Kudde kunstkoeien in Sluis i sail nil ca Alsnog verzet tegen kliniek Wolphaartsdijk t 10% KORTING 'Kans op nieuw veer is voorbij' Ongeluk N59 Oog in oog met drie inbrekers Geen pensions voor Polen AutoTeam Enthousiasme voor kunstkoeien in Sluise dorpen en steden. gOOGAARD SIKKENS SIGMA Orgaan voelt zich niet serieus genomen door initiatiefnemers. Bezoek déi van Middel WWW.O 67 fraaie appartementen ...showroom opruiming met kortingen tot 20% kijk op autoteam.nl w PZC Vrijdag 19 September 2008 I 29 door René Hoonhorst NIEUWVLIET - In een kudde koeien op één plek in de gemeente Sluis zien vertegenwoordigers van dorps- en stadsraden weinig tot niets. Maar een koe, die de roem van stad of dorp in eigen omge ving uitdraagt, lijkt bestuurders van die raden nog niet zo gek. De Stichting Waterland-Cultuur land presenteerde deze week haar plan voor de plaatsing van twintig kunstkoeien in West-Zeeuws- Vlaanderen aan ruim de helft van de Sluise stads- en dorpsraden. De stichtingsbestuurders raakten geïn spireerd door de kudde die tijdens het Europees Kampioenschap voet bal in 2000 in Arnhem was te zien. De Arnhemse koeien speel den weer leentjebuur bij de Cow Parade, die het afgelopen decen nium over de hele wereld trok. Cultuurambtenaren op het Oost- burgse gemeentehuis en burge meester en wethouders zouden het niet onaardig vinden als Sluis zich bij internationale kunstkoe- steden als New York, Londen en Tokio zou voegen, verklaarde amb tenaar Willem van Vliet. Het leek de meerderheid van de aanwezige dorps- en stadsraadbestuurders de ze week in Nieuwvliet ook mooi om op een opvallende plek in dorp of stad een levensgrote koe neer te zetten. Een afbeelding of kunstuiting op het dier, gemaakt door een in de regio woonachtige kunstenaar, moet de plaats karakte riseren. De dorpsraad van Sint-Kruis gaf niet thuis, omdat de leden vinden dat Sluis zijn geld beter aan andere zaken kan besteden. Maar meer dan een kleine bijdrage uit het re guliere cultuurbudget wordt niet aan de koeien besteed, benadrukt Van Vliet. Het overige geld - naar Het stadsbestuur van Sluis ziet een kudde kunstkoeien in de ge meente wel zitten. Dorps- en stadsraadbestuurders ook, maar dan wel één koe per kern. schatting zo'n tachtig mille - moet van de provincie en instellingen als het Prins Bernhardfonds ko men. De Stichting Waterland-Cultuur land hoopt twintig koeien in Sluis te kunnen stallen. Het dagelijks ge meentebestuur opperde het idee om die allemaal bij elkaar op één plek te zetten. Een kudde is ten slotte makkelijker te onderhouden dan twintig solitaire beesten. Het kudde-idee werd deze week di rect afgeschoten door aanwezige dorps- en stadsraadbestuurders. De lokale organen willen zich wel iswaar inzetten voor een 'breed ge dragen kunstkoe', maar die moet dan wel in eigen dorp of stad te pronk staan. voor Verf Wonen Gildeweg 25 Vlissingen 0H8-431304 Korendijk 34 Middelburg 0118-650024 MAANDAG T/M ZATERDAG GEOPEND Geen schilderweer? Bij oris sneldrogende verf van Droog in VA uur 6) PHmetas Op SIKKENS, SIGMA TRIMETAL THUISBEZORGING MOGELIJK www.verfmarktboogaard.nl Middelburg, vrij. 20.30-zon. 20.30 uur: J. Drijdijk, tel. (0118) 626045. WEEKEND 1 Zaterdag 20 en zondag 21 september Huisartsen Walcheren Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (open ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekend of tijdens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Bats, Ubels, Van Tol, Van Eede, Spekhorst en Van der Male. vrij. 17.30-zon. 20.00 uur: G. C. M. Rullens en Y Bats, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. (0118) 581276. R. v. Tol, Markt 36, Veere, tel. (0118) 501271. zon. 20.00 - ma 8.00 uur: F. v. Eede, de Casembrootstraat 24, West- kapelle, tel. (0118) 571234. Tandartsen M. H. Rackwitsz, Veersesingel 45, Middel burg, tel. (0118) 635688. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen, don. 20.00-vrij. 20.00 uur: H. de Pundert, tel. (0118) 471140. vrij. 20.00-zat. 22.00 uur: J. van Dierendonck, tel. (0118) 471140. zat.22.00 - zon 22.00 uur: H. de Pundert, tel. (0118)471140. Verloskundigenpraktijk Veere 0118-584101 (24-uur bereikbaar) Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: 24-uursdienst (voor spoedrecepten): Kring-Apotheek Paauwenburg - Dienst- apotheek Vlissingen/Middelburg Dreesstraat 2a, Vlissingen, tel 0118-468707. Thuiszorg Stichting Werkt voor Ouderen (voor zorg thuis), tel. 06-51422232. Zorgstroom (voor gezinsverzorging, wijk verpleging en uitleen verpleegartikelen): tel. 0118-684000. Dierenartsen Kleine huisdieren: A.J. Diender en M.J. v. Gemert, Dr. Staver- manstraat 57, Vlissingen, tel. (0118) 