Familieberichten Colofon Familieberichten 24 I Woensdag 24 september 2008 PZC wa Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. e-mail pzcfamiiieberichten@wegenernieuwsmedia.nl tel 0800-8060 fax 0800-6743837 De afdeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle geboorte- en overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.nl Meer informatie op www.pzc.nl Hoera! Fiene en Teuntje 16/09/2008 Camiel, Debby Bas Meijer-v/drWoensel Naereboutstraat 8 4371 BSKoudekerke Samen verliefd waren we samen getrouwd waren we samen gewerkt hebben we samen van onze kinderen en kleinkinderen genoten we samen verdriet en geluk hadden we samen. gereisd hebben we samen.... nu reis je alleen, maar eens zijn we weer samen. Na alle fijne jaren die we mei hem mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze zeer zorgzame vader, grootva der en overgrootvader Adriaan Dekker Echtgenoot van M.M. Dekker- Wouters in de leeftijd van 85 jaar. Middelburg: M.M. Dekker-Wouters Kees en Magda Aart en Els Oost-Souburg: Paula en (an Vlissingen: Adrie en Petra Bergen op Zoom1 neke en Wim Middelburg: Greet en Jan Petertje t Buttinge: Anja en Sjaak Kleinkinderen en achterkleinkinderen 22 september 2008 Voorborch 4 4335 AV Middelburg Pa is thuis. Er is gelegenheid om afscheid van Pa te nemen op vrijdag 26 september a.s. van 9.30 tot 10.00 uur in rouwcentrum Mid delburg, Buitenhovelaan 1. Aansluitend zal er daar om 10.15 uur de herinneringsdienst, geleid door Ds. G.J. Smit. worden gehouden. Waarna om 11.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in bovengenoemd rouwcentrum. Liever geen bezoek aan huis. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Bedroefd zijn wij dat wij onverwacht afscheid moeten nemen van onze lieve zwager en oom Adriaan Dekker echtgenoot van Maatje Wouters Nw. en St. Joosland: M. Meijer-Wouters (in herinnering) P. Meijer Neven en nichten 22 september 2008 Rectificatie Dag lieve oma van de krant Zoë, Megan Mandy, Shirley, Sem Dylan, Senna, Levi Stef, Kira "je genoot van het Zeeuwse leven. Wij zijn intens verdrietig dat voor ons geheel onverwacht is overleden mijn allerliefste en onze topper Cornelis Martinus Leonardus Mathieu van Doorne - Cees - Hij is maar 62 jaar geworden. Mara van Doome-Bouman kinderen kleinkinderen en verdere familie Pep 23 september 2008 Peppeldreef 50 4493 EL Kamperland Wij willen samen met jullie afscheid nemen van Cees op zaterdag 27 september om 10.45 uur in dorpshuis "Casembroot", Nieuwstraat 46 te Kamperland. Aan sluitend zal omstreeks 12.00 uur de begrafenis plaats vinden op de Algemene Begraafplaats aldaar. Na de begrafenis is er in voornoemd dorpshuis gelegenheid tot condoleren. Het is mooi geweest.... Onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder is, na een lang leven, in haar eigen vertrouwde omgeving rustig overleden Nora Erdman-de Heer Kloots 24 december 1913 t 17 september 2008 Heemstede Middelburg weduwe van André Erdman Amsterdam: Marion en Marien Bas Karijn en Jasper tra Oosterbeek: Jan Willem en Renée janjaap Piet Hein en Tanja Anne Floor en Hylke Krimpen aan den Lek: Ruud en Coos Jeroen en Lisette Victor Anne Marije Jasper Correspondentieadres: A.M. Kakebeeke-Erdman Van Eeghenstraat 75 1071 EX Amsterdam Overeenkomstig haar wens heeft de afscheidsbijeenkomst in besloten kring plaatsgevonden. Met verslagenheid namen we kennis van het overlijden op 46-jarige leeftijd van de enthousiaste voorzitter van de Schouwse Ruiters, de heer Kruin van Toledo Zijn inzet voor onze sport was groot. De familie wensen we veel sterkte toe. Kon. Ned. Hippische Sportfederatie L.Q.Phernambucqvoorzitter K.L.v.d.Werve, secr.-penningm. September 2008 Tot ons grote verdriet is juf José Houtermans overleden. We wensen Wil, Marieke en Maarten veel sterkte. José zal in onze gedachten voortleven, als een lieve en enthousiaste juf, die veel van haar werk en haar kleuters hield. Team, bestuur, ouders en kinderen van Montessorischool De Basis in Goes Moe en verlangend naar het einde, is na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum Rustenburg te Middelburg overleden onze moeder, schoonmoeder, oma en oudoma Magdalena Janna Geldof geboren Wondergem in de leeftijd van 97 jaar. Kinderen klein-en achterkleinkinderen Middelburg, 20 september 2008 Correspondentieadres: Anna Blamanlaan 126,4385 KK Vlissingen De begrafenis heeft in familiekring te Vlissingen plaats gevonden. Lieve Moe Voorbij is de tijd die we samen deelden, veel praten, koffie drinken, de slappe lach. Door je ziek zijn kwamen er ook minder leuke dingen, maar samen waren we sterk. Wat blijft zijn de bijzonder mooie herinneringen. Liefs, Suus Lieve Oma We zullen je aandacht en humor erg missen. Bedankt voor alles. Edwin, Barbara, Coen, Thom een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. fohannes 11: 26 Verdrietig, maar vol bewondering hoe zij met haar ziek-zijn is omgegaan en dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en overoma Magdalena de Feijter weduwe van Arie Cornelis de Feijter in de leeftijd van 86 jaar. Philippine: Suus Eggebeen-de Feijter Ad Eggebeen Edwin en Laura Noa, Kat ja Barbara en Olaf Sofie, fort Breda: Karei de Feijter Manita de Feijter-Hamelink Coen Thom Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van woonzorg centrum Bachten Dieke voor de liefdevolle verzorging en aandacht. 23 september 2008 Kerkepad 68, Temeuzen Correspondentieadres: Wulk 1 4553 CL Philippine De rouwdienst, waarvoor u bent uitgenodigd, wordt gehouden op zaterdag 27 september om 10.00 uur in de aula op dë Zuiderbegraafplaats, Bellamystraat 28c te Terneuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Zuider begraafplaats. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 26