Familieberichten 7 de Groot-de Kam bv Jpt i tel. 0118-612868 zv Vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan is veel te vroeg van ons heengegaan onze lieve neef Jozias Wilbert, Elvira, Roel, Tim Lenet, Wilfred, Yoran, Ruben Miranda, Arjan, Aerin, Noa Jozias Hij nam het leven zoals het kwam. Zat nooit bij de pakken neer. Zorgde voor de vrolijke noot. Nu is hij niet meer. Wij wensen ome Jan, tante Jannie, Johan en Kimberly en Jeanine veel sterkte toe. Arjan en Naomi, Elise Sebastiaan, Tanja Nelleke en Ramon, Senn Lianne en Dave jozias is er niet meer, we zijn erg verdrietig Vrolijk van aard, rustig en vriendelijk, zo kenden wij Jozias Zijn levenslust was indrukwekkend. Jan, Jannie, Johan, Kimberly en Jeanine, jullie hebben altijd met zoveel liefde en warmte voor Jozias gezorgd, we hebben hier veel bewondering voor. Dat jullie veel kracht en steun mogen ondervinden bij het verwerken van het verlies van Jozias. Marco, Marian, Nienke en Roelie Heel verdrietig maar met veel respect en bewondering voor zijn doorzettingsvermogen en optimisme, is veel te vroeg onze grote vriend Jozias Verburg overleden. Nu een lege plek, aan de pokertafel, aan de bar, in de Arena bij ons thuis, bij de voetbal, aan het Veerse Meer, in onze discussies, bij de film, maar vooral in onze vriendenkring. Sander en Marissa Dave en Lianne Marcel en Annemieke Graham en José, Chloë Youri en Roxane Ricardo en Anne Bertus Wendy Petra Diep getroffen hebben wij kennisgenomen van het over lijden van Jozias Verburg kleinzoon van mevrouw Tannie Siereveld-Coppoolse, lid Raad van Toezicht Wij wensen Tannie en Joop, de grootouders Jannie en Jan, de ouders, broer Johan en zus Jeanine en verdere familie alle sterkte toe met dit grote verlies Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland Bewoners zorgcentrum Cleijenborch Cliëntenraad, Ondernemingsraad Medewerkenden en Vrijwilligers Raad van Toezicht en Raad van Bestuur M.J.C. Oosdijk Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het over lijden van Jozias Verburg de zoon van onze collega Jan Wij wensen Jan en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd. Directie Schelde Marinebouw B.V. Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Jozias Verburg de zoon van onze collega Jan Verburg Wij wensen Jan en familie sterkte toe in deze moeilijke tijd. Namens de collega's lan, Izaak, Octo, Pieter, Bert, Marja, Rinus en Piet Op 18 juni 2008 is overleden Jozias Verburg zoon van onze gymjuf Jannie We leven mee met Jan, Jannie, Johan, Kimberly en Jeanine. We wensen hen veel sterkte en kracht toe om dit verlies een plek te geven. Bestuur, leiding en leden SV De Brug, Colijnsplaat Geschrokken zijn wij van het bericht van het overlijden van Jozias Verburg zoon van ons bestuurslid Jannie Wij hebben een enorme bewondering en respect voor de wilskracht en vechtlust van Jozias, en veel bewondering voor de steun en begeleiding die hij van zijn ouders, broer en zus mocht ontvangen. Wij wensen hen veel kracht en steun toe in deze verdrietige tijd. Namens bestuur en leden van tennisclub Colijnsplaat PZC Vrijdag 20 juni 2008 I 33 En toch telkens weer. Zal ik je tegenkomen. Zeg dus nooit: het is voorbij. Slechts je lichaam werd mij ontnomen, niet wie je was en ook niet wat je zei. Verbijsterd, verdrietig en vol ongeloof geef ik u kennis van het plotselinge overlijden van mijn lieve vader Maarten Verstelle Wolphaartsdijk Kloetinge 31 oktober 1932 t 18 juni 2008 een uniek mens is van ons heengegaan. Kloetinge: Annelies Correspondentieadres: Mevrouw l.P.E. Verstelle Tervatenseweg 4a 4481 PB Kloetinge De crematieplechtigheid vindt plaats op maandag 23 juni om 11.00 uur in crematorium "Middelburg", Westelijke Oude Havendijk 3. Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot persoon lijke condoleance om plm. 12.15 uur in het uitvaartcentrum van "Monuta", Fluitekruidstraat 8 te Goes. Geen bezoek aan huis. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze lieve broer, zwager en oom Maarten Verstelle 31 oktober 1932 t 18 juni 2008 Wolphaartsdijk: J. Verstelle J. P. Verstelle-Geelhoed J.J. Meijaard-Verstelle J.J. Meijaardt J. Verstelle L.S. Verstelle-Zandee A. Verstelle N. Verstelle-Zandee J. van Doorn-Verstelle f.P. van Doorn J. Verstelle P.G. Verstelle-Provoost nichten, neven achternichten en achterneven Met droefheid ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid Jaap Zürhaar Wij wensen Geertje, de kinderen en overige familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Bestuur en leden tennisvereniging LTC De Schelde Toch nog onverwachts is overleden, onze goede vriend Jozias Verburg We zullen hem missen. Richard en Monique Jacco en Mandy, Kylie en jacey Martijn en Emily Robbert Leandro Susanne Maarten Niels Ramon Lesley Michiel Lieve Jozias Grote bewondering hebben wij voor de manier waar op jij met je ziek zijn omging. Ie vrienden van het Veerse Meer. We wensen Jan, Jannie, Johan, Jeanine en familie heel veel sterkte. Rinus en Henny Ilona en Tom Susanne Jasper -J..* Diep geschokt en bedroefd hebben wij kennis moeten nemen van het onverwachte overlijden van Adriaan Versluis Boy Boy was een van de drijvende krachten achter de oprichting van onze kledingwinkel en meubelhal. Gedurende de vele jaren hierna was hij een onmisbare en sturende kracht die, altijd bescheiden op de achtergrond, van grote betekenis was voor het hele team van medewerkers. Wij zullen zijn inbreng en collegialiteit ontzettend missen. Onze gedachten en gevoelens van medeleven gaan uit naar de nabestaanden. Coördinator en medewerkers Kledingwinkel en meubelhal Leger des Heils Goes Zijn wil, zijn lach, zijn humor, zijn....alles. We zullen hem nooit vergeten. Bedankt voor uw medeleven, belangstelling, kaarten en bloemen tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man, onze geweldige en zorgzame vader en bijzondere opa Mary de Vrieze Leny de Vrieze-van Dongen Kinderen en kleinkinderen Zierikzee, juni 2008 uitvaartverzorging jlBl^ Informatiecentrum en uitvaartwinkel. Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg www.degrootdekam.nl - info@degrootdekam.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 81