Vertrouwenscrisis ziekenhuis Bief verzorgt PZC-concert in Goes PZC 111 Redactie PZC dreigt met actie Vrouw springt van viaduct A58 Opmars naar Peking HET WEER: Veel zon Vrijdag 4 juli 2008 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 250e jaargang nr. 156 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Vakbonden weigeren verder te praten met raden van bestuur. door Claudia Sondervan GOES - Vijf vakbonden in de zorg willen niet meer praten met de ra den van bestuur van de Ooster- scheldeziekenhuizen en Zieken huis Walcheren. Zij vragen de raden van toezicht om nieuwe gesprekspartners en dus een nieuwe raad van bestuur voor de ziekenhuizen. Bij een raad pleging van hun leden in Vlissin- gen en Goes gisteren zei 8o pro cent van de mensen het vertrou wen op in directeuren Rob Zomer en Hans Simons. Samen vertegenwoordigen de vak bondsleden minimaal 35 procent van de circa 2500 werknemers van de twee ziekenhuizen, zegt onder handelaar van CNV Publieke Zaak, Jacob Riepe. In Vlissingen spraken de bonden honderd werk nemers, in Goes circa vijftig, van Zonder vertrouwen personeel kan directie niet functioneren reageer op www.pzc.nl Inhaalverbod vrachtwagens moet in heel Europa gelden WÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊIÊÊMM% oneens 14% aantal reacties: 504 GOES - De redactie van de PZC eist dat het vorige week gepresenteer de reorganisatieplan van Wegener voor maandagmiddag 12 uur van tafel gaat. Ook de redacties van de andere zes dagbladen van We gener stellen die eis. In het reorga nisatieplan wordt voorgesteld om bij Wegener 395 tot 465 banen te schrappen om tot een rendement van 20 procent te kunnen komen. Is het plan maandag niet ingetrok ken, dan beraadt de redactie zich op acties. Een staking - waardoor de krant een dag niet verschijnt - wordt niet uitgesloten. pagina 21: ultimatum en 22331 Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Auto: 15 en 17; Beurs: 19; Economie: 20 en 21; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 38; Sport: 41 t/m 45; Televisie: 46 en 47. wie zeker dertig uit Vlissingen. De bonden kregen van hun leden be vestigd dat er geen vertrouwen is in de manier waarop de directeu ren de huidige miljoenentekorten willen oplossen. De ziekenhuizen hebben samen over 2007 en 2006 een verlies van 7 miljoen euro en 1*5 Tachtig procent van de leden van de vakbonden in de zorg heeft het vertrouwen opgezegd in de directeuren van de ziekenhuizen in Goes en Vlissingen. stevenden dit jaar af op een tekort van 5 miljoen. Dat willen de zie kenhuizen ombuigen tot nul met vacaturestops, inperken van uitga ven en samenvoegen van afdelin gen. Dat gebeurde onlangs in Vlis singen met vijfverpleegafdelingen, onder protest van de betrokken werknemers. De raden van toezicht hebben tot nu toe de raden van bestuur ge steund. Blijven zij dat doen, dan willen de bonden de toezichthou ders hoofdelijk aansprakelijk laten stellen voor de schade die de zie kenhuizen oplopen. „Er is eerder zo'n beslaglegging ge weest bij een zaak in Limburg", zegt onderhandelaar Riepe. De bonden willen nieuwe bestuur ders om een sociaal plan te ma ken. „Dat moet er komen, daar is alle aanleiding voor", zegt Lona Reiff van Unie Zorg en Welzijn. pagina 3: commentaar pagina 31: minister Klink hekelt zie kenhuisdirecties ALMERE - Judoka's Mark Huizlnga (rechts) en Guillaume Elmont (midden) van de Defensie Topsport Selectie ko men in een oranje tank aan bij de overdracht van de sporters voor de Olympische en Paralympische Spelen in Peking aan de-chefs de missions in Almere. pagina 43: in Peking geen plaats voor toeristen foto Koen van Weel/ANP Tour start in Brest In Brest wordt morgen een begin ge maakt met de 95e editie van de Tour de France. Op pagina 48 staat het routeschema, op pagina 42 treft u een interview met de debuteren de Rabo-renner Laurens ten Dam. ARNEMUIDEN - Een vrouw is gister middag vanaf een viaduct bij Arne- muiden op de A58 gesprongen. De vrouw is met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Passan ten blokkeerden de weg met hun auto's om verdere ongelukken te voorkomen. De politie stelt een on derzoek in om er zeker van te zijn dat er geen misdrijf in het spel is. De opruiming bij Interieur Paauwe is begonnen met kortingen tot 50%. Bekijk nu de op: www.interieur-paauive.nl Zuidweg 20° Zonnemaire om 401318 Band bekroont samen met Zeeuws poptalent 250-jarig bestaan krant. GOES - De viering van het 250-jarig bestaan van de PZC wordt zater dag 1 november bekroond met een groot concert van Blof in de Zee landhallen in Goes. Abonnees van de PZC kunnen met koning kaar ten kopen. Behalve Blof is er een uitgebreid voorprogramma met veel Zeeuws talent, zoals The Punanas, La Ven tura, Eva Auad en Bluem. De laat ste twee zijn de afgelopen tijd be kend geworden door het band- coachingsproject Popaanzee. Ook de vier bands die volgend seizoen meedoen aan Popaanzee, treden op. Onder hen zijn in elk geval De Hobbyisten. De andere drie wor den pas na de zomer bekend. Blof zal een compleet concert ver zorgen. De band was bereid het PZC-jubileum op te luisteren van wege de goede onderlinge relatie. De krant heeft Blof vanaf het pril ste begin op de voet gevolgd. Het concert in Goes vindt plaats vlak na het uitkomen van het nieu we album van Blof: Oktober, dat diezelfde maand verschijnt. De kaartverkoop voor het PZC- concert begint vandaag. Tickets kosten 30 euro. PZC-abonnees be talen 25 euro. Alle informatie over het concert, de optredende bands en de kaart verkoop staat in een digitaal maga zine dat is te vinden via de websi te van de PZC. www.pzc.nl Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800-0231 231 11688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1