Virus zaait angst Alles is nat op de camping PZC s§ U p' Automobilist maakt A58 onveilig met wangedrag 2008 Dodelijk ongeval Sint Philipsland Vrijdag 11 juli 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 162 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 ggfÊsvmaam Andreas Opitz is één van de vele kampeerders die de natte julimaand trotseert. 6e Etappe 1Ricco (Ita) 2. Valverde (Spa) 3. Evans (Aus/SIL) 40. Ten Dam 4.57.52 j +0.01 z.t. +0.51 Algemeen klassement 1Kirchen (Lux) 2. Evans (Aus) 3. Schumacher (Dui) 37. Ten Dam 24.30.41 0.06 +0.16 4.50 Vandaag de etappe: Brioude-Aurillac (159 km) zie pagina's 45,46 en 47 j en www.pzc.nl foto Ruben Oreel Meer dan honderd mensen onderzocht na besmetting vrouw. BILTHOVEN - Ruim honderd men sen worden onderzocht op moge lijke besmetting met het zeldzame en zeer gevaarlijke Marburgvirus. De komende drie weken moet dui delijk worden of zij de aan Ebola verwante ziekte hebben opgelo pen. De kans daarop is volgens het Rijksinstituut voor Volksgezond heid en Milieu (RIVM) 'aanwezig, maar klein'. De betrokkenen zijn de afgelopen dagen in direct contact geweest met een 40-jarige vrouw uit de omgeving van Helmond, die het vi rus heeft opgelopen tijdens haar vakantie in Uganda. De patiënte is vermoedelijk gebeten door een be smette vleermuis. Zij is ernstig ziek en ligt in strikte isolatie in het Leids Universitair Medisch Cen trum (LUMC). 45 Medewerkers van de Elkerliek Kliniek in Hel mond, waar de vrouw in eerste in stantie was opgenomen, hebben de opdracht gekregen tweemaal daags hun temperatuur op te me ten om te kijken of zij koorts krij gen. Het gaat om artsen, verpleeg kundigen, laboranten en schoon maakpersoneel. Daarnaast zijn zo'n zestig mensen uit de omge ving van de vrouw benaderd door de GGD om datzelfde te doen. Het virus veroorzaakt koorts en bloe dingen en leidt in 40 tot 80 pro cent van de gevallen tot de dood. pagina 7: Vechten tegen uitbraak Wl Een Nederlandse toeriste is tij- dens een vakantie in Uganda be smet met het gevaarlijke Mar burgvirus. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. De zomer komt niet op gang. Hoe overleef je een natte vakantie. door Ondine van der Vleuten ZOUTELANDE - Wie de statistieken van het afgelopen jaar erop na kijkt, kan niet anders dan conclu deren dat het van moed getuigt om in juli te gaan kamperen. Tussen de twee tentjes van de fa milie Opitz uit Dortmund, op cam ping Weltevreden in Zoutelande, hangt een waslijntje met drijfnatte spulletjes eraan een beetje nutte loos te wezen. In dit weer kan was goed alleen maar natter worden. Andreas Opitz zit in één van de tentjes wat te lezen. Ook daar hangt wasgoed te drogen. „Alles is vochtig." Vorig jaar hadden ze maar één tent. Toen keek de fami lie Opitz - vader, moeder en twee kinderen - twee weken lang mis troostig naar buiten, waar het maar niet ophield met regenen. Toen het ook nog eens ging stor men, hielden de Opitzen het voor gezien. En toch staan ze dit jaar wéér op de camping, in precies de zelfde periode. „We dachten: twee keer achter elkaar zo'n pech, dat kan haast niet. We hebben vroeg tijdig gereserveerd en een extra tentje gekocht." Daar komen de kinderen Opitz aangelopen, met hun vriendjes. Al lemaal geschminkt als piraten. Het animatieteam van Weltevreden doet er alles aan om de kinderen bezig te houden. In de 'leeftent' hangen uit vuilniszakken vervaar digde jassen te drogen, die de kin deren vandaag gemaakt hebben met de activiteitenbegeleiders. „Hoe overleef je zo'n natte vakan tie", verzucht Andreas Opitz. „Le zen. Spelletjes doen. Vandaag wil len we naar het zwembad. Voor het museum zijn de kinderen te klein. Maar ze vermaken zich zo prima hoor, ze rennen de hele dag buiten rond. En zoals je ziet, ze zijn erop gekleed, van top tot teen in regenpak." Opitz kijkt nog eens naar buiten. „Maar als het zo blijft, gaan we toch naar huis." pagina 2: Je kunt gewoon niks doen met die regen pagina 3: commentaar Eén op de tien mensen heeft vakantievrees GOES - Eén op de tien Nederlan ders durft niet op vakantie. Het idee dat het dagelijks ritme wordt verstoord, de onbekende bestem ming of de reis kan hartkloppin gen veroorzaken. Dat zegt erva ringsdeskundige Saskia Hameete- man Blanker. Zij probeert mensen van deze angsten af te helpen. pagina 38: vakantie is toch leuk Zeeland is ook leuk als het regent Kinderen horen vakantie met hun ouders te vieren oneens 25% I aantal reacties: 484 EN Zeeland: 2, 3, 29 t/m 35; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 t/m 11; Meningen: 12 en 13; Auto: 17 en 19; Beurs: 23; Economie: 24 en 25; Weer: 26; Strips: 27; Cultuur: 37; Sport: 45 t/m 51; Televisie: 54 en 55. De opruiming bij Interieur Paauiue is begonnen met kortingen tot 50%. Bekijk nu de online-opruimingscollectie op: LULUiv.interieur-paauLue.nl Zuidweg 20' Zonnemaire 0111 401318 HOOGERHEIDE - De politie is op zoek naar de bestuurder van een rode bestelauto uit België die 'ex treem en gevaarlijk wangedrag' ver toont. Volgens een woordvoerder van de politie probeert hij andere automobilisten van de weg te drukken. Voor zover bekend is de Belg alleen gesignaleerd in Zee land en Noord-Brabant. Een 22-jarige vrouw uit Hoogerhei- de kreeg vorig jaar al met de man te maken, toen de automobilist ging bumperkleven en een water fles naar haar auto gooide. De man probeerde haar vervolgens van de A58 te drukken. Sinds mei dit jaar heeft de Nederlandse poli tie opnieuw meldingen gekregen over dezelfde rode bestelauto. De recente meldingen zijn van gelijke strekking. „Gooien met waterfles sen, afsnijden van andere wegge bruikers. Heel ernstig." SINT PHILIPSLAND - Een bestuurster van een personenauto is gister avond rond 19.30 uur om het le ven gekomen bij een eenzijdig on geval op de Noordweg in Sint Phi lipsland De vrouw raakte met haar auto van de weg en sloeg meerdere ma len over de kop. Reanimatie door een arts van de traumahelikopter mocht niet meer baten. De politie wilde gisteravond nog niet zeggen om wie het gaat, omdat de familie nog niet was ingelicht. r Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bei gratis 0800 - 0231 231 L. a 8 711688 555530 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1