Alarm over politiegeweld Luier en poetshulp goedkoper PZC Ravage na frontale botsing bij Kats 2008 Natuurherstel Westerschelde mag ook elders Zeeuwse advocaat ziet toename bruut optreden bij arrestaties. MIDDELBURG - Advocaat M. Duns- bergen wil het 'onnodig geweldda dig optreden' van de politie bij ar restaties aan de orde stellen tijdens een overleg met het Openbaar Mi nisterie (OM) en de rechtbank. Volgens verschillende Zeeuwse strafrechtadvocaten treedt de poli tie de laatste tijd onnodig geweld dadig op bij aanhoudingen en wor den daardoor mensen getraumati seerd. Ze kennen veel gevallen waarbij er grof geweld gebruikt werd om iemand aan te houden. „Terwijl een telefoontje voldoen de was om een verdachte op het politiebureau te krijgen", aldus Dunsbergen. De advocaat is lid van de commissie strafrecht van de Zeeuwse balie en heeft daar re gelmatig overleg met het OM en de rechtbank. Korpsbeheerder burgemeester K. Schouwenaar van Middelburg her kent de signalen uit de advocatuur niet. Hij weerspreekt elke sugges tie dat er sprake zou zijn van een harder beleid, danwel een nieuwe lichting agenten die er andere nor men op nahouden. „Er zijn be paald geen orders in de zin van: jullie moeten steviger optreden. Ik zie ook niet direct een trend dat er flink wordt opgetreden. Ook niet in de sfeer van disproportioneel of onnodig geweld." Schouwenaar spiegelt zich onder meer aan het aantal klachten dat op dit gebied over de politie binnenkomt. Dat wijkt zowel in omvang als inhoud volgens hem niet af ten opzichte van andere jaren. Ook woordvoer ster E. Kool van het OM in Middel burg ziet geen aanleiding de hand schoen op te pakken. Volgens Kool raakt het OM pas bij dergelij- NTC Volgens Zeeuwse strafrechtadvo- caten treedt de politie de laatste tijd onnodig gewelddadig op. Korpsbeheerder Schouwenaar en het OM weerspreken de kritiek. ke zaken betrokken, wanneer bur gers een klacht indienen over het optreden van de politie. Ze vindt het vreemd dat Dunsbergen de kwestie wil bespreken met het OM en de rechtbank. „Eerlijk ge zegd weet ik niet zo goed wat wij hier mee aanmoeten. Het is eerder een zaak van de politie." Schouwe naar is benieuwd naar de motiva tie van Dunsbergen. „Hij zegt dat het zo is, zou ik ook doen namens mijn cliënten, maar is het ook vast gesteld dat er sprake is van onno dig geweld? Als de politie op treedt, is dat altijd met een reden." pagina 2/3: advocaten bezorgd pagina 3: commentaar 3e Etappe 1. Dumoulin (Fra) 5.05.27 2. Frischkorn (VSt) z.t. 3. Feillu (Fra/AGR) z.t. 12. Maaskant z.t. Algemeen klassement 1. Feillu (Fra) 13.27.05 2. Longo Borghini (Ita) 0.35 3. Frischkorn (VSt) 1.42 12. De Jongh 2.42 Vandaag de etappe: Cholet -Cholet (tijdrit) (29km) zie pagina's 33,34 en 35 en www.pzc.nl DEN HAAG - Natuurherstel Wester schelde mag buiten de rivier mits er goede ecologische argumenten zijn. De Europese regels bieden daarvoor de ruimte. Dat schrijft minister Gerda Verburg (CDA, Landbouw en Natuur) aan de Eer ste Kamer. In de nieuwe Scheldeverdragen is onder meer ontpoldering van de Hedwigepolder opgenomen. Vori ge week zei Verburg in een debat met de Eerste Kamer al dat de commissie Nijpels van haar carte blanche krijgt om alternatieven voor ontpoldering van de Hedwi gepolder te zoeken. pagina 27: natuurherstel mag ook buiten de Westerschelde KATS - De Eerste Deltaweg bij Kats is gisteravond uren gestremd geweest voor al het verkeer, na dat een bestelbusje frontaal tegen een camper met aanhanger was gebotst. De 50-jarige bestuur der van de camper uit Biblis (Duitsland) raakte bekneld en is zwaargewond per traumahelikop ter naar het ziekenhuis in Gent vervoerd. Het on geluk vond rond 18.15 uur plaats. De bestuurder van de bestelauto moest plotseling remmen voor een auto die voor hem reed, raakte in een slip en botste frontaal op een camper met aanhangwa gen die op de andere weghelft reed. De chauf feur en een passagier van het busje raakten licht gewond. De weg was tot negen uur afgesloten. Het verkeer werd omgeleid, foto Dirk-Jan Gjeltema BRUSSEL - Luiers, luisterhoeken, de schoonmaker en de computerrepa rateur kunnen vanaf 2011 een stuk goedkoper worden. De Europese Commissie wil de EU-la-nden vanaf dat jaar de vrij heid geven om deze en tal van an dere diensten en goederen over te hevelen van het hoge btw-tarief (in Nederland 19 procent), naar het lage (6 procent). Nagenoeg de hele bouwsector kan volgens de EC naar het lage tarief, evenals alle arbeidsintensieve werkzaamhe den, zoals schoonmaak en repara tie van onroerende goederen, huis houdelijke hulp, schoonheidssa lons, tuinonderhoud en alle pro ducten voor persoonlijke hygiëne, zoals luiers en maandverbanden. De Europese Commissie verwacht dat de maatregel - waar de lidsta ten en het Europees Parlement nog mee moeten instemmen - tot meer economische groei zal lei den. De lidstaten worden niet verplicht om de in het voorstel genoemde goederen en diensten onder het la ge btw-tarief te brengen. Agenten moeten een cursus conflictbeheersing volgen Zeeland moet elke kans op komst Tour aangrijpen R45% aantal reacties: 478 |55% EN Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Zomer- krant: 29 t/m 32; Binnenland: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 10; Beurs: 12; Economie: 13; Bui tengebied: 14 en 15; Cultuur: 17; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 33 t/m 37 en 40; Televisie: 38 en 39. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530 HET WEER Buien zie pagina 29 t/m 32 jjpmrég

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1