'Rock around het scherm' Kritische vragen over promotiecampagne Welkomboerderijen zetten deuren open Oplossing kraam in de maak lewla-Mi Duofïets voor Ter Schorre Vraag over prijs grond in 2014 m m k 11 juni êmsmfïïwk AivuimE ïfie Bridge Oranje op grofe SI Sluise raad wil weten hoeveel inwoners er in regio bij komen. 180 handtekeningen tegen plek op Markt Retranchement. PZC Vrijdag 20 juni 2008 [27 De voorbereidingen voor Rock- en Dance around the Bridge zijn in volle gang. foto's Peter Nicolai around the Bridge. Een onderdeel dat er in 2002 is bijgekomen. Het is op een gemiddeld jonger pu bliek gericht dan het rockfestival. „We hebben dit jaar iets meer de hardere dance en wij verwachten meer dan vijftienhonderd bezoe kers." De dansers kunnen vanaf 17.30 be ginnen met M-ystery en van 24.00 tot 02.00 uur eindigen met Dana, terwijl ze tussendoor Walt Jensen, Fausto en Headhunterz gepresen teerd krijgen door MC DV8. Op het rockfestival zijn alle leeftij den vertegenwoordigd en er wor den zo'n twaalfhonderd bezoekers verwacht. „Het voetbal zou een 'drempeltje' kunnen opwerpen. Maar wij hebben wel Belgische groepen geprogrammeerd als Mi- low en Minzkov. Dat zijn daar ech te toppers, dus daar verwachten we wel wat van." Daarnaast staan vanaf 15.00 uur Puppetry of Life, Bluem, Fudge, Tokota, Arquettes, Action in DC op het programa. Dat wordt van 00.30 tot 02.00 uur afgesloten door The Moping Muppets. Tickets voor Dance of Rock around the Bridge kosten €12,50 in de voor verkoop en €17,50 aan de kassa. Sasrock Sas van Cent schermen Vvk: €12,50 - Kassa: €17,50 www.rockaroundthebridge.nl Camping aanwezig Vrijdag 20 juni: Presentatie door MC DV8 M-ystery Walt Jensen Fausto Headhunterz Dana Zaterdag 21 juni: «Mi*Mrqmites 8 ÊÊmtxkm Hlikm Attion itt D€ Üe Mwppztet %êm Mm (SftMw} Rock around the Bridge is een jaarlijks terugkerend duofestival. Op vrij dag is er een dance-event en op zaterdag is er een rockfestival. Het festival wordt sinds 1992 gehouden op het kanaaleiland in Sas van Cent, vlakbij de brug over het kanaal. Verdeeld over beide festivaldagen komen er gemiddeld bijna drieduizend dance- en rockliefhebbers naar Sas van Gent. Voor het merendeel zijn dat Nederlanders, maar er komen ook veel Belgen. De rockconcerten zijn in de open lucht. Omdat het Nederlands voetbal elftal zaterdagavond de kwartfinale speelt in het Europees Kampioen schap, heeft de organisatie extra beeldschermen laten plaatsen in de festi valtent. Toegangskaarten zijn vandaag nog te koop op voorverkoopadres sen in Sas van Gent, Zelzate, Terneuzen en Hulst. door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - Drie welkomboerde- rijen in Zeeuws-Vlaanderen zetten morgen de deuren open voor be langstellenden. Er komt steeds meer vraag naar deze vorm van dagbesteding voor ouderen. Uit on- j derzoek blijkt dat bij dementeren- de ouderen de gedragsproblemen afnemen, dat ze minder onrustig gedrag vertonen tijdens het slapen en actiever worden. t Ouderen worden door de zorg- I boer en -boerin betrokken bij de L dagelijkse werkzaamheden, reke- ning houdend met hun mogelijk heden. De dieren voeren, in de tuin werken, samen koken of wan delen geeft de ouderen iets te doen. Daarnaast komen ze in con tact met andere mensen. Zeeland telt nu 35 zorg- en welkomboerde rijen. De Zeeuws- Vlaamse boerde rijen presenteren hun aanbod op drie locaties: Zomerweelde aan de Herenweg 2 in Cadzand, Van den Berg in de Veldstraat 6 bij Hulst en Verbruggen aan de Oude Ha- vendijk 2 in Hengstdijk. Meer informatie www.zorgboerderij- enzeeland.nl. door Frank van Cooten SLUIS - De PvdA in de gemeente Sluis, ondersteund door Gemeen