Europa geeft Ierland vier maanden tijd Busvakanties EUROPA Arrestaties hypotheekcrisis VS s lsl L BOEK ONLINE of bel 0900-9697 f Protest op verjaardag Aung San Suu Kyi Barroso wil pas op top in oktober over het nee tegen Lissabon praten. Taliban uit dorpen bij Kandahar verdreven Zelfmoordgolf Japan niet onder controle Nigeriaanse rebellen vallen booreiland aan Irakees in Duitse cel voor steun Al Qaida Veiligheidschef van Milosevic krijgt 40 jaar Compleet verzorgde reizen inclusief reis met Comfort Class bus en excursies! PZC Vrijdag 20 juni 2008 9 BRUSSEL - Pas op de volgende EU-top in oktober wordt het Ierse 'nee' tegen het Verdrag van Lissa bon besproken. Dat liet de voorzit ter van de Europese Commissie Jo sé Manuel Barroso voorafgaand aan de vergadering in Brussel gis teravond weten. Zijn wens, waar de 27 leiders van EU-landen gister avond mee instemden, geeft de Ie ren vier maanden de tijd voor een concreet plan om het 'Lissabon' te redden. Die tijd is nodig omdat een meer derheid van de Ierse stemmers vo rige week het nieuwe hervormings verdrag van de Europese Unie af wees. De geplande invoering van het verdrag is daardoor vertraagd. De meeste EU-leiders willen niet opnieuw een proces in van ellen lange onderhandelingen over een nieuwe tekst. De Ierse minister van Buitenland se Zaken, Micheal Martin, probeer de gisteren de verwachtingen te temperen. Hij zei dat zijn regering in oktober met een 'voortgangsrap port' zal komen, maar hij voorziet nog geen concrete oplossingen. De Ierse premier Brian Cowen deed gisteravond tijdens het diner met zijn collega's verslag van zijn analyse van de situatie. Volgens hem waren het vooral binnenland se factoren die tot het nee leidden. De EU-leiders willen voorkomen dat de indruk ontstaat dat de unie opnieuw in een crisis verkeert, zo als in de ruim twee jaar na het 'nee' bij referenda in Frankrijk en Nederland in 2005. Premier Jan Peter Balkenende benadrukte dat 'het goed is nog eens te onderlij nen dat het Verdrag van Lissabon de EU transparanter, efficiënter en democratischer maakt'. Zij zijn het er over eens dat de lan den die het Verdrag van Lissabon 1^ De leren krijgen vier maanden om na te denken hoe het verder moet met 'Lissabon'. In oktober komt premier Cowen een plan om uit de impasse te komen. nog niet hebben geratificeerd, de komende maanden doorgaan met hun parlementaire procedures daarvoor. Afgezien van Ierland moeten nog zeven landen de tekst bekrachtigen. In Nederland doet de Eerste Kamer dat waarschijnlijk op 8 juli. Een mogelijke uitweg uit de impas se is dat de Ieren nogmaals stem men over het verdrag. Als zij vra gen om uitzonderingsposities over hun militaire neutraliteit, of over hun abortus- of belastingwetge ving, krijgen ze die in oktober mo gelijk in een aparte verklaring van alle EU-leiders. De hoop bestaat dat de ratificatie door Ierland dan volgend voorjaar kan worden afge rond, nog voor de verkiezingen voor een nieuw Europees Parle ment in juni 2009. Hoe dan ook, dat is wel te laat voor de geplande komst per 1 ja nuari van de eerste EU-president, die volgens 'Lissabon' de vier EU-toppen per jaar voorzit. Hope lijk is hij of zij er al wel als de nieu we Europese Commissie in novem ber 2009 aantreedt. NEW DELHI - Aanhangers van de Birmese oppositiepartij NLD demonstreer den gisteren in de Indiase hoofdstad New Delhi voor de vrijlating van hun leidster Aung San Suu Kyi. Ook in andere steden waren protesten. Suu Kyi werd gisteren 63 jaar. Vorige maand verlengde de junta haar huisarrest voor de zesde achtereenvolgende keer met een jaar. foto Curinder Osan/AP NEW YORK - In de Verenigde Sta ten zijn de afgelopen weken tien tallen mensen gearresteerd