410910. Spreekuur zonder afspraak 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walcheren (grote huisdieren) Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aan melden van 08.00-09.00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke Het hele weekend bereikbaar onder tel. 0118 628288. PERKPOLDER - Actievoerder Albert Broekmans uit Hulst heeft be zwaar aangetekend tegen het voor nemen van Gedeputeerde Staten om voor tachtig procent garant te staan voor een geldlening aan de Grond Exploitatiemaatschappij Perkpolder. Met die garantstelling wordt de ze kerheid gegeven voor de uitvoe ring van het plan Perkpolder. Dat plan bestaat uit de aanleg van een jachthaven, zilte natuur en een complex vakantiewoningen. Als dit plan doorgaat, wordt de kans dat er ooit tussen Perkpolder en Reimerswaal nog een veerverbin- ding komt, vrijwel nihil. En dat is nou precies waar Broekmans al ja ren voor ijvert. De Hulstenaar heeft dan ook grote moeite met de garantstelling. „Door de omzetting van de vroege re veerhaven in een jachthaven wordt een groot deel van de bewo ners van Reimerswaal, Hulst en Hontenisse gedupeerd", schrijft hij GS. Broekmans heeft er verder moeite mee dat het provinciebestuur wei gert te erkennen dat hij namens een grote groep gedupeerden be zwaar maakt. WOLPHAARTSDIJK - De Vereniging Gemeenschap Wolfaartsdijk (VGW) heeft bij het Goese college alsnog een bezwaarschrift inge diend tegen een bouwvergunning op het terrein van Oud Zorgvliet. In de beeldbepalende villa komt mogelijk een verslavingskliniek. De vereniging stond tot voor kort niet afwijzend tegen de plannen. Dat standpunt was mede geba seerd op toezeggingen die door de initiatiefnemers, de GGZ Weste- BRUINISSE - Op de N59 in Bruinis- se is woensdagavond rond kwart over tien een auto over de kop ge slagen. De 2i-jarige automobilist uit de gemeente Schouwen-Duive- land kwam er zonder ernstige ver wondingen van af, wel liep hij een bloedneus op. lijk Noord-Brabant en de instel ling het Castle Craig, waren ge daan. Recente ontwikkeling is dat Villa Craig bv een andere locatie op het oog heeft en de villa te koop heeft gezet, omdat de proce dures te lang duren. Toch houdt de instelling de optie-Wolphaarts- dijk nog open. Deze actie heeft VGW nu van gedachten doen ver anderen. „We zijn verbaasd over de houding van Castle Craig en voelen ons niet serieus genomen. Ons vertrouwen in de organisatie is ernstig beschadigd. We vinden daarom dat er even pas op de plaats moet worden gemaakt", zegt Sjaan Huissoon van de VGW. Marieke Wattel uit Arnemuiden, oud-leerlinge van de HZ, is aan de Universiteit van Tilburg cum laude afgestudeerd aan de faculteit Gees teswetenschappen. Zij volgde de opleiding communi catie- en informatiewetenschap pen met als specialisatie bedrijfs communicatie en digitale media. Meuwe Kerêsgang 1 4331 BE. MkMefburg Nu in verkoop: 't Veersch Palet Veersche Poort - Middelburg Bezoek de speciaal ingerichte ruimte in de woonwinkel voor meer informatie. SCHERPENISSE - In een woning aan de Laban Deurloostraat in Scherpe- nisse is gisterochtend rond twee uur ingebroken. De 83-jarige be woonster, die nog wakker was, werd plotseling geconfronteerd met drie onbekende mannen in haar woning. Het drietal is maar enkele ogen blikken in de woning geweest, maar zag toch kans om een tas met inhoud en een onbekend geld bedrag weg te nemen. Nadat de mannen er met een auto vandoor gingen, heeft de vrouw om hulp geroepen. ZIERIKZEE - Er komen geen specia le Polenpensions op Schou- wen-Duiveland. Het college van B en W vindt dat niet nodig omdat het huisvestingsprobleem van bui tenlandse werknemers op het ei land niet zo groot is. Dat concludeert het college uit de rapportage van student Alwin Mooij van de internationale hoge school in Breda. Op Schou- wen-Duiveland werken flink wat buitenlandse arbeiders in de glas tuinbouw en de recreatieve sector. Toch spelen problemen als illegale en slechte huisvesting en overlast daar maar op kleine schaal, stelt Mooij. Daarom adviseert hij de ge meente te kiezen voor een zoge noemde nul-variant. Er komt dan geen speciaal huisvestingsbeleid, maar de gemeente moet wel op een rij zetten wat wel en niet kan. Het college neemt die aanbeveling over en geeft aan dat huisvesting in gewone huizen de voorkeur blijft behouden. officieel Opel Chevrolet Dealer voel je v r i j Goes Klein Frankrijk 31 Tel. 0113 - 237923 Krabbendijke Westweg 5 Tel. 0113 - 502010 Vlissingen Bedrijfsweg 2 Tel. 0118 - 461710 AutoTeam heeft ook vestigingen in Bergen op Zoom, Roosendaal en Steenbergen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 31