Glitter en glamour bij filmpremière In gedrag aanspreken' School groeit als kool WIM HUURMAN SCHILDERSBEDRIJF Digna van Liere spreekt met 'Contact' gedrag van de leerkracht aan. VOORDEEL WEKEN Box Ka Naturel w Nu 99,- 25% tot 50% korting Van Belle Baby Kruispunt op de schop HET WORDT NOG MOOIER IN ZEELAND! GOES 0113-22 08 35 fiees BPZC Vrijdag 20 juni 2008 Tl door Mieke van der jagt WOLPHAARTSDIJK - Glitters, lange jurken, zonnebrillen, hoge hakken en veel make-up. Dat schoof gister middag allemaal over de rode lo per voor de deur van de barakken waarin de Wolphaartsdijkse Ich thusschool tijdelijk huist. Aan weerskanten applaudisserend pu bliek, dat dankbaar handtekenin gen in ontvangst nam. Je heb niet elke dag een filmpremière in je dorp en zeker niet eentje waarin de twee oudste groepen van de school acteren. Digna van Liere (21), juf van groep 4 en 5, initiatiefneemster en maak ster van de film, probeerde nog wel een beetje op de achtergrond te blijven, maar was uiteindelijk toch het stralende middelpunt. Haar korte film Contact is de pre sentatie van haar bevindingen in een onderzoek voor haar oplei ding gedragstherapie. In plaats van het gedrag van kinderen te onder zoeken, legde ze het gedrag van leerkrachten onder de loep. Welis waar gaan leerlingen zich niet met een voorbeeldig gedragen als de leerkracht verstandig op hen rea geert, maar de boel loopt wel veel minder snel uit de hand. En dat - zo blijkt -scheelt weer een hoop frustratie aan beide kanten, die kan leiden tot onverstandig ge drag. Wat Digna in haar korte film zegt, is dat emotie zeker niet moet wor den uitgeschakeld, maar het moet een verstandige reactie niet in de weg staan. Als je mee kunt voelen waar storend gedrag van leerlin gen vandaan komt, bij jezelf onder zoekt waar de emotionele reactie De juf weet wel waarmee ze de leerlingen het meeste plezier doet: de bloopers. daarop ontstaat, blijkt de hele si tuatie beheersbaar. Digna van Lie re laat dit hoofdrolspeelster en col lega Marloes de Looff eerst fout doen. Een andere acteur en colle ga, Remy van Keulen, begeleidt haar in een zoektocht naar haar ei gen gedrag, en vervolgens zien we de juf beheerst met de ontstane spanning omgaan. Behalve de twee collega's spelen ook Mathijs Jansen en Bram Binnekamp, alle bei 11, hoofdrollen. En natuurlijk de hele gecombineerde groep 7 en 8, want het speelt zich allemaal af op de Ichthusschool zelf Ouders en leerlingen woonden de première bij en wachtten de crew op, die met chique auto's werd voorgereden. Hoewel het onder werp serieus is, viel er nog genoeg te lachen in de zes minuten dat de film duurde. Als juf die de leerlin gen heel goed begrijpt, wist Digna van Liere precies waarmee ze de leerlingen het meeste plezier deed: de bloopers. $fÊSk fff 1 fiT j. 11 lil Uil uy 1*11 iff M li ff f Zomercollectie baby- en positiekleding nu bct-ysoeciooizook President Rooseveltlaan 772 Vlissingen Future Batterie Daniëlsweg 23 4451 HP Heinkenszand Tel. (0113) 56 70 96 -06 2164 06 33 Fax (0113) 21 32 20 E-mail info@future-batterie.com Dins-/donderdag 9.00-14.00 op afspraak 's-CRAVENPOLDER - De kruising Baarlandsezandweg-Schoorkens- zandweg-Provincialeweg bij 's-Gra- venpolder is van 30 juni tot 13 juli afgesloten voor alle verkeer. Het knooppunt, waar veel ongelukken gebeuren, wordt veiliger gemaakt. In de Baarlandsezandweg komen uitbuigingen om de snelheid terug te brengen. Het kruispunt wordt verhoogd en in rood asfalt gezet. men." Gelok is nog onder de in druk hoe goed dat werkte met oud en nieuw. „Het grootste compli ment was dat jongeren mij bij aan komst direct gelukkig nieuwjaar kwamen wensen." THOLEN - De verhuizing naar Tho- len legt het Westerpoort College geen windeieren. De school telt volgend jaar zo'n 320 leerlingen en het einde van de groei is nog niet in zicht. Daarmee komen de voorspellin gen uit. Het Westerpoort College (toen nog Markiezaat College) zat tot vorig schooljaar in Sint-Maar tensdijk, maar in Tholen verwacht te de directie meer leerlingen uit West-Brabant te kunnen lokken. Dat is ook het geval. „We hebben een behoorlijke toename op het ei land, maar een niet onbelangrijk deel komt uit Bergen op Zoom, Halsteren en Steenbergen", zegt di recteur Wim Dominicus. Waar de school in het laatste jaar in Smerdiek 230 leerlingen telde, zullen dat er volgend jaar al onge veer 320 zijn. De verwachting is dat de groei nog verder doorzet. te ver." Gelok zal daarom de ko mende tijd met jongeren praten. De dorpsraad, kerkenraden en sportclubs doen mee. „We zullen de jongeren direct op hun gedrag aanspreken om escalatie te voorko- 1 Ciitters, lange jurken, zonnebrillen en hoge hakken bij de filmpremière van Contact op de Ichthusschool in Wolphaartsdijk. foto Willem Mieras Aquariumhandel Brouwers b.v. Boulevard 131, 4701 ES Roosendaal T +31 (0)165 - 536216 F+31 (0)165 - 546684 E info@aquariumbrouwers.nl I www.aquarlumbrouwers.nl Voor al uw luxe visspecialiteifen. VI jspeciaalzaak 3 juni Hollandse Nieuwe beloond met 8,5 in AD-test 2007 Kreukelmarkt 10/12 Goes Tel. 0113 - 25 38 22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 55