Colofon Familieberichten 3SË ijlpPIr fim Natuursteenbedrijf Ferket en de Maat B.V. GRAFMONUMENTEN MARMER GRANIET NATUURSTEEN e de Groot-de Kam bv tel. 0118-612868 Voor meer familieberichten zie pagina 28 en verder PZC Vrijdag 27 juni 2008 I 21 Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. e-mail tel fax p7cfamilieherichten@weaenernieuwsmedia.nl 0800-8060 0800-6743837 De afdeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle geboorte- en overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.nl Meer informatie op www.pzc.nl ki ivieer inior Zijn handen hebben voor ons gewerkt, zijn hart heeft voor ons geklopt.... Omringd door degenen die hem het dierbaarst waren is rustig en kalm overleden mijn geliefde man, onze lieve en zorgzame vader en opa Cornelis Bal Cees in de leeftijd van 80 jaar. M. Bal-de Waal Ria en Dick Leon en Annemiek Marjolein Michel Els en Aart joeri Esra Johan en Jorina Anouk en Marijn Rowan jarno Conny en John Dara Evi Mees Mariska en Henk Sam Isa Merlijn 26 juni 2008 Dorpsweg 8 4311 AH Bruinisse De afscheidsdienst zal maandag 30 juni om 13.15 uur worden gehouden in het Hervormd verenigingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op begraaf plaats "Molenhof" aan de Molenweg te Bruinisse, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het verenigingsgebouw. I.v.m. familieomstandigheden zijn onze bedrijven Bal en Co Industrieweg 12, Bruinisse en Bal Doe-het-zelf Weststraat 20, Bruinisse maandag 30 juni de gehele dag gesloten. 26 juni is overleden onze zwager en oom Cees Bal in de leeftijd van 80 jaar. J. Dobbelaar-de Waal A. de Waal-Kik W.P. Muller-de Waal Nichten en neven Bruinisse, juni 2008 Heden overleed, na een vriendschap van meer dan 60 jaar, onze goede vriend Cees Bal We wensen Marie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies. van Oeveren (in liefdevolle herinnering) A.N. van Oeveren-Zondervan kinderen en kleinkinderen Bruinisse, 26 juni 2008 s Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij van hem mochten ontvangen, delen wij u mede dat, na een langdurige ziekte die hij op bewonderenswaardige wijze gedragen heeft, zacht en kalm van ons is heengegaan mijn lieve man, onze onvergetelijke pa en maatje Jacobus Arrebout (Ko) in de leeftijd van 63 jaar. 's-Heer Arendskerke: Leni Arrebout-de Vos Goes: Miranda en Arthur Sybren, Wessel Lewedorp: Jacqueline en Rob Goes: Joop 25 Juni 2008 Deestraat 10,4458 A[ 's-Heer Arendskerke De afscheidsdienst zal worden gehouden maandag 30 juni om 14.00 uur in het crematorium, Westelijke Oude Haven- dijk 3 te Middelburg. Aansluitend is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangstkamer van het crematorium. Liever geen bezoek aan huis. Indien wij vergeten zijn u een rouwbrief te zenden, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mijn schoonzoon en onze zwager en oom Ko Arrebout echtgenoot van Leni de Vos 's-Heer Arendskerke: Kortgene: 's-Heer Arendskerke: 's-Heer Arendskerke: 's-Heer Arendskerke: Wemeldinge: Wilhelminadorp: Arnemuiden: Lewedorp: Oost Souburg: [an de Vos Mina de Vos-Kleinepier (in herinnering) Adrie en Willie de Vos-Wolse Sien en Wim de Kok-de Vos Suus en Adrie Tramper-de Vos Kees en Heieen de Vos-Vogelaar Anna en Jan de Visser-de Vos Nico en Anneke de Vos-van Heese John en Alie de Vos-Tegelaar Katrien en Rinus de Vos-Meulenberg Andre de Vos Neven en Nichten Voor een zorgzame begeleiding Uitvaartverzorging "SCHOUWE1V-DUIVELAND' rlen de bruiine johan hoekman Werckendetstraat 4, Postbus 189, 4300 ad ZlERIKZEE (0111) 45 07 17 of (0111) 46 26 00 Vraag vrijblijvend ons gratis informatiepakket aan www.uitvaartzorgcentrum.nl Een modern bedrijf, al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in: Steensedijk 100 - 4561 GP Hulst Tel.: 0114-312906 natuursteen@ferketendemaat.nl Fax: 0114-310611 Mijn tijden zijn in uw hand, Psalm 51: 16a Temidden van haar kinderen die haar zo lief waren en die zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf is overleden onze lieve moeder, oma en over-oma Maria Magdalena Dieleman-Jansen weduwe van Jacobus Dielentan Axel, 4 april 1921 Axel, 25 juni 2008 Axel: Jan en Magda Mia en James - foe, Iske Rudie en Nicole - Kaylee, Rickey Axel: Pieter - in herinnering - Mark Mariska Bergen op Zoom: Jack en Saskia Valerie en Ralph Fleur Kloosterzande: Hans en Marian Niels Stefan Corr.adres: Kanaalkade 3,4571 CD Axel De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag 30 juni om 10.30 uur in de Protestantse Kerk, Koestraat 2 te Axel. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Burchtlaan. Na afloop van de begrafenis kunt u de familie condoleren in de kerk. Onze dank gaat uit naar het personeel van De Vurssche afd. 't Fort, voor de liefdevolle verzorging. 'Mijn genade is u genoeg' 2 Korintiërs 12:9 Zacht en kalm is heengegaan mijn allerliefste man Jacob Geensen - Jaap - echtgenoot van Anna Elisabeth Blankert Axel, 8 augustus 1926 Axel, 26 juni 2008 Axel: A.E. Geensen-Blankert Hugo van der Goesstraat 2 4571 MC Axel Maandag 30 juni is er van 19.00- 19.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen in het mortuarium op begraafplaats "Westerzicht" aan de Westsingel te Axel. Dinsdag 1 juli kunt u de familie condoleren van 9.45 - 10.15 uur in de Protestantse Kerk, Koestraat 2 te Axel, waarna om i 0.30 uur de afscheidsdienst aanvangt. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Burchtlaan. Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze oudste broer Jaap Geensen echtgenoot van Annie Blankert Hoek: Anna Dekker-Geensen Terneuzen: Francien van 't Hoff-Geensen Tillsondurg: (Canada) Marden en Trudy Geensen-Teeuwsen Terneuzen: Janneke Bakker-Geensen Ouddorp: Janny en Thijs )ansen-Geensen Nieuw Haanstede: Bep Jansen-Geensen Capellea/d ijssel: Koen Paulien Geensen-Siecker Axel: Adrie en Trudy Geensen-de Feyter Peniscola: (Spanje) Piet en Mia Geensen-Delnad 26 juni 2008 Neven en Nichten uitvaartverzorging Gratis en vrijblijvend informatiepakket. Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg www.degrootdekam.nl - info@degrootdekam.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 21