Zeeland Politie sluit posten Sluis en Breskens 35,- Groede Podium bijna speelparadijs DI-RECT Nick Simon Krezip Beef Tragel stelt extra directeur aan Te weinig bezoekers reden voornemen van Zeeuwse politie. Doe- en infocentrum opent binnen drie weken zijn deuren. Het grootste vloerenassortiment van Zeeland! Lamelparket vanaf per rrV actie! PZC Vrijdag 20 juni 2008 I 29 door Frank van Cooten SLUIS - De politie Zeeland wil de posten in Breskens en Sluis slui ten. Er komen te weinig bezoe kers. Uit onderzoek over de eerste vier maanden van dit jaar blijkt dat 'Breskens' slechts acht mensen ontving. 'Sluis' deed het met ne gen niet veel beter. Te weinig om beide ondersteuningsposten van de politie in West-Zeeuws-Vlaan- deren open te houden, oordeelt de politie. Het bureau in Oostburg blijft in ieder geval open. Burgemeester Jaap Sala van de ge meente Sluis deelde het voorne men van de politie mee tijdens de vergadering van de raadscommis sie algemeen bestuur. De Zeeuwse politie wil kleinere ondersteunende politieposten slui ten om het personeel efficiënter in te zetten. Het is nog niet bekend welke andere kleinere posten in Zeeland hun deuren sluiten. De ge sprekken met de gemeentebestu ren zijn nog niet afgerond. 'Axel' staat in ieder geval op de nomina tie, deelde politiewoordvoerder Al- win Don gisteren mee. Volgens Sala is sluiting van de pos ten in Breskens en Sluis het gevolg van de bezuinigingsopdracht van 1,8 miljoen euro voor de Zeeuwse politie. „De kleine kantoortjes van Breskens en Sluis werden minder efficiënt gebruikt. Het overeind houden van beide posten kost tien duizenden euro's per jaar. Denk aan computerverbindingen en be zetting. Als het zo ligt, kan ik be grip opbrengen voor de maatrege len." Volgens Don is de redenering van Sala wat kort door de bocht. „Het is niet louter een bezuinigingsver- haal. We willen efficiënter werken om uiteindelijk betere politiezorg te bieden. Zo gaan we werken met mobiele politiebussen om maat werk te leveren. Dat kan bijvoor beeld in de drukke zomermaan den in Breskens zijn." Een deel van de Sluise gemeente raad is nog niet overtuigd. Zo wil Joop Wielakker (PvdA) een jaar overzicht van het aantal bezoekers en vraagt Bram Basting (Gemeen- tebalangen) zich af of sluiting niet ten koste gaat van de kwaliteit. WEEKEND NSTEN Zaterdag 21 en zondag 22 juni 2008 Huisartsen Midden- en Oost- Zeeuws Vlaanderen (Terneuzen, Hoek, Philippine, Sluiskil, Sas van Cent, Axel, Zaamslag, Kloosterzande, Hulst, Koewacht, St. Jansteen en Clinge), vr. 17.00-ma. 08.00 uur: voor dringende huisartsenzorg en huisbezoeken: Nucleus Huisartsenposten, Vlietstraat 12, Terneu zen (aan ziekenhuis De Honte). Alleen na telefonische afspraak: 0115-643000. West-Zeeuws-Vlaanderen (Oostburg, Aar denburg, Zuidzande, Biervliet, Hoofd plaat, IJzendijke, Breskens, Croede, Schoondijke, Sluis en Cadzand), vrij. 17.30-ma. 08.00 uur: voor dringende huisartsenzorg en huisbezoeken. Nucleus Huisartsenpost West, Pastoor van Genk- laan 6, Oostburg. Alleen na telefonische afspraak, 0115-643000. Tandartsen West Zeeuws-Vlaanderen: Tandartsenpraktijk Sluis, Lange Wolstraat 9, tel. (0117) 