gouden handjes SVBmedia Hinder door wegenonderhoud In zomer www.feelgoodfriday.nl inancieel nieuws laat ver aan grijze pakke grin a Prinses Alexia drie jaar Man overlijdt aan ziekte van Weil services THAT'S WHY WE LOVE FRIDA 27 JUNI 25 JULI 29 AUGUSTUS 26 SEPTEMBER 31 OKTOBER 28 NOVEMBER Arsenaalcafé Vlissingen 22:00-02:00 Entree 5,- Toegang: 21 ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND! !H Ü1 1Ü x41i at PZC Vrijdag 27 juni 2008 I 5 WASSENAAR - Alexia, de tweede dochter van prins Willem-Alexander en prinses Maxima, werd gisteren drie jaar. Alexia Juliana Marcela Laurentien, zoals de volledige naam van het prinsesje luidt, is na haar zus Amalia derde in de lijn van troonopvolging. foto Leo la Valle/ANP Scholen met vakcollege Vanaf komend schooljaar gaan zeker duizend jongeren begin nen aan het nieuwe vmbo-vak- college. In zes jaar tijd worden zij opgeleid tot bouwvakker of monteur. De opleiding is bedoeld voor kinderen die graag met hun handen werken. In het eerste jaar van het vakcollege krijgen de leerlingen meteen al tien uur techniek. In het vierde jaar kiezen de leerlingen het be roep van hun keuze en het jaar daarna gaan zij tegelijk leren en werken. De laatste twee jaar zijn zij verzekerd van een loon van meer dan 7 euro per uur. De vakcolleges zijn opgezet in nauwe samenspraak met het regionale bedrijfsleven. Dat heeft de scholieren een baan gegarandeerd mits ze hun di ploma halen op mbo-2 of -3-ni- veau. Dat is gelijk aan het ni veau van de startkwalificatie, die iedere leerling voor zijn achttiende moet hebben ge haald. niet te worden gemaakt: de aspi rant-technici zien zes jaar lang de zelfde leraren en mentoren om zich heen. Daarin schuilt volgens Stoelinga de grote kracht. „We la ten ze niet los totdat ze een diplo ma hebben." Als het kon, zou Ben de Wilde morgen al een installa teur van het vakcollege aannemen. Hij vindt het een geweldig initia tief „Alleen die naam al: college. Dat klinkt een stuk beter dan am bachtschool." Maar ook de geneug ten van het vak moeten beter wor den verkocht, stelt de Wilde: „Het aardige is: alle monteurs die ik ken, hebben een eigen huis. Dat hebben ze zeifin de loop der jaren helemaal opgeknapt en nu is het een half miljoen waard." LEEUWARDEN - Een medewerker (57) van de waterpolitie is op 19 juni overleden aan de ziekte van Weil. De man uit Kampen had de infectieziekte waarschijnlijk opge lopen bij de afhandeling van een recent dodelijk ongeval met een speedboot op het Prinses Margriet kanaal in Friesland. De ziekte kan ontstaan door con tact met oppervlaktewater en wordt via urine van ratten ver spreid. Juist als het water een rela tief hoge temperatuur heeft, lopen bijvoorbeeld rattenvangers en wa tersporters risico. DEN HAAG - Automobilisten die de zomermaanden in eigen land door brengen, krijgen het zwaar te ver duren, vooral als zij over de A16 moeten. Rijkswaterstaat grijpt de verkeersluwe zomerperiode aan om extra onderhoud aan het we gennet uit te voeren, zo liet de dienst gisteren weten. Ook vakan tieverkeer richting het zuiden moet rekening houden met werk zaamheden. De hoofdrijbaan van de A16 wordt zes dagen helemaal afgesloten in de richting Rotterdam voor onder houdswerkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug. De werkzaamhe den aan de Moerdijkbrug gaan ook onverminderd door. In Zuid-Holland gaan meer wegde- len op de schop, zoals op de A13 en A15. De meeste werkzaamhe den vinden plaats in het week eind. Ook aan de A12 wordt ge werkt, de weg wordt tussen Ede en Veenendaal 's nachts een paar keer afgesloten. De spitsstrook van dezelfde weg maar dan bij Den Haag gaat een tijd dicht om te wer ken aan een hoger geluidsscherm. Werkzaamheden aan de tunnels op de A73 gaan alle weekeinden door tot de definitieve openstel ling en de werkzaamheden aan de Hollandse brug en de verbreding van de Ai gaan verder. Amsterdam Apeldoorn Eindhoven Rotterdam A company of PUBLIiïnmfxt WWW.SVbmedia.nl eerste scholen met een vakcollege. tember met negen andere scholen de koppen bij elkaar om het vak college uit te werken. „Onze docen ten waren meteen heel enthou siast. Zelfs buiten schooltijd heb ben ze doorgewerkt om het lespro gramma op te stellen. Resultaat: vanaf 1 september kunnen we be ginnen. Dat is echt ongekend." Leerlingen die kiezen voor het vak college krijgen straks tien uur tech niek per week. Ze hebben ook Ne- foto David van Dam/GPD derlands en Engels, maar in die vakken staat de techniek zoveel mogelijk centraal. De leerlingen maken bijvoorbeeld een opstel over hun bezoek aan een aanne mersbedrijf Doel van het vakcolle ge is dat de leerlingen in zes jaar een mbo-diploma halen: eerst wor den drie jaar lang alle gebieden van de techniek verkend en dan gaan ze een vak leren. De moeilij ke stap naar het grote ROC hoeft

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 5