(OA "'i 1 Z V/- - Wyj iJ(\C/óo Blanco chequeVS is het enige alternatief N :V VS»: deOndernemerm Pieper naar Rusland PIET ZOOMERS Nederlandse zakenman sluit akkoord over bouw vliegtuigfabriek. HOE KUNNEN WU UW BEDRIJF VAN DIENST ZIJN? WELKOM BIJ PIET ZOOMERS WWW.PIETZOOMERS.COM gr I li B 1 m - "I h- li fK lyi w m mm 1 4 I Woensdag 24 september 2008 PZC 700 miljard dollar steekt Amerika in een noodplan te gen de kredietcrisis. Er is veel kritiek, maar een ande re optie is er niet. a de euforie over het Ame rikaanse noodplan voor j jL hulp aan zwalkende ban ken en verzekeraars staan de finan ciële markten weer met beide be nen op de grond. Nu het Congres - de Amerikaanse volksvertegen woordiging - zich deze week buigt over de vorming van een steun fonds van honderden miljarden dollars, stapelen de twijfels zich op. En dat terwijl er nauwelijks al ternatieven voorhanden zijn. Kern van het Amerikaanse plan is ANALYSE door Jasper van de Kerkhof de vorming van een overheids- fonds waar banken en verzeke raars hun 'rommelhypotheken' en daarvan afgeleide producten in kwijt kunnen. Minister Hank Paulson (Financiën) heeft er het duizelingwekkende bedrag van 700 miljard dollar voor uitgetrok ken. Vriend en vijand zijn het er over eens dat niets doen - en wach ten op de ineenstorting van het fi nanciële systeem - nog veel duur der zal uitpakken. Eerder al trok Washington miljar den uit om bijvoorbeeld verzeke raar AIG en de hypotheekreuzen Fannie Mae en Freddie Mac van de ondergang te behoeden, zonder dat daarmee de onrust op de finan ciële markten tot bedaren kwam. Wat het nieuwe plan aantrekkelijk maakt, is dat het niet het symp toom - kapitaalgebrek - maar de bron van alle ellende aanpakt: de opeenhoping van oninbare huizen leningen en daarvan afgeleide pro ducten bij de banken. Maar de 'blanco cheque' waarmee Paulson de financiële sector uit de brand wil helpen, stuit op kritiek. Niet alleen omdat de belastingbeta ler opdraait voor de onverantwoor de risico's die Wall Street heeft ge nomen, maar ook omdat vooral de Democraten iets terug willen voor hun instemming. Denk daarbij aan hulp voor gedupeerde huisei genaren en een beperking van de bonussen voor bankiers die hun bedrijf alleen nog dankzij over heidsgeld aan de gang kunnen houden. Toch zullen de Democra ten wel akkoord gaan, al is het maar omdat ze in dit verkiezings jaar niet de schuld willen krijgen voor het voortwoekeren van de cri sis. Ernstiger is dat het ongekend omvangrijke reddingsplan op es sentiële punten nog niet is inge vuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag voor welke prijs de overheid rommelhypotheken - die nu vrijwel onverhandelbaar zijn - mag