420828. Spreekuur: za en zo 12.00-12.30 uur; Oost Zeeuws-Vlaanderen: N. P. I. P. Verhelst, Irisstraat 17B, Hoek, tel. (0115)441914. Spreekuur: za en zo 12.00-12.30 uur; Apotheken Gemeente Terneuzen: Dienstapotheek Terneuzen, Van Steenber genlaan 27, Terneuzen, tel. 0115 626010. Spoedrecepten 24-uursdienst. Hulst: Apotheek Reynaert, Steenstraat 7, tel. 0114-311156, zat. 10.00-17.00 uur. Spoedrecepten 24-uursdienst. Hulst: Apotheek Nobel, Blaauwe Hofke 92, tel. 0114-311156. za, zon en feestda gen van 14.00-15.00 uur (naast huisart senpost). Spoedrecepten 24 uursdienst. Apotheek Hulst, Dubbele Poort 7, tel. 0114-314255, zat. 10.00-17.00, zon. 12.00-17.00 uur. Spoedrecepten 24-uurs- dienst. Ook voor recepten huisartsenpost Terneuzen/Hulst. Oostburg: Apotheek Oostburg, Burch- straat 16, tel. 0117-452170, zat. 10.00-12.30 en 13.00-16.30 uur, zon- en feestdagen dienst via deurtelefoon. Breskens: Apotheek Breskens, Westland- straat 8, 0117-380222, zat. 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur. zon- en feestdagen dienst via deurtelefoon Apotheek Oost burg. Thuiszorg Stichting Thuiszorg Zeeuws-Vlaanderen, voor spoed dag en nacht bereikbaar: West-Zws-Vlaanderen: 0117- 456500, Kanaalzone: 0115- 674500, Oost-Zws-Vlaanderen: 0114-383500. Stichting Provinciale Kraamzorg Zeeland, kraamcentrum Zeeuws-Vlaanderen, dag en nacht bereikbaar via 0113-224022. Pastorale dienst Oost-Zeeuws-Vlaanderen: zon. 12 - ma. 24 uur. Tel: 06-22398801 West-Zeeuws-Vlaanderen: 10.00-13.00 en 16.00-19.00 uur. Tel: 06-20403610. Midden-Zws-Vlaanderen: 06-53997850. Dierenartsen Terneuzen, Axel, Zaamslag, Hulst en Hengstdijk: Dierenkliniek J. Kop, Bastionstraat 3, Axel, tel. 0115-561488. Spreekuur, zat. 11.00-12.00 uur. Terneuzen: J. P. de Vos en A. Burm, dierenkliniek 'De Ottenhorst', Van Diemenstraat 83, tel. 0115-619628. Spreekuur zat. van 12.30-14.00 uur. Kliniek voor gezelschapsdieren 'De Steen- berghe', Van Steenbergenlaan 7. Dieren arts P. de Vos. Zat. en zon. uitsluitend spoedpatiënten na telefonische afspraak, 0115-696425. Dierenkliniek Terneuzen, Vlietstraat 19, tel. 0115-612200 (24-uur bereikbaar). Spreekuur zat.11.00-12.30 uur. Breskens, Aardenburg, Oostburg en Sluis: Dierenartsencentrum West, G.A.M. de Bruijckere en E.G. van Bruinessen-Kapsen- berg. Afspraken via 0117 - 454484. IJzendijke: Dierenkliniek IJzendijke, Minnepoortstr. 14, 0117-301388 ((24-uur bereikbaar). Sas van Gent: Dierenkliniek, Zusterstraat 3, tel. 0115- 453800, spreekuur zat. 11.00-12.00 uur. St. Jansteen e.o. A.E. de Bruyn, Brouwerijstraat 92, Kapel- lebrug, tel. 0114-312701Spreekuur 11.00- 12.00 uur. Dierenambulance Zeeuws-Vlaanderen, alarmnummer 0115- 442161. door René Hoonhorst GROEDE - Af is het nog niet: het speel- en doepark Groede Podium. Januari, Hemelvaart en Pinksteren zijn 'streefmomenten', die achter ons liggen. Maar binnen een maand heeft Groede echt een podium waarop toerist, recreant en streekbewoner -kind en volwassene- zich kan uit leven. Jos van Damme van Cam ping Groede zoekt niet naar excu ses. Het is slecht weer geweest in het voorjaar en mede daarom is de bouw van het doe- en informatie centrum wat vertraagd. Het