399 Financiële wereld vreest voor schokgolf Brandweer spuit vrouwen schoon KRAS.NL Overheid staat niet stil bij dijkdoorbraken in nieuwbouwplannen. !SHns 16% Rinus Ferdinandusse: Waarom zou je ruzie maken over een film? 16 Daar komen de schutters malta Maandag 15 september 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 219 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 'Bescherm huis tegen water' DEN HAAG - Nieuwbouwwoningen moeten beter worden ingericht te gen de gevolgen van wateroverlast en overstromingen. De overheid laat tot 2030 een half miljoen wo ningen zetten op plaatsen die bij een dijkdoorbraak onder water ko men te staan, maar zij houdt daar bij de bouw geen rekening mee. Die conclusie trekt het Nederlands instituut voor ruimtelijk ordening en volkshuisvesting (Nirov). De vakvereniging greep het rapport van de Deltacommissie, die on langs adviseerde hoe Nederland zich moet beschermen tegen het water, aan om alle 1,2 miljoen ge plande nieuwbouwwoningen te gen het licht te houden. Daaruit bleek dat bijna de helft in poten tieel overstromingsgebied komt. Het Nirov roept de overheid en de bouwsector daarom op zich af te vragen: moeten we al die huizen niet beter beschermen tegen het water? „Twintig centimeter water kan de maatschappij al ontwrich ten", stelt Martijn Vos, programma leider water bij het Nirov. „We we ten natuurlijk allang dat het land volloopt als een badkuip, maar Van veel dijken en waterkeringen is onduidelijk of zij veilig genoeg zijn, stelt het Nirov. Daarom zou de overheid nieuwbouw moeten inrichten op overstromingen. daar wordt bij nieuwbouwplan nen nog te weinig rekening mee gehouden. Een kwart van de dij ken en waterkeringen voldoet niet aan de normen en van nog eens 30 procent is onduidelijk of die vei lig genoeg zijn. Het duurt jaren voordat die op orde zijn gebracht." Rekening houden met waterover last gebeurt volgens Vos maar mondjesmaat. „Zelfs ziekenhuizen en uitvalswegen worden niet op hoger gelegen delen gebouwd. We leven in de veiligste delta ter we reld, maar het bewustzijn van het overstromingsrisico is te laag. Voor de half miljoen geplande nieuw bouwwoningen kan je nu alvast aanvullende eisen stellen." Het Nirov stelt voor om sommige huizen op hogere plekken te bou wen, zeker cruciale gebouwen. Ook kan gedacht worden aan an der bouwmateriaal, drijvende wo ningen of huizen op palen en ter pen. Vos: „Maar dat soort nieuw bouw zie je nog niet op grote schaal." ZIERIKZEE - De Zierikzeese brand weer had zaterdagavond een bij zondere klus. TWee Tilburgse vrou wen (respectievelijk 47 en 50 jaar) werden schoongespoten. Het duo fietste op de smalle Zand weg en schrok van een voorbijra- zende auto. Eén vrouw reed daar door de sloot in. Toen de ander haar wilde redden, ging ook zij te water. Omwonenden trokken hen op het droge. Nadat ambulanceper soneel de twee had onderzocht, ontdeed de brandweer hen met de drukspuit van de zwarte blubber. M Overheid houdt te weinig rekening met wateroverlast reageer op www.pzc.nl Harde aanpak scooteroverlast werkt HHHHHHHHHHRH 84% aantal reacties: 434 EN 3— Zeeland: 2 en 3, 11 t/m 15; Bin nenland; 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Cultuur: 16 en 17; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 21 t/m 37; Televi sie: 38 en 39 VEERE - Veere beleefde de afgelopen dagen een voorproefje van de herdenking volgend jaar van de Engelse invasie van Walcheren. In 1809 land den de Britten op de Walcherse kust en bezetten een groot deel van het eiland. Enkele tientallen Engelsen, Duitsers en Nederlanders marcheerden in het afgelopen weekeinde in negentiende-eeuw- se uniformen door het stadje en op de verdedi gingswerken. Tot vermaak van de omstanders werden bij de Stenen Beer schijngevechten ge houden waarbij er flink op los werd geknald. foto Ruben Oreel Vertrek vanaf Brussel, dus geen vliegbelasting! www.kras.nl/31047 m vanaf waarom zou je verder zoeken WASHINGTON - De zakenbank Leh man Brothers lijkt op een bank roet af te stevenen. Pogingen om één van de meest prestigieuze in stellingen van Wall Street te red den, liepen in het weekeinde stuk doordat de Amerikaanse regering weigert om nog langer belasting geld beschikbaar te stellen voor fi nanciële reddingsoperaties. Analisten vrezen dat een faillisse ment van de bank zal leiden, tot een schokgolf in de financiële we reld. De top van Wall Street onder handelde gisteravond in een po ging de schade te beperken. De grote spelers zouden bereid zijn nog zaken te doen met Lehman, zodat de bank de tijd krijgt om on derdelen elders onder te brengen. Tien tot vijftien banken waren eer der van plan om 30 miljard dollar in te leggen om slechte leningen van Lehman te waarborgen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1