Markante projecten De vliedberg bepaalt de vorm Modern achter een historisch front Eenheid in verscheidenheid HUIZENMARKT 9 door Cijs Kamphuis De nieuwe wijk Kasteelberg in 's-Heer Arendskerke heeft zijn naam niet voor niets gekregen. Hier wordt namelijk gebouwd op historische grond. Vanaf de vroege Middeleeuwen woonden hier al mensen. In de late Middeleeuwen is er een vliedberg aangelegd, een kunstmatige verho ging in het landschap. Op deze vliedberg bevond zich een ronde burcht met een toren, een zo genaamde motte. Deze vesting was beeldbepalend voor het toenmalige dorp en bevond zich vlakbij het poel- bos. Nadat de burcht was verdwenen werd de vliedberg een toevluchts oord voor dorpsbewoners als het wa ter hun landerijen overstroomde. Op dit terrein, in de hoek van de Wis- sekerkseweg en de Landweg, verrij zen nu 22 halfvrijstaande koopwonin gen en een aantal sociale koophui zen. De wijk bevat ook vijf losse ka vels. Het plan Kasteelberg wordt aange legd met oog voor geschiedenis. De huizen staan in de vorm die de vlied berg vroeger had en de waterpartijen zijn verwijzingen naar de slotgracht die er ooit liep. De eerste huizen van Kasteelberg worden de komende drie maanden opgeleverd. Het verleden is voor veel architecten een bron van inspiratie. Het bouwproject Kasteelberg in 's-Heer Arends kerke voegt zich helemaal naar de vliedberg, die bewoners in tijden van hoog water kans op droge voeten bood. In Hulst krijgen de appartementen van De Dobbele Poort gevels met Belgisch hardsteen en schoon met selwerk. De ontwerpers van de nieuwe gevelwand aan de Koudekerkse weg in Vlissingen hebben voor strak en modern gekozen. Met - voor wie het wil zien - een knipoog naar wat is geweest. door Joeri Wisse Het noordelijk deel van het centrum van Hulst gaat de komende jaren stevig op de schop. Het appartementencom plex 'De Dobbele Poort' is het eerste deelproject van het centrumplan De Nieuwe Bierkaai. Eén van de opvallendste elementen in dit centrumplan is de terugkeer van het water in de stad. „Een aardig deel van de toekomstige bewoners in het ap partementencomplex zal daar straks over uitkijken", zegt Jeroen Verstraten van makelaars Kindt en Biesbroeck, die namens de Woonstichting Hulst de ap partementen verkoopt. Qua materiaal keuze is het historische uiterlijk van de binnenstad als uitgangspunt gekozen. „Denk aan schoon metselwerk, gestuc- te gevels en Belgisch hardsteen, maar ook aan de trapjes die tegen de gevel aan worden gezet." Achter de 'historisch verantwoorde' ge vels van De Dobbele Poort schuilen mo derne voorzieningen. Zo beschikken al le toekomstige bewoners over een ber ging in de kelder en een gezamenlijke binnentuin. De Dobbele Poort staat momenteel nog volop in de steigers. Makelaar Jeroen Verstraten verwacht dat de eer ste bewoners van de 39 appartementen rond aprü 2009 hun woningen kunnen betrekken. door Miriam van den Broek Dat totaal verschillende gevels toch een eenheid kunnen vormen blijkt in het nieuwbouwproject aan de Koudekerk- seweg in Vlissingen. De ene voorgevel is van zink, de ander van gedraaide ste nen en een derde heeft een erker met een zwarte lijst eromheen. En toch vor men de veertien huizen één geheel. Volgens architect Glenn de Groot van WTS Architecten uit Vlissingen zit het geheim in de scheidingswanden tussen de afzonderlijke panden en in de hori zontale strook boven alle voordeuren. Dat maakt dat de woningen toch duide lijk bij elkaar horen. Van binnen zijn de huizen overigens wel hetzelfde. Zij het dat er voor twee verschillende typen woningen is gekozen. Toch had het verschil tussen de voorge vels veel groter kunnen zijn. „De bedoe ling was om samen met de kopers een ontwerp te maken. Helaas bleek daar nauwelijks belangstelling voor", aldus De Groot. Door de geringe animo be sloot WTS Architecten zelf een schets te maken. Die tekeningen vielen zo in de smaak, dat het plan ook op die ma nier is uitgewerkt. „Nadat het ontwerp vast stond, nam de belangstelling in eens toe", zegt Michel Carol van Aers- sens en Pateer Makelaars in Vlissingen. De veertien huizen zijn recent opgele verd. Twee zijn er nog te koop.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 97