duurt ook nog wel even voor alle attrac ties in gebruik zijn. Maar dat laat onverlet dat het voormalige herten kamp de bezoekers nu al het een en ander te bieden heeft. Vooral kinderen kunnen al lekker spelen in het parkje tussen het strand en het dorp Groede: touw ladders en hangbruggen op klaute ren, een deuntje spelen op de Chi nese gong, de uitkijktoren op de bunker beklimmen, de uitgang van het loopgravendoolhof zoe ken, in de waterkamer experimen teren met waterstanden, het vlon- derbos verkennen en over bunkers rennen na het beklimmen van een soort palissadeheuvel. Het park verwelkomt spelende kin deren en hun ouders nog niet echt, omdat metershoge brandne tels en kniehoge distels de begroei ing net wat wilder maken dan de bedoeling is, beseft Van Damme. Maar over een week of drie ligt Groede Podium er pico bello bij. In de tweede week van juli opent het doe- en informatiecentrum de deuren. In dat centrum leren bezoekers spelenderwijs en interactief de streek kennen: de geschiedenis, de plaatsen én de natuurwaarden. Ten tijde van de opening van het doe- en informatiecentrum heeft Emergis ook zijn intrek genomen in het nieuwe onderkomen aan de dorpszijde van het park. Het kin derboerderijtje zal tegen die tijd zijn ingericht. Van Damme geeft direct toe dat ook dan nog niet alle plannen voor het podium zijn gerealiseerd. „Maar het is een levend park, dat steeds in ontwikkeling blijft. Er ko men dingen bij en er zullen onge twijfeld ook weer dingen verande ren." De officiële opening van Groede Podium is voorzien voor eind au gustus of begin september, beloof de Henk Luijendijk de leden van de commissie ruimte deze week. De wethouder twijfelt er niet aan dat eenieder over twee maanden net zo enthousiast is als hij over het geheel gerenoveerde park. Luijendijk: „Indrukwekkend, ze ker voor kinderen!" Marie Curieweg 9-13, Vlissingen T: 0118-69 00 00 www.logus.nl TERNEUZEN - De raad van toezicht van zorgstichting voor verstande lijk gehandicapten, Tragel, wil op korte termijn een tweede direc teur aanstellen. Die wordt naast di rectielid Bob Gebruers voorzitter van de raad van bestuur. Gebruers concentreert zich op de zorg, de nieuwe (algemeen) direc teur krijgt financiën en organisatie in zijn pakket. Voorzitter J. Seijd- litz van de raad van toezicht zegt dat de uitbreiding van de directie nodig is door de complexer word ende regelgeving en het gevaar dat er minder geld beschikbaar komt voor de zorg. De ondernemings raad en centrale cliëntenraad moe ten nog advies uitbrengen. Seijd- litz proeft uit een eerste onder houd een positieve houding. I met o.a. Mason Hans Du If er Intwine Shameboy(BE) Marco V The Van Jets(BE) VanKatoen Gerard Ekdom Hans Duif er DJ Sandstorm Wipneus Pim George Baker DJ Silverius VanKatoen Dano Underground Fly(PL) Jeckyll Hyde Marko (La Rocca - BE) Gizmo DJ Wired Dano Tickets Locatie: Dagkaart 30,- Axelse Vlakte, Terneuzen Combiticket SS,- Tickets verkrijgbaar via alle losse adressen en via Ticketservice (zie website) Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang (zie website voor voorwaarden)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 79