■émë Rechtspraak van de lopende 0000e FIETSEN E-B1KES MOUNTAINBIKES FIETSVERHUUR 6 I Vrijdag 20 juni 2008 PZC De rechtbank in Amsterdam draait overuren om zaken van gedupeerden in de 'aandelenlease-affaire' af te handelen. „Het is hier dagelijks een slagveld." door Jasper van de Kerkhof Zes jaar heeft Alida Ver burg (70) op de behan deling van haar zaak moeten wachten. Ge spannen zit zij op het puntje van haar stoel, als zij de rechter haar verhaal vertelt. Op aanraden van een vriendin kocht zij in 2001 met geleend geld een pakket aandelen van 24.000 euro, drie jaar later was dat nog maar 10.000 euro waard. „Ik had geen pensioen. Dit leek me de snelste en gemakkelijkste weg om daar iets aan te doen." De rechter knikt zwijgend. Na precies 21 minuten staat Verburg, vergezeld van haar dochter Belinda, weer buiten. Het is spitsuur bij balie vier van de rechtbank in Amsterdam. Zestien 'LegioLease-zaken' staan er van daag op de rol, van de vroege och tend tot ver in de middag. Dertig minuten per zitting, drie tegelijk in naast elkaar gelegen zaaltjes. „Zo gaat dat nu al sinds vorig jaar mei, dag in dag uit, en het kan nog jaren duren", zegt Piet Koremans, drijvende kracht achter het Plat form AandelenLease (PAL), een be langenorganisatie voor gedupeer den van de 'aandelenlease-affaire'. Verburg is een van de ongeveer 22.000 gedupeerden die na al die jaren nog procederen tegen markt leider Dexia en andere aanbieders van aandelenlease, waarbij beleg gers met geleend geld aandelen kunnen kopen. Klinkende namen als 'Winstverdriedubbelaar' en 'TroefPlan' ten spijt, bleven de be leggers met een financiële kater achter toen de beurs tussen 2001 en 2003 achteruit holde. Veruit de meeste Dexia-gedupeer- den -165.000 - troffen vorig jaar een schikking waarbij zij hun schuld deels kregen kwijtgeschol den, maar zij hun inleg kwijt wa ren. Bij zo'n drieduizend anderen bleek het contract nietig, omdat hun partner niet had getekend. In een arrest bepaalde de Hoge Raad dat voor de aanschaf van aandelen met geleend geld de handtekening van beide partners nodig is. De zaken die zijn overgebleven, moeten nu één voor één worden afgehandeld. De Amsterdamse rechtbank heeft er een hele kluif aan. Het overgrote deel van de za ken wordt daar afgehandeld. Ge daagde Dexia is namelijk gevestigd Gedupeerde Alida Verburg met haar dochter Belinda op weg naar de rechtbank. foto Evert Elzinga/GPD in de hoofdstad. Vijftig zittingen per week kan het speciale 'Team Effectenlease' - elf rechters en der tig man ondersteunend personeel - van de rechtbank maximaal aan. „Het is hier dagelijks een slagveld", zegt Joost Papeveld van Leasepro ces, een juristencollectief dat op ba sis van 'no cure no pay' procedu res aanspant tegen Dexia. Maar het gaat hem nog niet snel genoeg. „Alleen wij al hebben zo'n twintig duizend zaken op de plank liggen, terwijl de rechtbank in dit tempo er tweeduizend per jaar afhandelt. Dat betekent dat de laatste gedu peerden pas over tien jaar hun geld krijgen. Dat is bizar en funest voor het vertrouwen van burgers in de rechtstaat." Koremans volgde het afgelopen jaar al meer dan honderd zittin gen. „Eigenlijk verlopen ze alle maal hetzelfde. Het gaat er niet zo zeer om óf Dexia gedupeerden te gemoet moet komen, maar voor hoeveel. Daar draait de hele zitting om." De rechter kijkt daarbij naar het in komen en vermogen van de beleg ger toen het product werd ge kocht, maar ook naar opleiding, be roep en ervaring met beleggen. Eenvoudig gezegd: hoe minder draagkrachtig en hoe minder de ge dupeerde snapte waarmee hij be- Dorpsplein 14 4363 AC Aagtekerke Tel: 0118-58 13 06 Kijk ook op: www.leojoossetweewielers.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 6