tebelangen, WD en Helder Zeeuws, daagt burgemeester Jaap Sala uit duidelijk aan te geven wat de verwachtingen zijn van de nieu we Zeeuw-Vlaamse promotiestich ting in oprichting. Met andere woorden; hoeveel nieuwe inwo ners levert de promotie Zeeuws- Vlaanderen op. Succescriteria ontbreken in het voorstel om akkoord te gaan met de oprichting van de nieuwe pro motiestichting. „Het lijkt me moei lijk werken, als je niet weet wat je doelstellingen zijn", zei Johan Kesteloo (Helder Zeeuws) deze week in de vergadering van de raadscommissie algemeen bestuur. Sala kan nog geen antwoord geven op de vraag van Joop Wielakker (PvdA) over het formuleren van de verwachtingen en doelstellin gen. Sala: „Dat is heel moeilijk aan te geven. Alsof je dan je eigen te leurstelling aan het organiseren bent." De burgemeester doelt met dit laatste op de situatie als doel stellingen niet worden gehaald. Wielakker vond dat een rare op merking van Sala. „Je moet toch aan kunnen geven wat het rende ment van de promotiestichting moet zijn. Veertig nieuwe inwo ners per jaar, of misschien wel vijf tig" De gemeenteraad van Hulst heeft dat in de raadsvergadering van 29 mei gedaan. De raad ging akkoord met de stichting, maar nam wel een amendement van Progressief Hulst aan. De promotiestichting moet de gemeente Hulst jaarlijks vijftig nieuwe inwoners opleveren. Als deze doelstelling na drie jaar niet is gehaald, trekt Hulst zich te rug uit de stichting. Sala probeert in overleg met burge meester Lonink van Terneuzen nog voor de raadsvergadering van volgende week verwachtingen te formuleren. Naast Sluis moet ook de gemeenteraad van Terneuzen zich nog over de stichting uitspre ken. Future Batterie Daniëlsweg 23 4451 HP Heinkenszand Tel. (0113) 56 70 96. 06 21 64 06 33 Fax (0113)21 3220 E-mail info@future-batterie.com Dins-/donderdag 9.00-14.00 op afspraak door Frank van Cooten RETRANCHEMENT - De gemeente Sluis probeert tot een 'juridisch verantwoorde oplossing' te komen voor de pannenkoekenkraam op de Markt in Retranchement. Over deze kraam is commotie ontstaan in het dorp, omdat die op een ver keerde plek zou staan. Burgemeester Jaap Sala zei dat toe na de ontvangst van honderdtach tig handtekeningen tegen deze kraam. De handtekeningen zijn in gezameld door Anja Tollenaar. In een begeleidende brief willen de inwoners de indruk wegnemen dat het dorp iets tegen de uitbaat ster heeft. „Wij gunnen ieder zijn of haar broodwinning. Wij zijn gewone burgers van een heel gewone kern. Naar onze bescheiden mening een dorp met tolerantie en bescheiden heid. De overlast die deze wagen oplevert, is echter buiten propor ties." Het gaat volgens hen met name om de verkeersveiligheid die in het geding zou zijn, stankoverlast en de uitstraling van de kraam. TERNEUZEN - Zorgcentrum Ter Schorre in Terneuzen krijgt maan dag een duofïets aangeboden door de damesclub Inner Wheel en de Vrienden van Ter Schorre. Inner Wheel heeeft een actie gehouden en samen met een gift van de Vrienden van Ter Schorre kon de ze fiets worden aangeschaft. De duofiets is voor mensen die min der valide zijn. Het systeem werkt als een tandem, maar dan zitten de personen naast elkaar. SLUIS - De prijs van een lap be- drijfsgrond op het Technopark in Schoondijke kost in 2014 85 euro per vierkante meter. Niet echt han dig om die grondprijs nu al vast te stellen, oordeelt raadslid Johan Kesteloo (Helder Zeeuws). De prij zen zullen ongetwijfeld gaan stij gen. Wethouder Henk Luijendijk kwalificeert de opmerking van zijn partijgenoot als een goede vraag. De raad krijgt een aangepast voorstel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 77