Vastbinden eist zeven levens Aso-slot voor wegpiraat nabij Zestig jaar met kinderpostzegels langs de deur 10 en 11 Word ook abonnee! Vijf consumentenclubs willen niet meer over invoering overleggen. Laat uw tatoeages zien 15' Regen dd (H Dinsdag 23 september 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 227 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 I WALCHEREN Steun ov-chipkaart valt weg Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 en word ook winnaar 220 winkels 0900-8482 www.globereisburo.nl gaat nét even verder DEN HAAG - Het draagvlak voor de invoering van de ov-chipkaart lijkt compleet verdwenen. Vijf grote consumentenorganisaties hebben zich gisteren teruggetrokken uit het overleg met het ministerie van Verkeer, de NS en de regionale ver voerders over de invoering van het elektronische vervoerbewijs. De Consumentenbond, reizigersor ganisatie Rover, de ANWB, stu dentenvakbond LSVb en de CG-raad voor chronisch zieken en gehandicapten hebben er geen ver trouwen meer in dat 'na vier jaar praten' de problemen met de ov-chipkaart worden opgelost. Zij willen dat staatssecretaris Tine ke Huizinga van Verkeer de invoe ring ervan opschort. Huizinga is 'zeer verrast'. De oppositiepartijen SP, Groenlinks en WD in de Tweede Kamer willen nog deze week uitleg van de staatssecretaris. De belangengroepen vrezen dat de ov-chipkaart reizen duurder maakt, omdat er geen goedkopere retourtjes meer kunnen worden gekocht en er problemen met over stappen zouden zijn. Zij zijn ver der bezorgd over de privacy en het feit dat hackers de kaart makkelijk kunnen kraken. Ook zijn er geen garanties dat het papieren treinkaartje en de strip penkaart op z'n minst tijdelijk kunnen blijven bestaan, naast de W* Vijf consumentenorganisaties hebben geen vertrouwen meer in de ov-chipkaart. Zij zijn per direct uit het overleg over de invoering ervan gestapt. ov-chipkaart. Pas als die garantie er is, willen de organisaties weer meedoen aan het overleg. Huizinga wilde de ov-chipkaart aanvankelijk op 1 januari volgend jaar invoeren, maar dat lukte niet vanwege problemen met de bevei liging. Het is nu de bedoeling dat de kaart medio 2009 geleidelijk wordt ingevoerd. pagina 3: commentaar TILBURG - De discussie over het vastbinden van demente patiën ten in zorginstellingen laait op doordat er dit jaar al zeven men sen zijn omgekomen die waren vastgezet. De Inspectie voor de Gezondheids zorg bevestigde gisteren het aantal slachtoffers. Volgens tegenstanders vallen er minder slachtoffers wanneer de dementen niet worden vastgebon den. Zij zouden dan wel meer val len, maar het letsel zou minder ernstig zijn. pagina 5: niet fixeren kost min der levens Aso-slot in auto tast privacy aan reageer op www.pzc.nl K iw tSÈÈBffl Film by the Sea verdient meerprovinciegeld eens 28% oneens 72% aantal reacties: 465 EN Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 t/m 9; Meningen: 13; Beurs: 14; Econo mie: 15; Weer: 18; Strips: 19; Cul tuur: 28; Agenda: 29; Buitenge bied: 30 en 31; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39 BeJajtctUreportaeje-op> óvww.psdt.nl/tatoea^ee, bpu zet et eeeojbto bij iwr itwtattoo oj ickrtjfons het verknal dat erbij hoort. s Museum voor de opnamen van het Avro-televisieprogramma Tussen Kunst Ez^jtsch. Zij mochten ieder drie voorwerpen voorleggen aan kenners. pagina 2 en 3: reproductie is niets waard foto Lex de Meester MIDDELBURG - Met een Japans bord en een krat andere spullen lopen Carla en Piet Gelens uit Rucphen over het Abdijplein in Middelburg. Zo'n duizend mensen van binnen en buiten Zeeland kwamen gisteren naar het Zeeuws BOLSWARD - Het CDA wil snel heidsduivels, bumperklevers en roodlichtrijders aanpakken met een 'aso-slot'. Het plan heeft de steun van de andere regeringspar tijen PvdA en Christenunie. Het slot, of de aso-box, is bedoeld voor overtreders die 'een fikse rij ontzegging aan de broek hebben', zegt initiatiefnemer CDA-Kamer- lid Sander de Rouwe. Bij terugkeer op de openbare weg wordt gedu rende de proeftijd volgapparatuur geplaatst. De plannen voor een aso-slot stui ten op fikse kritiek van de WD. Tweede Kamerlid Paul de Krom spreekt van een idioot voorstel. „Flitskastjes, kilometerheffingkast- jes, het alcoholslot, het CDA heeft last van een ware kastjesmanie."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1