs spreekt over beroepsgeheim wan: VIER VRAGEN OVER RATTENBESTRIJDING Code in gedrang door controlezucht en belang van geld. Amerikaanse professor geeft openbare lezing in Roosevelt Academy. 30 1 Woensdag 24 september 2008 PZC De Wageningse wetenschapper Bastiaan Meerburg vindt dat knaagdieren vooral op boerderijen erg wreed worden bestreden, met gif dat bloedingen veroorzaakt. Naam: Kees Kooijman Leeftijd: 39 Woonplaats: Yerseke Functie: Ongediertebestrijder. Bent u het met wetenschapper Meerburg eens dat ratten en muizen vooral op boerderijen wreed worden bestreden ik weet niet of dat zo wreed is. Dat hangt er vanaf hoe je het doet. Ik weet niet of bestrijding met gif, dat werkt als bloedverdunner, wreed is. Ik weet wel dat de ziekte van Weill, die ratten over kunnen brengen, een duidelijk gevaar voor de volksgezondheid is. Het afmaken van een stal met pluimvee dat is besmet met de kippengriep of een stal met die ren met varkenspest is ook wreed. Zijn er dan alternatieven Wij kiezen waar het maar even mogelijk is, voor een andere manier van bestrijden van ratten. Ze worden met voedsel in een speciaal apparaat gelokt. Als ze van het voer eten, zetten ze een sensor in werking, die een draaimechanisme in werking zet. Vervolgens worden de ratten door een vloeistof in een paar seconden bedwelmd en vallen ze in een bakje met sterk water. Heeft u dit systeem zelf ontwikkeld? Nee, het is een uitvinding uit Italië. Wij zijn de importeur voor Neder land. Ik zie het als de toekomst in knaagdierenbestrijding. Je kunt name lijk niet overal gif of vallen gebruiken. Dit apparaat is absoluut reukloos, hygiënisch en hierdoor overal inzetbaar. Waar zitten eigenlijk de meeste ratten? Ratten zitten overal. Overal waar mensen zijn, waar wat te eten is of bij voorbeeld langs de waterkant. Bekijk een filmpje over het nieuwe apparaat dat ongediertenbestrijder Kees Kooijman op YouTube gezet heeft: www.pzc.nl door Claudia Sondervan MIDDELBURC - Commissaris van de koningin Karla Peijs spreekt maan dag 6 oktober voor artsen en be leidsmedewerkers in medische in stellingen over het beroepsgeheim. Zij opent in de Filmzaal van het Provinciehuis in Middelburg een symposium van de Zeeuwse afde ling van de Koninklijke Nederland se Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG). Het beroepsgeheim staat aan alle kanten onder druk, constateert de KNMG. Argumenten van geld en beheersbaarheid hebben lak aan de persoonlijke ruimte van de mens. De grote rederijen verspreid over de wereld krijgen het langzaam door: Nederland is beslist meer dan Amsterdam en tulpenvelden. Cruisen naar Zeeland, dat is het. De belangstelling groeit. door Cornelleke Blok Koffer in- en uitpakken? Dat is niet nodig als je een riviercruise maakt. Je neemt je hotelkamer immers elke dag mee op reis. Net als de keuken, restaurant, het per soneel en je reisgenoten. De mps. Princess legt aan in Vlis- singen. Zo'n vijftig ouderen, die vanochtend nog wakker werden in Gent, maken zich op voor een busrondrit over Walcheren. Ze ma ken een achtdaagse riviercruise van Brugge naar Rotterdam. Zee land is vaste prik, in de reis. Mid delburg, Veere en Neeltje Jans staan op het programma. Vlissin- gen officieel niet, maar de Princess moet vandaag uitwijken, omdat het Kanaal door Walcheren enkele uren afgesloten is. „Och, wat een lieve kleine huisjes. Aanleggen in Zeeland Die zijn zo leuk", verzucht Cilia Trakzel (82) uit Rotterdam, als de bus door één van de Walcherse dorpjes rijdt. De rit gaat van Vlis- singen via Meliskerke en Zoutelan- de naar Westkapelle. 'Fantastisch', klinkt het van alle kanten op de nieuwe boulevard, die pal aan zee ligt. „Wat een mooie weg!" Ada Gravendeel (85) uit Putters- hoek (bij Rotterdam) vindt het stiekem jammer dat de busrit stopt in Middelburg. „Het had van mij nog wel een uur mogen du ren." Ver lopen is lastig, als je tach tig bent. Dus strijken de senioren snel neer op een terras aan de Markt. Niet veel later vult de geur van Zeeuwse mosselen de salon van de Princess. Bij een dagje Zeeland hoort een Zeeuwse versnapering, zegt de kok. De passagiers schuife len verlekkerd naar de grote scha len in de hoek. De witte wijn en je never worden ingeschonken. De vrolijke man achter het keyboard pingelt wat en zingt een liedje. Hierom gaat ze mee met een rivier cruise, zegt Ada: „Je hebt altijd mensen om je heen, het is gezellig. Het zijn allemaal oudere mensen. Dan kun je nog eens over vroeger praten. Niemand mist de televisie, je bent er uit, maar je voelt je toch thuis. En het eten is héérlijk." Mia en Prudent Baart (80 en 