Zeeland weer? Ik heb de zon besteld Als regiegemeente ben je niet zonder ambities if At» Zomermarkt in Dreischor VOORDEEL WEKEN Rommelmarkt bij dierenasiel Zoektocht naar nieuwe insteek van gemeente Schouwen-Duiveland. Orchideeëntocht 1/U. t |vA' Box Ka Naturel Nu 99,- 25% tot 50% korting Von Belle Boby PZC Vrijdag 20 juni 2008 I 27 Jacqueline en Marcel van Mill op hun veerpont De Onrust. foto Marijke Folkertsma door Esme Soesman ZIERIKZEE - Als regiegemeente ben je niet zonder ambities. Of kritiek loos. „We pakken geen projecten op alleen omdat er subsidie voor is", aldus burgemeester Jack Assel- bergs van de gemeente Schou wen-Duiveland. Nieuwe initiatieven moeten pas sen bij de (in totaal zeven) strategi sche keuzen die de gemeente in de Keuzenotitie vervat heeft. Deze no titie staat donderdag 26 juni op de agenda van de gemeenteraad. Niet meer zelf alle touwtjes in handen willen hebben, is een grote stap. „Een logische stap", vindt Brigitte Troost (PvdA). Al waarschuwt zij wel voor het - meer dan ooit - be langrijke aspect van heldere com municatie. Wim Stouten (Leefbaar Schouwen-Duiveland) toonde zich kritisch, eerder deze week bij de bespreking van de gemeentelij ke Keuzenotitie in de commissie vergadering. „Het gaat lijken op een slapende gemeente, die zit te wachten op initiatieven van ande ren." Volgens burgemeester Jack Assel- bergs is daarvan geen sprake. Door niet meer alles zelf aan te pakken, maar aan te sluiten bij initiatieven van anderen, creëer je volgens hem draagvlak voor beleid en kun je sneller resultaat boeken. De stra tegische keuzen maken het moge lijk door derden gelanceerde plan nen af te wegen. „We moeten niet opnieuw in dat moeras terechtko men van te veel 'ja' zeggen en dat vervolgens niet af kunnen maken. Daar heeft de burger last van, daar heeft de gemeente last van. Daar is niemand bij gebaat." 1 SIRJANSLAND - Staatsbosbeheer houdt morgenmiddag een excursie naar de orchideeën in Dijkwater. In het gebied staan de rietorchis, de moeraswespenorchis, de bijenor chis, de addertong, de ratelaar en groene zegge. De bloemen staan Future Batterie Daniëlsweg23 «4451 HP Heinkenszand Tel. (0113) 56 70 96 06 21 64 06 33 Fax (0113) 21 32 20 E-mail info@future-batterie.com Dins-/donderdag 9.00-14.00 op afspraak DREISCHOR - De jaarlijkse zomer markt in Dreischor wordt vanmid dag gehouden op het schoolplein van openbare basisschool De Klim op. Er is van alles te koop tegen mooie prijsjes. Etenswaren, drank en ander 'boodschappenspul'. Maar ook boeken, kinderspelletjes en stekjes. De zomermarkt duurt van 15.30 tot 18.00 uur. Zomercollectie baby- en positiekleding nu I hobyspedCfOfeook President Rooseveltlaan 772 Vlissingen ZIERIKZEE - De werkgroep Dierena siel Schouwen-Duiveland houdt morgen een rommelmarkt bij het asiel aan de Zandweg 26 in Zierik- zee. De markt begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De opbrengst gaat in haar geheel naar het die renasiel in Zierikzee. momenteel in volle bloei. De excur sie begint vanaf de Knotwilgendreef langs de Weg door het Dijkwater, die loopt van Sirjansland naar Dreischor. Het vertrek is om 13.30 uur. Opgeven vooraf via de VVV in Zierikzee. foto Dirk-Jan Gjeltema

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 69