3 halen 2 betalen Twee agenten vervolgd om slaan scholier SHOP RUIMING Vrouw door bliksem getroffen Fusieakkoord waterschappen Heie weekend: Concert at Sea op www.pzc.ni Morgen in de PZC: autogaragetest Zaterdag 28 juni van 09.00 tot 12.00 uur www.interieur-paauwe.nl 'Onnodig geweld bij scholierendemonstratie in Middelburg.' GOES - Wat kan je verwachten als je je auto naar de garage brengt voor een vakantiecontrole? Op die vraag geeft de PZC morgen ant woord in een autogaragetest. De PZC ging met drie testauto's op pad, die eerst bij de ANWB wa ren aangeboden voor een vakantie keuring. We lieten vervolgens een vakantiecontrole uitvoeren bij 23 Zeeuwse garages. Wat houdt een vakantiecontrole in? Welke reparaties adviseerden de garages? Wat zijn de verschillen met het ANWB-advies? Hoeveel kost een vakantiecontrole en wat zijn de reacties van de garages op de test? We stuitten op verrassen de resultaten. morgen in bijlage Spectrum. Waterschappen moeten kiezen voor één hoofdkantoor reageer op www.pzc.nl Een cruise is tegenwoordig net zo gewoon als Lloret de Mar oneens aantal reacties: 355 Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Beurs: 14; Auto:15 t/m 17; Weer: 22; Strips: 23; Agen da: 34; Cultuur: 35; Economie: 36 en 37; Beurs: 38; Sport: 39 t/m 45; Televisie: 46 en 47. Kijk voor de voorwaarden op www.vd.nl Profiteer zaterdag 28 juni van 09.00 tot 12.00 uur van de 3 2 actie bij V&D. Voor alle reeds afgeprijsde artikelen geldt: 3 halen 2 betalen! Het goedkoopste artikel is gratis. Gratis kop koffie met gebak bij La Place voor VIPkaarthouders bij een besteding van 35.- De PZC. doet vanaf vandaag actu eel verslag van Concert at .Sea op www.pzc.nl. Op de website ver schijnen actuele foto's, filmpjes, nieuwsberichten, sfeerimpressies en korte recensies van de optre dens. Nu al is een video te zien van de voorbereidingen. De opruiming bij Interieur Paauwe is begonnen met kortingen tot 50%. Bekijk nu de online-opruimingscollectieop: Zuidweg 20Zonnemaire 0111 401318 Vrijdag 27 juni 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 150 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 HET WEER: Geregeld zon door Emile Calon MIDDELBURG - Twee Walcherse agenten worden strafrechtelijk ver volgd voor mishandeling. Tijdens de scholierendemonstratie van 23 november vorig jaar in Middel burg traden ze onnodig hard op, al dus het Openbaar Ministerie (OM). Ze sloegen een weglopende scholier op de rug en het hoofd, zo is vastgesteld tijdens een onder zoek door de rijksrecherche. Tegen twee andere agenten wordt een disciplinair onderzoek inge steld. Volgens de politie hebben zij zich 'vermoedelijk schuldig ge maakt aan plichtsverzuim'. Wat daarmee wordt bedoeld, wilde de politie gisteren niet vertellen. Voor lopig worden de vier agenten niet geschorst. Volgens het OM blijkt uit het onderzoek dat het optre den van de politie en het toegepas te geweld proportioneel zijn ge weest. Het gedrag van de scholie ren, 'blikjes gooien en vuurwerk af steken', rechtvaardigde het besluit Twee agenten worden strafrech telijk vervolgd voor hun rol tij dens de scholierendemonstratie in Middelburg. Tegen twee ande ren loopt een intern onderzoek. om de lange wapenstok te gebrui ken: „Het ontruimen van het kruis punt nabij scholengemeenschap Nehalennia en het uit elkaar drij ven van de groep demonstranten was op dat moment absoluut noodzakelijk om de veiligheid van de leerlingen, automobilisten en andere passanten te waarborgen", meldde het OM gisteren. De politie pakte zes scholieren op. Drie zijn al vervolgd en veroor deeld, onder meer voor het niet to nen van een identificatiebewijs. De strafzaak tegen scholier Ole Thijs is voorwaardelijk gesepo neerd. Hij wordt alleen voor zijn rol tijdens de demonstratie ver volgd als hij de komende twee jaar een nieuw strafbaar feit pleegt, al dus persofficier Th. d'Anjou. Hij wilde niet vertellen wat er gebeurt met de strafzaken tegen de andere twee scholieren. Rector Leo de Kraker van Nehalennia hoopt dat die leerlingen evenmin vervolgd worden. Hij blijft er ook bij dat de politie destijds onnodig geweldda dig optrad. Voorzitter Chris Vink van de Ondernemingsraad van de Zeeuwse politie vindt het 'naar' voor de betrokken agenten dat ze vervolgd worden. „Maar het is goed dat er zo'n onderzoek is inge steld." pagina 3: commentaar pagina 31: nu nog vergoeding voor Ole's IPod HAMBURG - Een Nederlandse kam- wonden in een ziekenhuis in Mün- peerster is gisteren op vakantie in chen worden opgenomen. De blik- het Zuid-Duitse Beieren getroffen sem sloeg in in de punt van de pa door de bliksem. De 63-jarige raplu die de vrouw droeg tijdens vrouw moest met ernstige brand- haar wandeling, meldde de politie. WENEN - Hij werd al de tovenaar van de Russen genoemd, maar ook tsaar Guus kan met zijn voetballers naar huis. De wonderploeg van Hiddink was tegen Spanje in de halve finale van het EK niet tot een nieuwe stunt in staat. De Spanjaarden, die de wedstrijd domineerden, mogen dankzij de 3-0-zege zondag in de EK-finale aantreden tegen Duitsland. Voor de Spanjaarden, die in de Weense regen schitterden met prachtig aanvallend voetbal, scoorden Xavi Hernandez, Daniel Güiza en David Silva. foto Roland Schlager/EPA pagina 39: Spaans geweld vloert Russen MIDDELBURG - De waterschappen Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Eilanden vormen vanaf 2011 één geheel. Met als zetel de kantoren in Middelburg en Terneuzen. Be stuur en dijkgraaf gaan pendelen. De tarieven in Zeeuws-Vlaanderen dalen na de fusie, die boven de Westerschelde blijven gelijk. De werkgelegenheid in Zeeuws-Vlaan deren wordt niet aangetast, moge lijk nog versterkt. De dagelijks be sturen hebben hierover een over eenkomst gesloten. De algemene vergaderingen stemmen daar vol gens een verheugde gedeputeerde Frans Hamelink (CU) mee in. Op 2 september moet de overeen komst bekrachtigd worden. pagina 2: gemengde gevoelens

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1