opkopen en wanneer en te gen welke prijs ze weer de deur uit gaan. Bovendien is volstrekt ondui delijk wat het reddingsplan uitein delijk gaat kosten. Als de markt voor rommelhypo theken zo blijft, dan kunnen de VS honderden miljarden toevoe gen aan hun toch al astronomi sche staatsschuld. Trekt de markt aan, dan zou de verkoop van de rommelhypotheken later zelfs wel eens winst kunnen opleveren. Maar het plan móet werken, want veel alternatieven zijn er niet. De club van rijke industrielanden (G7) liet begin deze week door schemeren aanvullende maatrege len te nemen als de nood aan de man komt. Maar onduidelijk is welke dat dan zijn. Als het echt tot een dreigende in eenstorting van het financiële stel sel komt, rest maar een oplossing en dat is (tijdelijke) nationalisatie van alle banken en verzekeraars in de gevarenzone. En dan zal ook de Europese belas tingbetaler de portemonnee moe ten trekken. Gericht op succes ALBUQUERQUE - De Nederlandse za kenman Roel Pieper heeft met de Russische premier Vladimir Poe- tin een akkoord gesloten over de bouw van een vliegtuigfabriek in Rusland. De totale investering be draagt meer dan 200 miljoen dol lar. ETIRC, het bedrijf van Pieper, maakte dat gisteren bekend. De fa briek is een joint venture met de Russische overheid, waarin beide partijen een belang hebben van vijftig procent. Het gaat om de bouw van zakenvliegtuigen van het type Eclipse 500. „De orderportefeuille van Eclipse groeit zo sterk, dat we een extra productiefaciliteit nodig hebben", aldus Pieper in een verklaring. „We verwachten per jaar vier- tot achthonderd vliegtuigen te kun nen bouwen." De fabriek moet eind 2009 of begin 2010 de eerste vliegtuigen afleveren. AANDELEN AECON Ahold. Kon. Akzo Nobel ArcelorMittal ASML Holding BAM Groep, Kon. Corio DSM. Kon. Fortis Fugro Heineken ING Groep c» KPN, Kon. Philips, Kon. Randstad Reed Elsevier Royal Dutch Shell A SBM Offshore TNT TomTom Unibail-Rodamco Unilever cert. USG People Wereldhave Wolters Kluwer AANDELEN slot abs. versch. 7.03 -051 8.47 +0.40 39.48 -0.53 40.91 -1.68 13.22 -0.52 10.45 -0.27 51.43 -1.35 34.08 -0.67 7.44 -0.23 46.89 -0.78 30.22 +0.92 18.41 -0.84 10.72 -0.37 19.89 -0.47 20.80 -0.43 10.40 -0.01 21.63 -0.03 17.08 +0.02 22.48 -0.40 14.07 -0.48 144.09 -4.40 19.81 +0.11 11.12 -0.52 70.87 -2.58 15.76 -0.08 •%1j. -47.76 -19.15 -30.75 -24.18 -43.73 -44.09 -12.41 -6.44 -66.61 -15.05 -35.65 -40.63 -10.59 -36.51 -45.88 -23.58 -27.54 -38.91 -22.75 -74.51 -23.12 -12.15 -45.97 -15.88 -25.15 Aalberts Industries 9.36 -0.33 -43.75 AMG 27.54 -1.96 -22.66 Arcadis 13.27 -0.59 -26.28 ASM International 15.14 +0.33 -22.52 BinckBank 6.32 -0.23 -35.85 Boskalis Westm.,Kon. 37.50 -0.35 +16.82 Crucell 10.36 +0.16 -30.05 CSM 19.19 -0.08 -19.84 Draka Holding 15.24 -0.16 -53.19 Eurocommercial Prop. 29.49 -0.51 -26.37 Heijmans 13.92 -0.58 -57.26 Imtech 14.93 -0.22 -23.71 LOGICA 1.50 -0.05 -3174 Nutreco Holding 35.70 +0.60 -28.27 Oce 6.33 +0.17 -59.16 OPG Groep 9.60 0.00 -59.83 Ordina 5.70 -0.24 -56.72 Pharming Group 0.92 +0.01 -66.42 Smit International 64.88 +0.48 +3.96 SNS Reaal 9.57 -0.45 -38.77 Ten Cate, Kon. 23.10 -1.02 -18.80 VastNed Retail 50.70 -0.80 -13.60 Vopak, Kon. 34.78 -1.10 -13.09 Wavin 5.00 -0.19 -63.87 Wessanen, Kon. 7.06 -0.34 -34.33 STIJGERS vorig slot X Ahold, Kon. 8.07 8.47 4.98 DICO International 0.24 0.25 4.17 Neways Electronics 5.65 5.86 3.72 Bever Holding 5.70 5.89 3.33 Heineken 29.31 30.22 3.12 DALERS Vivenda Media Group Goud en Zilver Goud onbewerkt Goud bewerkt Zilver onbewerkt Zilver bewerkt Olie New York WTI spot Wisselkoersen Euro/US dollar Euro/Brits pond Euro/japanse yen 1 jaar terug AANDELEN AANDELEN ABN Amro Hold. pref. Accell Group 22.40 AmsterdamCommodities 4.09 7.30 15.26 10.00 5.76 0.30 2.11 24.00 Ajax Air France-KLM Alanheri AMT Holding Antonov Baan Company Ballast Nedam 0.08 0.07 -12.50 Spyker Cars 4.54 4.22 -7.05 AEGON 7.54 7.03 -6.70 AMG 29.50 27.54 -6.64 Sligro Food Group 23.77 22.23 -6.48 DIVERSEN bied laat 19177.00 19631.00 20357.00 272.00 304.00 322.00 slot vorig 1 j. 107.80 +0.58 +29.02 1.4731+0.0160 +4.8544 0.7951+0.0031+18.1352 155.4200+0.2200 -4.3334 BAM, Kon. Conv.pr.F BAM, Kon. niet cnv.p Batenburg Beheer BE Semiconductor Ind Begemann G.Kon.crt.A Beter Bed Bever Holding Blue Fox Enterprises Brill, Kon. Brunei International Crown Van Gelder Ctac De Nederlandse CMP De Vries Robbé Groep DICO International DOCdata DPA Flex Group Eriks Group Exact Holding Exendis Fornix Biosciences Galapagos Gamma Holding Gamma 5% P. Wd. Gouda Vuurvast Grontmij Groothandelsgebouwen HAL Trust Unit Heineken Holding HES Beheer HITT Holland Colours Hunter Douglas Prf Hunter Douglas ICT Automatisering ING Europe Bonus ING URIC BRIC 11 ING Uric USA 2 ING Postb.China 2009 36.75 ING Top25 Garantie InnoConcepts Jetix Europe Kardan Kas Bank Kendrion KPN Inkoop, Kon. Van Lanschot Macintosh Retail Gr. Moolen Holding NWE NED AM TIYP BK Nedap Neways Electronics Nyloplast Nyse Euronext OctoPlus Oranjewoud abs. versch. %1j. - -32.75 +0.02 -31.60 -0.02 -3.54 0.00 -10.87 -0.94 -38.24 -0.44 -24.36 -0.12 -32J30 0.00 -72.22 24,20 2.92 10.36 5.89 1.60 16.15 9.50 3.95 11.72 0.20 0.25 5.92 3.61 42.25 20.99 0.45 8.90 4.43 24.48 23.63 69.60 29.75 23.99 32.75 31.97 7.48 105.25 9.75 16.03 5.55 18.25 15.50 50.50 10.60 3.53 22.96 5.86 +0.04 +0.49 +0.02 -3.21 -26.52 -50.38 0.00 -16.20 -32.72 +15.79 0.00 -50.12 +0.19 -7.24 -47.19 -20.49 -22.36 0.00 -45.46 -0.04 -13.94 -0.08 -0.01 +2.36 -75.31 +0.01 -90.38 -0.18 -8.92 0.00 -55.38 -0.26 -23.53 -0.36 -22.17 0.00 -89.29 0.00 -52.66 -0.12 -35.80 -0.26 -55.89 - -8.75 - 40.25 +0.10 -26.29 - +9.91 -1.20 -15.12 +0.65 -25.79 -0.01 +19.83 - -11.58 -0.75 -22.02 0.00 -1.02 -50.40 -0.12 -33.21 - -28.80 -1.05 -18.18 - -4.42 -0.60 -23.66 - -38.61 -0.10 -35.86 -0.17 -5.71 -0.20 49.22 -0.29 -19.43 -0.59 -22.69 +1.30 -28.17 -0.40 -57.26 -0.06 +6.33 - -5.71 -0.36 -33.64 +0.21 -56.59 - -1.12 - 44.81 0.00 -74.36 +0.05 +0.85 PEHAC 7.29 -0.01 +2.10 PB RENTE GAR112 20.25 -0.20 -17.38 PB RENTE GAR2 12 19.66 +0.10 -15.11 PB RENTE GAR3 14 18.51 +0.09 -17.22 PB RENTE GAR4 14 17.74 -0.25 -10.40 PHILIPS BUY BACK Porceleyne Fles Punch Graphix N.V. +10.12 3.90 0.00 -39.53 Ourius 0.46 0.00 -54.00 RoyalReesink 85.25 -4.25 -24.11 Rood Testhouse 0.28 -0.01 -49.09 Royal Dutch Shell B 20.86 +0.26 -30.14 RSDB 27.20 +0.45 -31.57 Samas 1.90 0.00 -62.89 Schuitema 24.50 0.00 +6.52 Simac Techniek +6.05 Sligro Food Group SNS AEX Garantplan 22.23 -1.54 -32.64 -14.01 SNS Azie GarantPlan -18.02 SNS EuropaGarantPlan 98.50 0.00 -16.88 Sopheon Plc 0.15 -0.01 -42.31 Spyker Cars 4.22 -0.32 +14.05 Stern Groep 22.88 -0.46 -40.31 Super de Boer 3.34 -0.07 -18.73 Telegraaf Media Grp 18.64 +0.10 -21.02 Tie Holding 0.12 0.00 -52.00 Tiscali 1.31 -0.02 -23.92 TKH Group 15.08 -0.17 -12.58 TMC 10.60 -0.05 -21.01 Nedfield 2.65 -0.15 -64.95 Unil. 4% Afl.C.Pr -13.84 Unil. 6% C.Pr. 4160 0.00 -9.36 Unil. Crt. 7% C.Pr. 50.30 0.00 -8.55 Unil. 7% C.Pr. -11.34 Unilever 19.78 +0.05 -12.44 Unit 4 Agresso 13.13 -0.42 -34.94 Vivenda Media Group 0.07 -0.01 -79.41 Wegener -54.41 STAATSLENINGEN slot abs. versch. X1j. 2 3/4 nl 03-09 99.55 -0.08 +1.22 2.75 nl 05-09 99.26 +0.06 +1.30 3 3/4 nl 04-14 97.29 +0.20 +0.54 3 3/4 nl 99-09 99.93 +0.24 +0.50 3 nl 04-10 98.59 +0.03 +1.01 3.25 nl 05-15 93.72 +0.21 +1.13 3.75 nl 06-23 89.00 0.00 -1.78 41/4 nl 03-13 99.97 +0.14 +0.16 4 nl 05-37 86.15 +0.65 -3.22 51/2 nl 00-10 102.52 +0.44 -0.91 -0.18 5 nl 01-11 102.55 +0.40 71/2 nl 93-23 127.80 -0.15 -2.64 -3.76 71/2 nl 95-10 105.00 -0.75 slot abs. versch. Xlj. AEGON 7.03 -0.51 -47.76 Air Liquide 83.95 -2.09 -2.68 Alcatel-Lucent 2.87 -0.06 -55.50 AllianzSE 100.24 +1.09 -37.74 ArcelorMittal 40.92 -1.63 -27.15 AXA 22.50 -0.83 -26.12 Banco Bilb.Viz.