Familieberichten Colofon Familieberichten Laat je baby zien en misschien wordt jouw kanjer wel verkozen 1 de leukste! ARENSMAN O I 1 28 I Vrijdag 20 juni 2008 PZC sd Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Siuitiijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. e-mail tel fax pzcfamilieberichten@weaenemieuwsmedia..nl 0800-8060 0800-6743837 De afdeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle geboorte- en overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.ni Meer informatie op www.pzc.nl gm I - M1 wederom uit liefde geboren Xander Andrei 2e zoon van Alexander Le Maire en Nadjezjda Le Maire-Leyten broertje van Quinten Tilburg, 18 juni 2008 w-cirsut-e* Boven verwachting ging één van haar laatste wensen toch nog in vervulling. Ze wilde zo graag nog één maal de kleuren van de lente en de zomer in alle luister zien ont luiken. Van sneeuwwit, langs geel en roze en rood tot aan violet, lila en paars. In de tuinen, langs wegen en zo maar in de vrije natuur zag ze voor de laatste maal alle tinten. Nu zijn haar ogen voorgoed gesloten. Tot ons intens verdriet ging mijn vrouw, mijn moeder en onze oma Tonnie van den Berg-Brokkelkamp Kampen, 3 augustus 1932 Vlissingen, 18 juni 2008 die zoveel kleur aan ons leven heeft gegeven, van ons heen. Joop van den Berg Andel van den Berg Joeri Veen Sanne Daniëlse Correspondentie naar: Vondelingplein 3,4384 DM Vlissingen Gelegenheid tot condoleren en om afscheid van haar te nemen zondag 22 juni van 19.00 tot 19.30 uur in Uitvaart centrum Overtoom Groen, Van Dishoeckstraat 620, Vlissingen. Maandag 23 juni zal om 12.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop ontmoeten we elkaar in de ontvangkamer van het crematorium. Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel van het Ziekenhuis Walcheren te Vlissingen. In het bijzonder zijn wij dank verschuldigd aan dokter P. Pinson. m uitvaartverzorging Voorheen de Jonge en Uijl VOOR UITVAARTVERZORGING OP ADMINISTRATIE-ADRES GEHEEL SCHOUWEN-DUIVELAND POSTBUS 75 TELEFOON 0111-412877 3253 ZH OUDDORP UITVAARTLEIDERS L.M. VAN DER WERF A Mf A. BOSLAND K. BREEN M. G. VAN DE KREEKE A. m Zacht en kalm is van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa H Pieter jacobus Brand echtgenoot van Adriana van Waarde T *15 maart 1920 f 19 juni 2008 3? A. Brand-van Waarde Ernst en Elly Wilma en Arie Nel en Ton Fred en Nel Marian en Adrie en kleinkinderen Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Wortelboer en het Zorgteam van Hof Ter Veste voor hun liefdevolle verzorging. Correspondentieadres: Hof Ter Veste 23 4333 HG Middelburg Mijn man is opgebaard in rouwcentrum 'Middelburg', Buitenhovelaan 1. Er is aldaar gelegenheid tot afscheid nemen op maandag 23 juni a.s. van 13.00 tot 13.30 uur. De herinneringsbijeenkomst zal aansluitend worden gehouden om 14.00 uur in de aula van de algemene begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren in de koffiekamer van de begraafplaats. Geen bezoek aan huis Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Hand in hand zijn wij gegaan, tot aan de drempel! Moegestreden maar omringd door onze liefde, ben je moedigen dapper, vredig van ons heengegaan Ondanks al haar levenslust en wilskracht hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, oma en ouwe oma op 19 juni 2008 in de leeftijd van 88 jaar. Elisabeth Helena Bults-de Pauw Weduwe van Dirk Bults Jacques en Margriet Karen en Machiel Timo, Fenna en Raisa Micha en Ivona Annemieke en Wiliam Lexy en Roberto Niels en Kim Correspondentieadres Koningin Julianastraat 31 4332 VW Middelburg Moeder is overgebracht naar uitvaartcentrum H. Jobse, Bachweg 2, te Middelburg. U bent in de gelegenheid afscheid van haar te nemen op zaterdag21 juni tussen 16:30 en 17:30 uur. De gezongen uitvaartdienst wordt gehouden in de H.H. Petrus en Paulus kerk aan de Lombardstraat te Middelburg op maandag 23 juni 2008 om 11:30 uur. Aansluitend zal om 13:00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in het crematorium ana de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Hotel Ameville, Buitenruststraat 22, Middelburg. Heden bereikte ons het bericht van het plotseling overlijden van onze oud-commissaris K.J.A. Baron Collot d'Escury Door zijn inzet gedurende de periode 1989 - 2004 als lid van de Raad van Commissarissen heeft hij veel voor onze maatschappij betekend. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen kracht toe dit verlies te dragen. Raad van Commissarissen en Directie Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van K.J.A. Baron Collot d'Escury De heer Collot d'Escury is van bijzondere betekenis geweest voor de coöperatieve suikerindustrie. Lang is hij kringvoorzitter geweest in Zeeuws-Vlaanderen om vervolgens deel uit te maken van het landelijk Cosun bestuur. Wij herinneren André als een bekwaam bestuurder die een grote bijdrage geleverd heeft aan de coöperatieve suiker bietenverwerking in Nederland. Wij wensen de nabestaanden sterkte toe bij het ver werken van dit verlies. Jos van Campen voorzitter Raad van Beheer Cosun Watze van der Zee vooratter Raad van Toezicht Cosun Kees Menkhorst voorzitter Concerndirectie Cosun Jan Willem van Roessel secretaris Raad van Beheer Cosun Breda, 19 juni 2008 Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van de heer K.J.A. Baron Collot d'Escury De heer Collot was tot het laatst toe nauw betrokken bij de jacht en wildbeheer. Wij zullen zijn inbreng tijdens de vergaderingen maar ook daarbuiten node missen. Hij behartigde de belangen van de jagers op voortreffelijke wijze. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere familie veel sterkte dit verlies te dragen. Namens de K.N.J.V. gewest Zeeland, Andre Faas, voorzitter Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht. Psalm 90:1 Op Zijn tijd heeft God thuis gehaald Zijn kind, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Floras Dieleman echtgenoot van Margaretha Bakker Axel, 7 augustus 1927 Axel, 18 juni 2008 M. Dieleman-Bakker Leen en Marian Kers Michael Xander Stephanie Molenstraat 22 4571 EZ Axel Gelegenheid tot condoleren D.V. maandag 23 juni van 13.30 tot 13.45 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Kerkdreef 19 te Axel. Aansluitend zal er om 14.00 uur een afscheidsdienst worden gehouden, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Burchtlaan. Verdrietig zijn wij nu onze opa Floortje is overleden. Michael Xander Stephanie Met het overlijden van André Baron Collot d'Escury, verliezen we een gedreven bestuurder die zeer betrokken was bij de Stichting Zeeuwse Gronden. Wij wensen Caroline, kinderen en verdere familie veel sterkte toe met dit grote verlies. Het Bestuur van Stichting Wonen Psychiatrie en Vrienden van Zeeuwse Gronden Mijn Genade is u genoeg De Heer nam tot zich onze geliefde zwager en oom Floor Dieleman echtgenoot van onze zus en schoonzus Gré Dieleman-Bakker Terneuzen: Jannie Rijnhout-Bakker Dalfsen: Fré en Maja Bakker-Aalvanger Terneuzen: Dien en Ton Landsheer-Bakker Apeldoorn: Rie Verstraten-Bakker neven en nichten T erneuzen 18 juni 2008

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 70