lees vind leef R» Habitat Een huis biedt een veilig thuis KLAVERBLAD ZEELAND SAMENLEVEN 40 I Dinsdag 12 augustus 2008 PZC ZORGINFO KLAVERBLAD ZEELAND Voor vragen, klachten, informatie en signalen over gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid en functiebeperkingen. )S~\ GOES KOPLOPER IN TOEGANKELIJKHEID! AUGUSTUS Met het project 'Drempelloos Samenleven' wil de gemeente Goes een klaverbl, (landelijke) voorbeeldfunctie vervullen in het toegankelijk maken van de binnenstad voor iedereen. Want een goed bereikbare en bruikbare binnenstad is aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers van de stad en biedt kansen voor onderne mers, horeca en winkeliers om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Meer weten over dit project? Drempelloos Samenleven' is een initiatief van de Stichting Denk kracht in Vlissingen. De projectuitvoering is in handen van adviesbu reau Brain Management International (BMI) in Vlissingen en Klaver blad Zeeland. Voor informatie belt u naar Ada Overwater, 0113 - 256 856 of u stuurt een e-mail naar a.overwater@klaverbladzeeland.nl. T. 0113 - 212 783 (ma t/m vrij van 09.00 -13.00 uur) E. zorginfo@ klaverbladzeeland.nl DREMPELLOOS PZC WEER AAN HET WERK EN TEVREDEN? Hebt u (recente) positieve ervaringen met bege leiding naar werk? Of kent u zo iemand? Wij wil len die goede ervaringen graag horen en gebrui ken als voorbeeld voor anderen. Uw positieve ervaring De signalen die bij Klaverblad binnenkomen van mensen in een reïntegratietraject zijn vaak negatief. Men is o.a. niet tevreden over de bege leiding of over het eindresultaat. Wij willen juist graag mensen horen, die posi tief zijn over hun reintegratietraject. En ervarin gen van werkgevers die goede mensen hebben gevonden via zo'n traject. Geef het aan ons door en laat uw verhaal een voorbeeld zijn voor anderen. Bel naar Zorglnfo Klaverblad Zeeland of kijk op onze website. OBSTAKEL: VERVOER MET DE REGIOTAXI Elke week gaat mevrouw de Vries naar haar vriendin. Een uitje voor mevrouw waar zij echt naar uitkijkt. Alhoewel wat een ontspan nen uitje hoort te zijn begint elke week met een hoop geregel. Mevrouw is aangewezen op vervoer met de regiotaxi. "De telefonische bereikbaarheid is heel slecht. De taxi komt te vroeg, de taxi komt te laat, erger nog: de taxi komt helemaal niet! Zit ik net gezellig koffie te drinken, staat de taxi al voor de deur. En ik kan maar beter niet klagen, want vriendelijk zijn ze ook niet. Door de onbetrouwbaarheid van mijn vervoer lopen mijn sociale contacten vast!" Klaverblad vraagt aan personenvervoerders om meer rekening te houden met hun klanten! LAAT VAN U HOREN! Per Saldo, de vereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb), voert actie tegen de Haagse bezuinigingsplannen met de AWBZ. Per Saldo verzamelt voorbeelden en verbalen uit de praktijk waaruit blijkt dat de maatregelen onacceptabel zijn. De ingekomen verhalen worden gebruikt bij het protest tegen de Haagse plannen. Er zijn al 700 reacties overhandigd aan diverse Tweede Kamerleden en Per Saldo gaat door! Wilt u ook uw verhaal kwijt of wilt u meer informatie Kijk op de website van Per Saldo www.pgb.nl of bel naar Zorglnfo Klaverblad Zeeland. AGENDA 1,2 en 4 september Bijeenkomst inkoop Zeeuwse zorg voor cliën tenraden en cliënt- en familieorganisaties in Zeeland. Locaties nog niet bekend. 11 september Introductiebijeenkomst voor nieuwe leden van cliëntenraden, 13.30 - 16.00 uur, Klaverblad Zeeland te Goes. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wel interesse? Bel dan naar Klaverblad Zeeland, telefoon 0113 - 256 856 of e-mail algemeen@klaverbladzeeland.nl CHOUWEN-DUIVELAND ren-Duivetand is initia- impagne '65+ Gratis met iwonerspas 65+ mag een ouwen-Duiveland gratis vervoer over heel Schou- i zelfs nog verder, name- :t NS-station in Goes en isterscheldeziekenhuis in .ende campagne is voor- lari 2009. De bedoeling te verlengen. Klaverblad ran Zeeland dit prachtige er over de campagne op: .chouwenduivelandpas.nl Suggesties voor Gouden Klaver en Obstakel kunt u melden bij de redactie. Voor meer informatie: Klaverblad Zeeland Van Hertumweg 17-19, 4462 EV Goes T. 0113 - 256 856 E. algemeen ktaverbladzeeland.nl Redactie: Marloes Nieuwenhuize en Angelica Cats V WWW KLAVERBLAD ZEELAND N L for Humanity the Netherlands Vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op een dak boven het hoofd, bouwt Habitat for Humanity dagelijks huizen voor gezinnen in ontwikkelingsgebieden. _Hplp ook mee! www.habitat.nl giro 6261

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 42