Goes schort besluit over brandweer op 'Jongeren direct op 'Wij in zwaar weer? Ik heb de zon besteld' Eis: vijf maanden cel voor serie inbraken door jonge Goesenaar Zomerpontjes op de Oosterschelde kijken optimistisch vooruit. WD-motie haalt het: overleg over locatie post en nader onderzoek. 's-Heer Abtskerke wil ook defibrillator Feestje rond nieuwe fonteinen Noordhoek Peiling onder boeren over moddercampagne Strijkersensemble in Kijkje in de keuken op Rozentuin bij Kats zorgboerderij Kortgene Natte laarzentocht op slikken Sint-Annaland Op op Weg pech Rijwielshop Cor den Haan Geld om te gokken en softdrug te kopen reden van diefstallen. b Jacqueline en Marcel van Mill op De Onrust. foto Marijke Folkertsma door Martijn de Koning BURCHSLUIS - De zomerpontjes in gevaar? Nou, die op de Oosterschel de niet hoor. De gasolie te duur? Dan zorgen we wel dat we onze tochtjes nóg beter promoten. En het weer vaak te slecht om te va ren? Dit jaar niet: we hebben een goede zomer besteld. Nee, een pessimistische blik is niet besteed aan Jacqueline van Mill en Coby Hoogstad. De schippers van de Onrust en de Frisia varen ko mende maanden, samen met hun echtgenoten, weer af en aan over de Oosterschelde. Met de Onrust gokt ze op gemiddeld 140 mensen per dag op de route Burghsluis-Zie- rikzee-Colijnsplaat. „Dat moet wel, anders is het niet rendabel om te varen, door die hoge olieprijzen", zegt Van Mill. Goede promotie en speciale acties moeten de mensen overhalen voet aan boord te zet ten. „We hebben een actie vier va ren-drie betalen. De vierde per soon mag dus gratis mee." Ook Hoogland, die vanuit Sint-An- naland met de Frisia tripjes onder neemt naar Kamperland en Zierilc- zee, onderkent het belang van recla me maken voor jezelf „We hebben 25.000 folders laten drukken." Twij fels over het nieuwe seizoen, zoals de schipper van het pontje Hans- weert-Perkpolder die woensdag nog uitte, heeft ze nooit gekend. „Welnee, het loopt best aardig. Af gelopen dinsdag hadden we nog ze ventig mensen aan boord." Maar goed, dat aantal moet ook wel om hoog. „Je moet wel meer dan tach tig mensen hebben om de boel ren dabel te houden." De veerdiensten tussen Tholen, Schouwen en Noord-Beveland zijn niet de enige vaste tripjes van de Frisia. „Tussendoor varen we van uit Zierikzee naar de Zeelandbrug, en op andere dagen van Sint-Anna- land naar Middelburg. We gokken dus op meerdere paarden." Is het dan allemaal rozengeur en manenschijn in de pontjeswereld? Het is toch niet voor niets dat de af- 'We hebben een actie vier varen-drie betalen. De vierde persoon mag gratis mee' gelopen jaren op de Oosterschelde de diensten tussen Zierikzee en Wemeldinge en die tussen Zijpe en Sint-Annaland ermee stopten? En ook dit jaar zijn de tripjes tus sen Veere en Kamperland en die tussen Bergen op Zoom en Ant werpen geen onderdeel meer van het netwerk Rondje Pontje. Hoho, trapt Hoogland op de rem, dat laat ste heeft niets met een slechte be zetting te maken. „We hadden vo rig jaar nog twee boten, maar heb ben er één verkocht." En ook de pont van schipper Mari- nus Dijkhuizen tussen Kamper land en Veere gaat nog op en neer. door Frank Balkenende GOES - De smeekbede van de Vak vereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is verhoord. De Goese raad neemt pas in oktober een besluit over de verbetervoorstellen voor de brandweer. Dus ook over de toekomst van de brandweervrijwil- ligers van de op te heffen post 's-Heer Arendskerke en de plaats van de nieuwe post: Goes-West of toch 's-Heer Hendrikskinderen? Een ruime meerderheid van de Goese raad (alleen het CDA stem de tegen) nam gisteravond een WD-motie aan om een besluit te verdagen tot het najaar. In de tus sentijd kan worden gekeken naar de locatie voor de nieuwe post. Ook twijfelt een aantal fracties aan de noodzaak de Goese brandweer uit te breiden met zes beroeps- 's-HEER ABTSKERKE - In navolging van Nieuwdorp wil ook 's-Heer Abtskerke een defibrillator om bij een hartinfarct een patiënt snel te kunnen helpen. De tennisvereni ging heeft het initiatief genomen en krijgt steun van de dorpsraad. Er worden nog sponsors en vrijwil ligers voor bediening van de hart- machine gezocht. Aanmelden kan via dr.abtskerke@zeelandnet.nl of Jan van der Weele, 0113-311761. GOES - Inwoners van de Goese wijk Noordhoek vieren zaterdag de ingebruikname van twee nieu we fonteinen. Ze worden om 17.00 uur verwacht bij basisschool De Wingerd aan de Noordhoeklaan, waarna een rondgang volgt door de wijk langs de fonteinen. Na af loop wordt de zomer ingeluid met een buurtbarbecue die duurt tot 20.00 uur. krachten. De voorstellen van B en W betekenen dat Goes jaarlijks 435.000 euro meer kwijt is aan brandweerzorg. De WD wil daar om nader onderzoek. De motie kreeg onder meer steun van ande re fracties omdat die de indruk hebben dat er onvoldoende is ge sproken met brandweervrijwilli- gers en Ondernemingsraad. Dat was ook de reden dat de Vakvere