87) Sprekers zijn verder de vertrou- wenarts van het Advies- en Meld punt Kindermishandeling en kin- derats van Ziekenhuis Walcheren, Eric Sulkers, psychiater en tot voor kort Emergisdirecteur, Marcel van der Geld, verpleeghuisarts van het VUMC, C. Hertogh, en de voorzit ter van het Centrale Tuchtcollege in Den Haag, R. Torrenga. Hij brengt twee tuchtzaken naar vo ren rond het beroepsgeheim, waar in de uitspraken nog moeten vol gen. Dagvoorzitter is de Zeeuwse regisseur van de ziekenhuiszorg en oud-voorman van de medisch spe cialisten, Pieter Vierhout. Karla Peijs opent met een lezing het Middelburgs symposium van artsenvereniging KNMG over be roepsgeheim. Dat staat volgens de vereniging onder druk. In Middelburg legden dit jaar tot nu toe 121 riviercruiseschepen aan. In 2007 waren dat er 107. Veel schepen mochten toen niet aanleggen in Middelburg, omdat ze niet voldeden aan de geluidsnormen. In 2006 kwa men 143 schepen naar Middelburg. Veere kreeg dit jaar tot nu toe bezoek van 67 riviercruiseschepen. In 2006 en 2007 waren dat er respectievelijk 51 en 58. In Zierikzee legden dit jaar 13 riviercruiseschepen aan. Er moeten vaak schepen geweigerd worden, omdat de ruimte voor aanleggen beperkt is. Bruinisse krijgt elk jaar ongeveer vijftig riviercruiseschepen op bezoek. Op een riviercruiseschip varen gemiddeld 100 tot 150 mensen mee. uit Roosendaal zouden ook niet meer anders willen. Net als Ada maakten ze al meerdere riviercrui ses. „We zijn al naar Duitsland ge weest en naar Texel. Het is toch ge weldig goed? Je komt overal en kunt vanaf de boot heerlijk van de omgeving genieten." Terwijl de paprikasoep en de lams bouten geserveerd worden, trek ken de oevers van het Kanaal door Walcheren voorbij. Verschillende rederijen melden dat riviercruises in Nederland en België steeds populairder worden. Duitsland is niet langer de enige bestemming. „Je hoeft niet ver van huis om vol op te genieten", vindt Prudent. „Vlissingen en Middelburg zijn hartstikke leuk." Ada: „En het is weer eens wat anders dan een Rijnreis." Volgens kapitein Aad van Noord moeten de Zeeuwse gemeenten nog wel wat verbeteren, als ze meer riviercruises willen trekken. „In Middelburg is een betere stroomvoorziening nodig. We kun nen daar niet 's nachts liggen, van wege de overlast van de generator voor de omwonenden. Dat is jam mer, want het is hier prachtig. In Vlissingen is het helemaal mis met de voorzieningen. Daar is nog niet eens drinkwater. De gemeenten moeten voorzieningen treffen: er is water nodig, een goede stroom voorziening en goede afloopmoge lijkheden voor de passagiers." Het is al lang donker als de Prin cess richting Veere vaart. De man pingelt nog steeds op z'n key board. Cilia waagt ook een liedje, maar loopt na enkele noten gieche lend weg. Het is tijd voor een bier tje, samen met haar nicht Tonny (73) en Joke (66), die ze op de reis heeft leren kennen. „Proost dames!" Gelukkig is het bed dichtbij. Quistenburg 21 r-, .ir-nrt. n 44545 PZ BorsseIe P. VAN EIJZEREN B.V. Tel. 0113-352040 MECHANISATIE- CONSTRUCTIE- ni 1 o ocoocn EN INSTALLATIEBEDRIJF rdX ui id-dOZZDS en organiseren op 26 september van 10.00 tot 22.00 uur en 27 september van 10.00 tot 16.00 uur voorlichtingsdagen over het programma van de Kverneland groep en gps inclusief ploegbesturing. De nadruk zal liggen op het Vicon programma. Graag tot ziens bij: Van Eijzeren Borssele tel. 0113-352040 Kijk voor onze complete voorraad, meer informatie en een routebeschrijving op onze site www.vaneijzeren.nl door René Schrier MIDDELBURC - „Misschien kan ik wel nooit stoppen met dit onder zoek", verzucht de Amerikaanse Hedy Rose. Ze is bezig aan een boek over haar ervaringen als jood se onderduikster in het Amster dam van 1942. Maar naarmate ze met meer feiten materiaal in aanraking komt, raakt ze ook steeds meer geïnteresseerd in wat precies met haar vader, ban ketbakker Jacques Cohen uit de Nieuwendijk, is gebeurd. Hij werd in 1942 door de Duitsers opgepakt en weggevoerd naar Westerbork. Rose heeft al op talloze scholen en plaatsen in Amerika, Oostenrijk en Duitsland lezingen gegeven. Drie jaar geleden nog in Middel burg. Nu komt ze op verzoek van de Roosevelt Academy weer voor een lezing. „Ik ben bezig met onderzoek om mijn verhaal te kunnen bewijzen. Niet dat dat nodig is, want ik heb het zelf meegemaakt. Maar je leest en hoort nog steeds over mensen 'Er zijn nog steeds mensen die zeggen dat al dat vreselijks niet gebeurd is' Wie geen zin heeft om het vasteland op te gaan, kan een spelletje doen aan boord,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 32