Familieberichten Familieberichten vervolg van pagina 21 28 I Vrijdag 27 juni 2008 PZC ZV John Sprakeloos, vol ongeloof, veel te vroeg. Jolanda, Jermo en Dewi we leven met jullie mee. Judith, Martin en Sanne Mijn broertje is er niet meer. Frank Kleurrijk, Bijzonder, Eigenzinnig, schoonzoon, zwager en oom John is er niet meer. Wij wensen Jolanda, Jermo en Dewi, de rest van de familie en vrienden veel sterkte toe. Oost-Souburg: Joop en Yvonne Kapelle: Jankees en Marina Vera Julia Wij zijn sprakeloos en verbijsterd door het plotseling overlijden van onze lieve (achter)neef John Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte. Ome Jaap en tante Corrie Wimen Hennie Giel en Carien Henk en Lia Marie-Louise en Johan Clara en Harry Wilma en Ad Jolanda en Hans achterneef jes en -nichtjes Middelburg, juni 2008 Lui niet zoveel maar broertje nu ben ik stil je zusje Intens verdrietig zijn wij om het verlies van onze zoon, broer, zwager en oom John de Looff Frans en Mien de Looff Frank en Mirjam Leroy en Suzan Joy Miranda en Eddy Emmy, Lucas "We weten het, maar snappen doen we het niet". In één klap was hij weg, onze papa, mijn lief, mijn maatje John de Looff 31 mei 1963 25 juni 2008 Jolanda Schout Jermo, Dewi Arie van Driellaan 59,4333 CC Middelburg Gelegenheid tot afscheid nemen op zaterdag 28 juni en op zondag 29 juni van 14.00 tot 15.00 uur in het uitvaartcentrum Monuta "De Voorzorg", aan de Industrieweg 20,4382 NA te Vlissingen. Op woensdag 2 juli zal, na een rondje Lange Jan, de af scheidsbijeenkomst worden gehouden om 12.00 uur in de aula van de algemene begraafplaats aan de Weste lijke Oude Havenaijk 3,4337 PB te Middelburg. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de begraaf plaats aldaar. Daarna zullen wij nog informeel bij elkaar zijn in het "Hart van Middelburg", Zusterstraat 20, 4331 KJ Middelburg. Bloemen rood/wit alleen op de dag van de begrafenis. Geen bezoek aan huis. Geen toespraken. Indien u geen rouwkaart heeft gekregen, mag u deze advertentie als zodanig beschouwen. Geschokt hebben we kennisgenomen van het tragisch ongeval dat onze buurman John is overkomen. Ons medeleven gaat uit naar Jolanda, Jermo en Dewi. De buurtjes Jaqueline en Arthur Kevin en Romy Kalinkaen Harry Mareken Tess Jeannet en Dook Willy en Frits Jozien enRinus Marijke Rosalie en Sof ie We zeiden zo vaak, we moeten eens maar nu is het te laat, want onze vriend Looff is er plotseling niet meer. Lam geslagen blijven wij achter. We wensen Jolanda, Jermo, Dewi en verdere familie veel sterkte toe. Lex A Cici Yannicken Jerome Looff Nooit meer samen stappen voor altijd in mijn hart Jij blijft mijn best maatje af'ijkt alles nu zo zwart Nooit meer naar de voe tba ikga echt niet alleen nooit een ander maa tje want jij blijft nummer één Jo, Jermo, Dewi en verdere familie veel sterkte toegewenst. Bowie Looff Ouwe Gabber Moeten we nu voortaan alleen een biertje zauf en? In onze gedachten ben je er toch altijd bij. Gute reizen. Bowie A Miek Vingerhauzen A Swang Monti A Irene Lex A en Cici Nooit meer "pimpf ellen und pampfellen" John we zullen je vreselijk missen. Harry en Netty, Petra, Ellis, Rens en Krista, Edwin en Anne-Mieke, Ingrid en Kees Looff We staan nie t al tijd stil bij het woord "samen maar het is een groo t gemis als "samen "uit je leven is Jo, Jermo, Dewi en familie heel veel sterkte toegewenst. Peter, Rina en Edgar John We zullen je missen maar nooit vergeten Bedankt voor onze mooie vriendschap. Jolanda, Jermo, Dewi en verdere familie veel sterkte toegewenst. JeffAIrene Laura A Sergio John Onze trips zullen nooit meer hetzelfde zijn. Maar je onvergetelijke humor blijft voortleven... Bedankt voor alle fantastische momenten! We wensen de familie heel veel sterkte toe! Ajax supporters Zeeland Alan, Alex, Edwin, Frank, Jean, Johan, John, Jordy, Guus A Naomi, Klaas, Kris, Marco, Pirn, Ramon Geschokt hebben wij het bericht ontvangen van het plotseling overlijden als gevolg van een ongeluk van John de Looff John was een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging die altijd sfeer bracht in de groep. Wij wensen zijn naaste familie en kennissen veel sterkte toe in de verwerking van dit grote verlies. Bestuur en leden Endura Toerclub Middelburg Er zijn geen woorden voor John, wat een gemis! Heel veel sterkte Jo, Jermo, Dewi en familie. John Anke Myrte Sven alle medewerkers pannenkoekhuis Vierwegen, Domburg John Met je rauwe stem en kleine hart. Met je aparte humor. Met je grappen en grollen. (Grumpy fly tike an eagle) Collega's E-ploeg afdeling Gieterij Zeeland Aluminium Company NV Waggie, Ronald, Dick, Peter, Rog, Opa, Cees, Frans, Peet, Myles, Jos, Huub, Björn, Gertjan, Rene, Mark, Eddie, Stefan, Hans, Sab, Abdie, Hennie, Gerrik Tot ons groot verdriet hebben wij kennis genomen van het volkomen onverwachte overlijden van John de Looff John is ruim 22 jaar werkzaam geweest in de afdeling gieterij. Wij verliezen in hem een enthousiaste collega aie altijd een positieve bijdrage leverde aan de samen werking op onze afdeling. Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe om dit verlies te dragen. Af delingsleiding Gieterij Zeeland Aluminium Company NV Met verslagenheid namen wij kennis van het plotselinge overlijden van onze collega en medewerker John de Looff Wij wensen zijn familie veel sterkte en kracht toe om dit grote verlies te dragen. Directie en medewerkers Zeeland Aluminium Company NV Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van ons lid van de personeels vereniging, f itnessclub en tourclub ZALCO John de Looff Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte en Kracht toe om dit grote verlies te dragen. Bestuur en leden personeelsvereniging en onderafdelingen Zeeland Aluminium Company NV John Wij zullen je missen als collega, en zeker als mens Collega's A-ploeg afdeling Gieterij Zeeland Aluminium Company NV

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 56