s- Uw loonstrookje in 2009 [449I pot SEINE CRUISE mkras.nl Pot is terug! PSV verliest kansloos van Atletico 39 Morgen in deze krant: de Pot Interieur special Word ook abonnee! aU. 16° HET WEER: Geregeld zon Woensdag 17 september 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 221 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 SE*. CIN Sal anii Het eerste loonstrookje van 2009 ziet er voor alle werknemers beter uit. Door afschaffing van de WW-premie stijgt het nettoloon gemiddeld met enkele tientjes. ®*SfS r tu«> Ir, t0£ Sc,afüfc PZC Willem Adriaansens bron GPD Het eigen risico in de basisverzekering gaat Prinses Maxima krijgt een lagere vergoeding; Het Theaterhuis Zeelandia, organisator van omhoog naar 155 euro; de eigen bijdrage voor door betere boekhouding dalen de kosten voor Zeeland Nazomer Festival, krijgt tot en met 2012 psychotherapie vervalt de monarchie een jaarlijkse rijkssubsidie van 660.000 euro Werkenden, vooral gezinnen, zien hun koop kracht stijgen Het kabinet verhoogt de uitgaven aan Defen sie met 400 miljoen euro Uitkeringsgerechtigden en 65-plussers gaan er niet op vooruit en in sommige gevallen leveren ze zelfs koopkracht in a Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf sep tember 2009 gratis naar musea Minister Rouvoet wil eind volgend jaar in alle gemeenten een Centrum voor Jeugd en Gezin Het ministerie van Justitie kiest als speerpunt de komende jaren 'crimineel overactieve jonge mannen' Voor het gezonder maken van het Vol kerak-Zoommeer wordt 200 miljoen euro extra uitgetrokken. pagina 3: commentaar pagina 12/13: wachten in de erehaag pagina 12/13: Zeeland moet op tijd zijn hand opsteken pagina 15: monarchie blijkt ietsje goedkoper pagina 16: klimaat duldt geen vlees pagina 19: Troonrede Riviercruise Frankrijk, vanuit Honfleur naar Parijs. Vertrek 15 oktober: allerlaatste plaatsen... VOLrVOL! www.kras.nl/30134 E| waarom zou je verder zoeken Dit kabinet is goed voor mijn portemonnee reageer op www.pzc.nl Prinsjesdag is een ouderwetse ceremonie 62% Zeeland: 2 en 3; 25 t/m 31; Binnen land: 4 en 5; Cultuur: 33 t/m 35; Sport: 39 t/m 45; Tv: 46 en 47 38% aantal reacties: 465 Pot Interieur. Nieuwendijk 89. Axel. T: 0115-562010 I: www.pot.nl interieur axel Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1