Opmars troepen Rusland Controle voedsel super schiet tekort c. Ook hondje moet oppassen Militairen trekken vanuit regio Abchazië Georgië binnen. Prins viert feestie met zilveren judoka 0 Vaak liggen groenten, vlees en vis die over de datum zijn in winkels. OQO lil WHÊKÊÊÊÊÊÊÊBÊma™ Word ook abonnee! Dinsdag 12 augustus 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 189 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 TBILISI - Russische troepen zijn gis teren vanuit Abchazië voor het eerst de rest van Georgië binnenge trokken. Abchazië is een van de twee afvallige Georgische regio's waar zij al jaren als deel van een vredesmacht zijn gestationeerd. Een Georgisch staakt-het-vuren van zondag is door de Russen afge wezen. De Russen verwierpen gis teren ook een vredesplan van de EU. Volgens het ministerie van De fensie in Moskou wil Rusland met het oprukken van zijn troepen voorkomen dat Georgische eenhe den nog langer aanvallen uitvoe ren op Russische troepen in Zuid-Ossetië, een andere afvallige Georgische regio waar sinds vorige week wordt gevochten. Rusland ontkent echter dat het zich blijvend wil vestigen in het Georgische kernland buiten Abcha zië en Zuid-Ossetië. Volgens func tionarissen in Moskou hebben de Russen zich weer teruggetrokken uit de west-Georgische stad Sen- aki. Daar hadden zij Georgische troepen verdreven die vanuit hun posities Zuid-Ossetië konden be schieten. Volgens sommige waar nemers lijken de Russen een buf ferzone te willen creëren rond Zuid-Ossetië. Het oprukken van de Russische troepen heeft tot onrust geleid in Tbilisi. Er gingen geruchten dat de Russische troepen op nog maar 20 kilometer van de Georgische hoofdstad staan. President Mikhail Saakasjvili heeft zich daarop gister avond met een televisietoespraak gericht tot het Georgische volk. „Tot morgen is er geen bedreiging van Tbilisi", aldus het staatshoofd. Russische troepen zijn de Georgi sche havenstad Poti aan de Zwarte Zee binnengetrokken. Dit heeft de Georgische premier Lado Goerge- nidze gisteravond laten weten. „Er zijn geen slachtoffers", aldus de re geringsleider. Georgië gaf zondag zijn strijdkrach ten in Zuid-Ossetië het bevel tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Het Kremlin heeft het Georgische voorstel voor een bestand voorlo pig afgewezen, omdat Georgië ge woon doorvecht. Zo hebben Geor gische troepen gisteren opnieuw doelwitten in Zuid-Ossetië onder vuur genomen. pagina 10: angst heerst in Tblisi pagina 11: Russische hand vlak bij de oliekraan Russische troepen zijn vanuit de afvallige regio Abchazië het kern land van Georgië binnengetrok ken. De opmars heeft tot onrust geleid in de hoofdstad Tbilisi. rrcWf «W r Cf f t' ffi V f f v Id PEKING - Zij liep gisteravond laat op het podium van het Holland House in Peking in de armen van prins Wil- lem-Alexander en samen met prinses Maxima liep zij een polonaise. Judoka Deborah Gravenstijn won eerder op de dag zilver op de Olympische Spelen in de klasse onder de 57 kilogram. De 33-jarige Rotterdamse, die geboren is op Tholen en daar de eerste vijf jaar van haar leven heeft gewoond, bereikte glansrijk de finale. Daarin verloor zij van de Ita liaanse Giulia Quintavalle. Het was een prachtig succes voor de sportvrouw die twee jaar heeft gesukkeld met fysieke problemen en pagina 33: Gravenstijn begint aan nieuw leven DEN HAAG - De Voedsel- en Waren autoriteit (VWA) komt nauwelijks meer toe aan inspecties van voed selveiligheid in supermarkten. Door voortdurende bezuinigingen is het aantal controleurs zo fors ge daald, dat bedorven voedsel langer in de schappen kan blijven liggen. Dat erkent de VWA na signalen dat er vaak groenten, vlees en vis in de winkels liggen die over de da tum zijn. Onderzoek wijst uit dat klanten grote kans lopen produc ten te kopen waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum is over schreden. De Consumentenbond noemt dat 'verontrustend'. Rijkelt Beumer, levensmiddelenmi- crobioloog bij de Universiteit Wa- geningen, zegt dat het 'bar en boos' is dat in de supermarkt pro ducten liggen waarvan de 'te ge bruiken tot'-datum is overschre den. Het geeft volgens hem aan dat het met de controle niet goed Stand na 34 van 302 onderdelen: 1 China 2 Zuid-Korea 3 Ver. Staten 9 Nederland -0 (U C O co ro W) *N -O O 9 3 2 14 4 4 0 8 3 4 5 12 1 1 1 3 pagina 32: Gouden zwemsters terug op aarde pagina 34: Zeilsters stralen op openingsdag pagina 35: Hockeyers rekenen zich niet tot de favorieten zie ook: www.pzc.nl DEN HAAG - Alle honden, van grote dieren tot kleine keffertjes, die zich 'ongewenst agressief gedra gen in de openbare ruimte kun nen vanaf volgend jaar in beslag worden genomen. Het eerdere plan van minister Gerda Verburg van Landbouw om alleen honden met een schofthoogte van ten min ste 35 centimeter met ongewenst agressief gedrag aan te pakken is daarmee van de baan. Volgens Ver burg is het vaststellen van een schofthoogte arbitrair. De regeling komt in de plaats van het verbod op pitbullachtige honden, waarbij de dieren op basis van hun uiter lijk werden beoordeeld. werd getroffen door groot persoonlijk leed. In twee jaar tijd raakte zij haar moeder en zus kwijt. „Ik ben moe, maar voldaan", bracht Gravenstijn er na de finale met een stralende lach uit. „Het was een zware dag, maar dit is een prachtige beloning." „Het is onwaarschijnlijk wat zij heeft gepresteerd", reageerde bondscoach Marjo lein van Unen. „Deborah is van heel ver gekomen, dit is fantastisch." Het was de tweede medaille voor de Ne derlandse judoka's in Peking. Eerder was er brons voor Ruben Houkes. foto Robin Utrecht/ANP Supermarkten nemen houdbaarheidsdatum te ruim reageer op www.pzc.nl Rusland moet zich niet bemoeien met Georgië H§?ns 13% aantal reacties: 425 EJVIRDE Zeeland: 2, 3, 21 t/m27; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie: 13; Buitengebied: 28 en 29; Cul tuur: 17; Sport: 32 t/m 37; Televi sie: 38 en 39. gaat. Verbetering valt niet snel te verwachten. De VWA kondigde onlangs aan dat concerns die zich keurig aan de regels hielden nau welijks bezoeken krijgen. Het is ge noeg als ze op papier aangeven dat ze hun eigen controlesysteem op orde hebben. Door bezuinigingen is het aantal medewerkers de afge lopen jaren fors gedaald. In 2004 waren dat er nog 2500, dit jaar moet de VWA hetzelfde werk doen met ruim 1500 mensen. pagina 3: commentaar Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1