Hypotheek: niet strenger HUIZENMARKT 7 Wilde verhalen doen de ronde over hypotheken. En da's weer niet gek, want de trauma's van sommige beleggingsproducten zijn nog niet verwerkt of de Amerikanen gooien een kredietcrisis over. En de economie vertraagt wat. Het consumentenvertrouwen zakt ook al in. Maar worden Nederlandse banken strenger? En hoe komt het dat de spaarhypotheek aan een ware wederopstanding bezig is? Nieuwe hypotheken (aantallen) door Henk Schol Hypotheekverstrekkers hebben het moeilijk. De huizenmarkt is ver traagd. Het aantal nieuw afgesloten (of overgesloten) hypotheken is in het eerste kwartaal van dit jaar bijna gehalveerd ten opzichte van de piek in 2005. Maar dat komt niet door de banken. Het is de consument die aar zelt. Vooral de nieuwelingen in het ban- kenpalet die weinig of geen eigen ver mogen hebben ook vele malen lasti ger om aan geld te komen. Vertrou wen tussen banken is sinds de kre dietcrisis in de VS geschaad. Onder ling geld lenen tussen banken is daar om duurder geworden. Daar hebben dus vooral de agressieve nieuwko mers met weinig eigen middelen op de balans last van. Een grote partij als Gmac - die meer risico met de clientèle aandurfde om de markt te veroveren - had hier in middels voor pakweg vier miljard aan hypotheken uitstaan, taxeert be middelaar Gijs van Hooijdonk van De Hypotheken Gmac is failliet, wan haar pakketten hypotheken die het bedrijf vroeger kon doorverhande- len, zijn nu onverkoopbaar. De vraag is nu: wie gaat de hypo theekgevers helpen? Want als die straks hun hypotheek moeten verlen gen, zullen ze niet makkelijk elders - lees bij 'normale' banken - terecht kunnen. Dezelfde Hypotheker overweegt nu om ook met 'eigen' geld - vergaard bij onder meer buitenlandse partijen die hier voet aan de grond willen krij gen - aan de slag te gaan. Ondertussen, zingen alle bankiers en bemiddelaars in koor, zijn ze niet kri tischer geworden bij de verstrekking van hypotheekleningen. We waren dat namelijk al. Men neme Rabo- bankdirecteur Willem Peter Kriek in Breda: „Natuurlijk heeft de kredietcri sis in de Verenigde Staten gevolgen voor Nederland, maar niet op het ni veau van hypotheken. Banken heb ben een wettelijke zorgplicht. Wij kij ken dus al heel goed of klanten een lening aan kunnen. De criteria daar voor zijn niet scherper geworden. Wat je wel ziet is dat de markt rusti ger is geworden. De woningmarkt zit nog steeds vast en tegelijk kijkt de consument wat meer de kat uit de boom. Er worden daarom minder hy potheken verkocht." Volgens Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis zijn de re gels inderdaad niet strenger, ze wor den wel wat beter nageleefd. „Kon je rond het jaar 2000 nog wel wegko men met een verhaal over snel groeiend inkomen, dat lukt je nu echt minder makkelijk. Ook kijken banken kritischer naar tweede inko mens. Die zijn namelijk vaak tijde lijk. Ook begint bij de consument ge lukkig door te dringen dat de vraag niet is 'hoeveel kan ik maximaal le nen?', maar: 'Hoeveel wil ik aan wo nen uitgeven?" Twee hypotheken zijn vooral popu lair. Starters kiezen dikwijls noodge dwongen voor de aflossingsvrije hy potheek. Ouderen doen dan ook, maar dan om de overwaarde van hun huis te kunnen benutten. Maar veel mensen toch graag wat vermo gen opbouwen, zegt Cindy Penders van ING-Postbank. „Bovendien: ook de aflossingsvrije hypotheek moet eens worden afgelost." Dus is de spaarhypotheek, die eind vorige eeuw werd verdrongen door de beleggingshypotheek, aan een revi val bezig. De beleggingshypotheek is net als meer beleggingsverzekerings producten de afgelopen jaren in een kwade reuk komen te staan. Aan veel van die producten hing zo'n schim mig kostenverhaal, dat klanten zich na enige tijd een hoedje schrokken van de afwezigheid van enig rende ment. Maar ook dalende opbrengsten op de beurs hebben beleggingsverzekerin gen duurder gemaakt: want als koer sen en dividenden minder opbren gen moeten de in te leggen premies omhoog om eenzelfde eindop- brengst - de aflossing van de hypo theeklening - te garanderen. De spaarhypotheek biedt een zeker rendement: dezelfde rente namelijk die over de hypotheeklening wordt berekend. Wie optimaal van de fisca le vrijstelling van die renteopbrengst wil profiteren moet wel een tijdje blijven inleggen: 20 jaar voor de nieuwkomer. De stijgende rente drukt in het alge meen de vraag naar leningen, maar vergroot het rendement op het spaar- deel in de spaarhypotheek. Dus voor al huizenkopers met een wat hoger inkomen, die betaalde rente op de hy potheek kunnen aftrekken van dat in komen, profiteren. De Hypotheker, vertelt Van Hooijdonk, studeert nu zelfs op een spaarhypotheek met een extra rendement op het spaardeel: pakweg twee punten meer dan de rente op lening. Volgens deze advi seur kan dat omdat een langdurige re latie met de klant ook kosten be spaart. „En die voordelen kunnen te rug maar de klant." Wie dan in 52-procents-schijf van de belasting zit, zou bij een rente van 6 procent netto iets meer dan drie beta len en acht vangen. 109516 Ml 63028

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 95