niging Brandweer Vrijwilligers de Goese burgemeester Dick van der Zaag deze week opriep het besluit over de brandweerpost in 's-Heer Arendskerke op te schorten. Van der Zaag ontraadde gisteren de WD-motie, omdat hij al had toegezegd met alle betrokkenen naar de beste locatie voor de nieu we brandweerpost te zullen kij- COUJNSPLAAT - Op de open dag van proefboerderij De Rusthoeve in Colijnsplaat voert het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) woensdag een peiling uit onder boeren over de moddercam- pagne dit najaar. De ROVZ heeft een prijsvraag uitgeschreven waar mee de kennis van verkeersregels voor landbouwverkeer wordt ge test. Iedere deelnemer ontvangt een pakket met reflectiemateriaal. KATS - Strijkersensemble Plan B onder leiding van Rien Hillebrand geeft zaterdag een concert in de Zeeuwse Rozentuin aan de Katse Groeneweg 3 bij Kats. Werken van onder anderen Handel, Telemann, Svendsen en McDowell staan op het repertoire. Het concert begint om 14.00 uur. Entree drie euro voor seizoenkaarthouders, zes eu ro inclusief seizoenkaart. ken. Overigens blijkt uit een eer der onderzoek dat een plek bij het Tiendenplein in Goes-West de bes te dekking geeft (91,5 procent). Na deel: een deel van de vrijwilligers van de post 's-Heer Arendskerke kan dan de opkomsttijd niet halen en moet worden ondergebracht bij Heinkenszand, ook al bestaat daarover nog geen zekerheid. De raad lijkt te kunnen leven met een lager percentage, als dat vrij willigers uit 's-Heer Arendskerke binnenboord kan houden. Dat vereist een post bij 's-Heer Hendrikskinderen. Van der Zaag onderstreepte dat er meer geld naar de brandweer moet om op alle fronten een zes-plus te halen, zoals in Zeeuwse verband is afgesproken. „Wat daar voor nodig is, is al onderzocht." Overigens staat dat doel los van het feit dat de komst van één Zeeuwse brandweer op losse schroeven staat, nu Middelburg dreigt af te haken. SINT-ANNALAND - De eerste natte laarzentocht van dit seizoen over de slikken en schorren bij Sint-An- naland wordt zaterdag gelopen. Een gids van Staatsbosbeheer gaat mee. Om 11.00 uur begint de excur sie aan het einde van de Sluispol- derdijk tussen de Hollarepolder en Johanna Mariapolder bij Sint-An- naland. Advies luidt laarzen en oude kleding aan te doen. Informa tie: VW Tholen, 0166-663771. KORTGENE - Zorgboerderij Landle ven aan de Prinsendijk in Kortge- ne houdt morgen een open dag. Er wordt uitleg gegeven over de zorg die verleend wordt en hoe de ouderen die de zorg krijgen, dit be leven. De speciaal ingerichte huiskamer, de hobbyschuur en de stallen zijn open voor bezichtinging. De dag begint om 10.00 uur. m De Goese gemeenteraad neemt pas in oktober een besluit over de plaats van een nieuwe brand weerpost en extra investeringen in de brandweerzorg. Gratis rugtas en bagagedragersteun t.w.v. 91,- Nu bij aanschaf van een nieuwe schooïfiets, een originele Jokapi rugtas en bijbehorende bagagedragersteun helemaal gratis! Geldig bij een Gazelle, Batavus, Sparta en Johnny Loco. Prijzen vanaf 399,- Papeweg 6 Wotphaartsdijk Tel. (0113) 58 19 35 door Emile Calon MIDDELBURG - Een 18-jarige Goese naar moet wat officier van justitie W. Smeenk betreft nog enige tijd terug de cel in. Ze vroeg de Middel burgse rechtbank hem te veroorde len tot vijf maanden onvoorwaar delijk. In het besloten deel van de zitting, toen zijn daden aan de orde kwa men die hij als minderjarige be ging, eiste ze negen maanden jeugddetentie waarvan vijf voor waardelijk en een werkstraf van 180 uur. De jongeman brak zowel vóór als kort na zijn achttiende ver jaardag in in heel wat Goese wo ningen. Hij deed dat om aan geld te komen om onder andere te kun nen gokken en softdrugs te kopen. Uit de verklaringen die gisteren aan de orde kwamen, blijkt dat de jongeman zich heel wat inbraken niet eens meer kan herinneren omdat zijn geheugen is aangetast door het vele roken van wiet. Raadsman A. Cambier vroeg de rechtbank niet mee te gaan met de eis van de officier. De Goesenaar zit volgens hem al heel wat weken vast, en dat is volgens hem niet goed voor iemand die nog zo jong is. Hij stelde ook dat de jongeman een moeilijke jeugd heeft gehad en zich daardoor als kind niet opti maal heeft kunnen ontwikkelen. Uitspraak volgt op 2 juni. 's-GRAVENPOLDER - Nieuwjaars nacht verliep dit jaar in 's-Graven polder 'voorbeeldig'. Jongeren hiel den zich aan gemaakte afspraken. Het hele dorp was erbij betrokken. Burgemeester Jaap Gelok van Bor- sele wil die aanpak herhalen om een einde te maken aan vandalis me in 's-Gravenpolder. „Het is jon geren eigen dat ze grenzen opzoe ken. Daar is niks mis mee, maar in 's-Gravenpolder gaan ze soms écht ■V Maas Computer Service Reparatie-Onderhoud Netwerk-Draadloos Antivirus-Firewall Desktops-Laptops Modems-Routers laat u informeren Dorpsstraat 59 Wemeldinge www.maaseomputerservice.nl M: 06-24288727 F: 08400-39260

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 54