-Arg. 11.44 -0.05 -31.29 Banco Santander SA 10.51 -0.29 -21.68 BASF 34.40 +0.20 -2836 Bayer 54.77 +0.59 -1.32 BNP Paribas 64.53 -1.48 -16.28 Carrefour 32.71 +0.52 -33.31 Credit Agricoie 13.70 -0.21 -46.09 Daimler AG 38.72 -0.34 -43.06 Danone 48.83 -1.50 -13.59 Deutsche Bank 53.83 -1.74 -41.40 Deutsche Boerse 64.19 -2.36 -29.20 Deutsche Telekom 10.59 -0.10 -23.63 E.On 34.63 +0.47 -18.20 Enel SpA 5.91 0.00 -25.36 EN! 19.31 -0.02 -26.09 Fortis 7.44 -0.23 -66.61 France Telecom 19.74 -0.17 -13.14 GDF Suez 35.61 +0.21 +2.09 BANKPAPIER Advieskoersen GWK Travelex van 23 Sep (17.00 uur) tot 24 Sep (tot 17.00) euro/amerik.doilar euro/austr.dollar euro/deense kroon euro/engelse pond euro/hong.forint euro/hongkong dollar euro/israel shekel 1,6020 1.9137 1,6677 8,1340 0,8642 264.1800 12,6000 5.5600 169,3700 8.9460 3,6750 26,4900 2,0049 10,4572 1.7340 (Advieskoersen - Bron: GWK Travelex) INDEXEN All Share Index Amst, AEX-index Amst. AMX-index Brussel Bel-20 Dow Jones Euronext-100 Eurostoxx-50 Eurotop-100 Frankfort Dax-30 Hang Seng Londen FTSE-100 Madrid lbex-35 Milaan Mibtel-30 Nasdaq Composite Next-150 Nikkei-225 Parijs Cac-40 S&r 500 Zurich SM 571.00 367.64 527.97 2892.93 10882.84 720.14 3139.83 2346.38 6068.53 18872.85 5136.12 11176.50 27557.00 2164.15 1356.15 4139.82 1193.10 6805.53 -39.22 -759.35 Generali Assicur Iberdrola ING Groep Intesa Sanpaolo LVMH Munchner Ruckvers. Nokia Oyj Oreal (L) Philips, Kon. Renault Repsol YPF RWE Saint-Gobain Sanofi-Aventis SAP Schneider Electric Siemens AG Societe Generale Telecom Italia SpA Telefonica Total UnicreditSpA Unilever cert. Vinci Vivendi Volkswagen 22.60 7.12 18.41 3.81 65.20 104.00 13.80 70.43 19.89 49.11 20.08 66.50 38.09 45.53 39.20 62.32 68.10 62.42 1.08 17.18 44.18 3.44 19.81 33.41 23.02 268.00 -0.15 -26.17 +0.06 -29.38 -0.84 -40.63 -0.05 -29.86 -191 -0.10 -21.28 -20.01 0.00 -47.43 -2.06 -23.89 -0.47 -36.51 -1.19 -50.89 +0.26 +1.14 -20.70 -22.64 -1.48 -48.41 -0.13 -24.54 -0.12 -6.13 -2.92 -34.17 +0.07 -29.83 -2.19 -44.56 -0.02 -49.91 -0.52 -11.49 -0.48 -23.97 -0.06 -42.81 +0.11 -12.15 -38.34 -23.52 -14.00 +72.16 DOW 3MCo ALCOA Inc Amer.Express AT&T Inc Bank of America Corp Boeing Co Caterpillar Inc Chevron Corp Citigroup Inc Coca-Cola DuPont de Nemours ExxonMobil Corp General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot IBM Intel Corp Johnson Johnson JPMorgan Chase Co Kraft Foods Inc.-A McDonald's Corp Merck Co Microsoft Corp Pfizer Inc Procter Gamble United Technologies Verizon Commun. Wal-Mart Stores Walt Disney Co 69.19 -1.51 -24.53 25.69 -1.11 -31.31 37.24 -0.05 -37.18 29.03 -0.18 -31.74 32.81 -1,34 -35.97 57.57 -1.24 -43.88 63.46 -1.14 -18.81 86.60 -0.73 -8.69 1916 -0.75 -59.46 50.80 -0.58 -10.16 44.87 -0.52 -9.70 78.67 -0.21 -14.78 24.93 -1.22 -39.56 10.60 -0.98 -69.66 47.00 -0.16 -6.99 25.29 -0.33 -26.63 115.66 -0.55 -0.96 18.83 +0.33 -27.21 68.27 -0.14 +4.84 40.60 -0.20 -13.86 32.60 -0.49 -6.46 61.64 -0.93 +12.48 30.84 -0.61 -40.49 25.58 +0.18 -10.72 18.10 +0.03 -26.39 67.85 -0.19 -2.22 60.58 -1.04 -23.73 31.35 -0.68 -29.04 58.99 +0.10 +33.37 32.55 -0.36 -5.92 1,3752 1,5389 1,3426 6.5602 0,7417 206.0500 9,9000 4.2900 136,9000 7.2151 2,8240 20.7800 1,5637 8,4339 1,4900 %1j. -31.49 -32.50 -10.97 -7.55 -10.00 -25.23 -74.77 -33.61 -132.85 -21.25 -13.88 -28.83 -41.94 -28.16 -34.01 -27.68 -2114 -26.97 -100.14 -20.45 -152.00 -22.66 -396.00 -31.76 -14.83 -18.98 -29.12 -27.07 - -25.88 -83.69 -27.38 -13.99 -21.80 -81.86 -23.51 EURO WALLSTREET AMSTERDAM - De Europese effec- tenmarkten stonden gisteren de hele dag onder druk door twijfels over het slagen van het reddingsplan van de Amerikaanse overheid voor de finan ciële sector. De AEX-index verloor 2 procent op 367,64 punten. De MidKap zakte 1,9 procent tot 527,97 punten. Londen noteerde een min van 1,6 pro cent, Parijs 2 procent. Frankfurt beperk te het verlies tot 0,6 procent. Opnieuw kregen de financiële fondsen klappen. Aegon en ING leverden respectievelijk 4,4 en 6,7 procent in. De schade was bij Fortis beperkter, min 3 procent. Ook MidKapper SNS Reaal verloor (min 4,5 procent), evenals Binckbank (min 3,5 procent). Het supermarktcon cern Ahold ging aan kop in de AEX met een plus van 5 procent. Het bedrijf pro fiteerde flink van een opwaardering van zakenbank Cheuvreux. Heineken schuimde met een plus van 3,1 pro cent. Ook de biotechnologiebedrijven Pharming en Crucell boerden goed met koerswinsten van respectievelijk 1,1 en 1,6 procent. De euro noteerde op 1,4700 dollar. Bij het slot van de Euro pese beurzén maandag stond de Euro pese munt nog op 1,4690 dollar. NEW YORK - Ook de Amerikaanse beleggers kunnen nog geen richting kiezen. Ondanks een opleving in het laatste uur stonden de belangrijkste graadmeters bij het sluiten van de boe ken toch weer sterk in de min. De Dow-Jonesindex sloot op een stand van 10.854,17 punten, een verlies van 1,5 procent. De S&P 500 eindigde 1,6 procent lager op 1188,22 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 1,2 procent in op 2153,34 punten. In te genstelling tot in Europa hielden finan ciële fondsen de schade wel relatief be perkt. Bank of America ging nog wel 2,5 procent terug, maar Citigroup en JPMorganChase hielden het bijna droog. Autofabrikant General Motors zakte opnieuw verder weg, nu 7,4 pro cent. Vooral omdat zijn financierings maatschappij GMAC ook lijdt onder de problemen op de financiële mark ten. Een negatief beleggersadvies kost te General Electric 4,6 procent. Beleg gers vrezen dat de industriële reus veel last zal hebben van teruglopende con sumentenbestedingen. De olieprijs daalde weer, nu tot bijna 107 dollar. Daardoor leverden de oliefondsen weer in.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 14