in ver band met de hypotheekcrisis die vorig jaar ontstond. Dat heeft de fe derale politie FBI gisteren gezegd. Gisteren zijn ook twee oud-mana gers van hedgefondsen opgepakt die ervan worden verdacht inves teerders bewust te hebben misleid over de riskante fondsen. De ex-werknemers van de bank Bear Stearns zijn aangeklaagd wegens sa menzwering en fraude. Zij moe ten zich verantwoorden voor het aanbieden van riskante investerin gen die aan de wieg stonden van de hypotheek- en kredietcrisis. KANDAHAR - Afghaanse en Isaf- troepen hebben de Taliban verdre ven uit een groep strategisch gele gen dorpen ten noordwesten van de zuidelijke stad Kandahar. De Afghaanse autoriteiten zeiden gisteren dat daarbij 56 opstandelin gen zijn gedood. Isaf heeft niet be vestigd dat het district Arghandab Taliban-vrij is. Een Isaf-woordvoer- der zei wel dat het offensief succes vol verloopt. TOKIO - Twee jaar geleden lanceer de Japan een plan om het aantal zelfmoorden terug te dringen. Maar uit gisteren gepubliceerde cij fers blijkt dat het beleid niet aan slaat. Vorig jaar pleegden 33.093 Ja panners zelfmoord, een stijging van 2,9 procent ten opzichte van 2006. Het is het tiende jaar op rij dat het cijfer boven de 30.000 ligt. Japan kent een van de hoogste aan tallen zelfmoorden ter wereld. LAGOS - Shell heeft de productie in een olieveld voor de kust van Nige ria gestaakt, nadat de rebellenbewe ging Mend er gisteren een boor- platform had aangevallen. De rebel len voeren met grote regelmaat aanvallen uit op olie-installaties in de Nigerdelta, maar het is hoogst uitzonderlijk dat zij de zee opgaan. Het aangevallen booreiland ligt ruim honderd kilometer voor de kust van de delta. CELLE - Een Duitse rechtbank heeft gisteren een Irakees (37) tot drie jaar cel veroordeeld, omdat hij op internet steun wierf voor Al Qaida. Het web biedt het terreur netwerk een 'wereldwijd platform voor het oproepen van een kli maat van angst' en is daarmee in de ogen van de rechtbank inte graal onderdeel van terreurbedrei- gingen. De straf dient ook als waar schuwing aan navolgers. BELGRADO - Het Servische hoogge rechtshof heeft de vroegere veilig heidschef van toenmalig president Slobodan Milosevic gisteren tot veertig jaar gevangenisstraf veroor deeld. Het heeft acht jaar geduurd voordat Radomir Markovic deze maximaal mogelijke straf kreeg voor zijn aandeel in een aanslag op toenmalig oppositieleider Vuk Draskovic, een prominente tegen stander van Milosevic. 5 DGN Bruisend BERLIJN 8 DGN DEVON CORNWALL 12 DGN Hoogtepunten van Vertrekdata: maandag van 7/7 t/m 27/10 'gegarandeerd op 7-28/7. Zie www.kras.nl/24101 Vertrekdata: 16*-30*/8 en 20/9 v.a. 'data met gegarandeerd vertrek. Zie www.kras.nl/35145 Vertrekdata: 14/7', ll*-25*/8, l*-15*-29/9, 6/10 v.a. 679 'data met gegarandeerd vertrek. Zie www.kras.nl/35005 10 DGN ITALIAANSE BLOEMENRMÈRA 10 DGN NORMANDIË, BRETAGNE LOIRE 12 DGN POLEN en de MAZUREN Vertrekdata: 5*-19/9 en 3/10 v.a. 499 'data met gegarandeerd vertrek. Zie www.kras.nl/35002 Vertrekdata: 18/7', 22/8* en 5/9* v.a. 559 'data met gegarandeerd vertrek. Zie www.kras.nl/35139 Vertrekdata: 14/7', 11/8* en 1/9* v.a. 791 'data met gegarandeerd vertrek. Zie www.kras.nl/35093 10 DGN PYRENEEËN LOURDES 12 DGN BERLIJN, PRAAG, BOEDAPEST WENEN 12 DGN CORSICA, SARDINIË ELBA Vertrekdata: vrijdag van 25/7 t/m 10/10 v.a. 499 'gegarandeerd op 25/7, 15/8 en 5/9. Zie www.kras.nl/35132 Vertrekdata: 25/8', 1 15-*/9 v.a. 651 'data met gegarandeerd vertrek. Zie www.kras.nl/35099 Vertrekdata: 25/8* en 1 *-8*-22-29*/9 v.a. 810 'data met gegarandeerd vertrek. Zie www.kras.nl/35008 waarom zou je verder zoeken

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 9