pzc: OQO Kabinet ziet af van verhoging btw, bonden matigen looneis niet Miljoenen voor Roosevelt Onpartijdige commissie onderzoekt problemen bij Zeeuws korps. Hockeysters zorgen voor nummer zeven Zaterdag 23 augustus 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 199 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Politiecrisis wordt ontleed door Emile Calon MIDDELBURG - Een onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of er onder het bewind van korpschef Fup Goudswaard zaken mis zijn gelopen bij de politie Zeeland. De Middelburgse burgemeester Koos Schouwenaar, de korpsbe heerder, zegde dat gisteren toe. De ondernemingsraad van de Zeeuw se politie had eerder verklaard dat het onderzoek in de zaak-Gouds waard niet onder leiding van Schouwenaar mag worden uitge voerd omdat zijn rol onderdeel is van dat onderzoek. De OR meent dat Schouwenaar in het conflict tussen korpsleiding en OR niet on bevooroordeeld en objectief kan handelen. Schouwenaar hoopt dat zijn toe zegging voor de OR voldoende re den is om met hem verder te gaan. Wat hem betreft wordt er tijdens dat onderzoek ook gekeken naar zijn rol als korpsbeheerder. De OR wilde gisteren niet inhoudelijk rea geren. Volgens Schouwenaar wordt de opdracht voor het onderzoek verstrekt zodra waarnemend korpschef Hans Vissers aantreedt. Een onafhankelijke commissie pluist uit wat er mis is gegaan bij de Zeeuwse politie onder het be wind van de in ongenade geval len korpschef Fup Goudswaard. Dat zal, verwacht hij, begin sep tember zijn. Ook zegde hij toe dat de OR betrokken wordt bij het op stellen van de onderzoeksop dracht. De problemen binnen het korps worden maandag besproken op een vergadering van het Regionaal College. Daar moet ook een besluit vallen over de positie van Goudswaard, die sinds begin juli thuis zit, nadat hij te horen had gekregen dat de AIVD een negatief advies gegeven had over zijn herbenoeming. Goudswaard zal naar verwachting uit zijn functie worden ontheven. Zelf gaf hij deze week aan alles in het werk te stellen om zijn naam te zuiveren. Hij tekent beroep aan tegen zijn ontslag bij de bestuursrechter en vecht ook het negatieve advies van de AIVD aan. pagina 2 en 3: cijfers bieden geen bevestiging kritiek pagina 3: commentaar Stand na 258 van 302 onderdelen: goud zilver brons totaal 1 China 47 17 25 89 2 Ver. Staten 31 36 35 102 3 Gr. Brittannië 18 13 13 44 10 Nederland 7 5 4 16 65 België 0 1 0 1 pagina 40: Jamaicaans succes begint op school pagina 41: Belgen relativeren alles kapot pagina 43: Waterpoloërs zijn stuntelaars van de natie Voor het laatste Olympische nieuws: www.pzc.ni/olympischespeien pg-n 4 M i Groen en rechts gaan prima samen zie pagina 5 reageer op www.pzc.nl JatiUi>ik!9 uiA 'v I Vervoer naar bijzonder onderwijs is voor eigen rekening eens ïfiSHK 51% 49% aantal reacties: 407 EKiBHylilvS» mm Zeeland: 2 en 3, 25 t/m 37; Bin nenland; 4 t/m 7; Buitenland: 8 en 9; Meningen: 10 en 11; Beurs: 14; Economie: 15 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 38; Sport: 39 t/m 47; Televisie: katern Media DEN HAAG - De sociale partners en de Tweede Kamer zijn blij dat het kabinet de btw-verhoging schrapt. „Maar dit betekent geen deal over de hoogte van onze looneis", waar schuwen vakbonden alvast. Dat het kabinet afziet van de ver hoging van 19 naar 20 procent is een 'openingszet', zei premier Bal kenende gisteren. Want het schrappen van de ww-premie voor werknemers, het andere kabinetsplan dat de koop kracht beïnvloedt, is afhankelijk van de opstelling van de bonden. Het kabinet wil de ww-premie al leen schrappen als die zorgen voor een 'verantwoorde loonontwikke ling'. Vakcentrale CNV vindt dat 'koe handel'. „Alleen als het kabinet de inflatie beperkt en de lasten ver licht, helpt het ons de lonen niet te snel te laten stijgen", aldus CNV-voorzitter René Paas. pagina 12/13: economische af koeling MIDDELBURG - Om de Middelburg se Roosevelt Academy financieel op eigen benen te laten staan is een fonds opgericht van 15 mil joen euro. In het fonds dragen de provincie Zeeland, Woongoed Middelburg, de gemeente Middel burg en de Universiteit van Utrecht bij. Ook nutsbedrijf Delta verleent fi nanciële ondersteuning. Met de rente uit dat fonds moet de exploi tatie van de Roosevelt Academy rond worden gemaakt. Die kwam in gevaar toen bleek dat het minis terie van OCenW een jaarlijks be drag van bijna 9 ton niet over maakte. Dat was 20 procent van de exploitatie van de school. Met de vorming van een eigen fonds zorgt de Roosevelt Academy voor een unicum in het Neder lands onderwijs, geeft dean Hans Adriaansens aan. De Roosevelt Academy blijft nog wel aan de Uni versiteit van Utrecht verbonden omdat die universiteit de kwaliteit van het onderwijs in Middelburg moet waarborgen. AkA pagina 33: Roosevelt financieel op eigen benen i i r Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555547 s PEKING - De hockeysters hebben Nederland de Naomi van As en Maartje Goderie (op de foto op- titel, na de primeur in 1984 in Los Angeles. Vier zevende gouden medaille van deze Olympische getild door Janneke Schopman) maakten in de jaar geleden stond Oranje voor de tweede keer Spelen bezorgd. Gisteren waren de vrouwen in tweede helft de doelpunten. Voor de Nederland- in de finale. In Athene verloren de vrouwen toen de finale met 2-0 te sterk voor gastland China, se vrouwenploeg was het de tweede olympische met 2-1 van Duitsland. foto Robert Vos/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1