25 Fietsers verliezen voorrang Schap wil decimeter lager peil Zonwering BEVELANDEN-THOLEN Autoverkeer profiteert van aanpassingen aan Fokkerstraat Goes-Zuid. Boeren langs Veerse Meer vrezen dat verzilting erger wordt. Zakkenroller in Goes Doof? www.zeepoort.il l/pzc Rolluiken Kompleet geleverd en gemonteerd Ruime korting voor doe-het-zelvers DVZ Zonwering Vrijdag 20 juni 2008 Tip? redgoes@pzc.nl Prins Glas bekleedt bankgebouw met glazen plattegrond Zwerfjongeren kunnen in Zeeland nergens terecht door Harmen van der Werf GOES - Op de belangrijkste weg in Goes-Zuid, de Anthony Fokker straat, krijgt het autoverkeer ruim baan. Het college van B en W van Goes wil zo de doorstroming op de drukste weg van Goes sterk ver beteren. Fietsers verliezen voor rang op de kruispunten. Adri van Oosten, bestuurslid van de fietsers bond op de Bevelanden, vindt het plan 'heel teleurstellend'. Een verkeersongeval in februari 2006 waarbij een middelbare scho liere uit Heinkenszand om het le ven kwam, was de aanleiding om eens goed naar de verkeerssituatie op de Anthony Fokkerstraat te kij ken. Het ongeluk gebeurde op de rotonde bij McDonald's waar fiet sers voorrang hebben. De gedach ten gingen direct uit naar de aan leg van fietstunneltjes. In het jongste plan waaraan het Goese college van B en W de voor keur geeft, zijn de fietstunneltjes verdwenen. „Het project kost met fietstunneltjes 4,9 miljoen euro", aldus burgemeester Dick van der Zaag. „Ons nieuwe voorstel komt op 1,6 miljoen euro en is volgens onze adviseur veiliger dan de hui dige verkeerssituatie." Fietsers hoeven, als het voorstel van het college het haalt, straks niet meer over de rotonde bij Mc Donald's te rijden. Ze moeten van uit Goes bij de Albert Plesmanweg de Fokkerstraat oversteken en over een tweezijdig fietspad verder rich tlet Goese college van B en W wil verkeer op belangrijkste weg in Goes-Zuid vlotter en veiliger laten doorstromen. Fietsersbond reageert negatief op plan. ting Heinkenszand. Zowel bij het kruisen van de Fokkerstraat als ver derop bij de Nansenbaan krijgen ze geen voorrang op automobilis ten. Voor autoverkeer komt er op de Fokkerstraat vanaf de Plesman weg een extra rijbaan naar de weg Zierikzee/Vlissingen. „Het is goed dat de doorstroming voor auto's wordt verbeterd", rea geert Van Oosten van de fietsers bond op de Bevelanden, „maar dit plan is slecht voor fietsers. Er zou den tunneltjes komen en dan krijg je dit. Goes dreigt zijn naam als fietsstad nummer één van Neder land te grabbel te gooien." MIDDELBURG - Tien centimeter, daar ging het gisteren bij de rech ter in Middelburg om. Maar wel tien centimer op 1900 hectare Veerse Meer. Het waterschap Zeeuwse Eilanden maakte be zwaar tegen het Peilbesluit, waarin het noodpeil 's zomers 20 centi meter onder NAP is vastgesteld. Ruim voldoende volgens Rijkswa terstaat, want mocht het eens no dig zijn, dan kan er altijd in over leg van dat peil worden afgewe ken. Het schap betwijfelt dat en wil 30 centimeter onder NAP vast gelegd zien. Volgens het schap is dat precies genoeg om het omlig gende land droog te houden als er - eens in de 50 tot 100 jaar - heel veel regen valt in de zomer. Sinds een nieuwe spuisluis in de Zandkreekdam in gebruik is geno men en het Veerse Meer wordt ver verst met Oosterscheldewater, is er ook behoefte aan een min of meer vast peil. Dat is beter voor het mi lieu. 's Winters moet het peil daar om minder omlaag. Boerenorgani- satie ZLTO, de gemeente Noord- Beveland, enkele boeren en het wa terschap wilden dat niet. Na over leg en beloofde compensatiemaat regelen zagen ZLTO en de gemeen te af van hun gang naar de rechter, maar sommige boeren 'vertrou wen Rijkswaterstaat voor geen cent'. M. lansen sr. en jr. uit Wolp- haartsdijk kwamen hun beroep te gen de peilverhoging toelichten. Ze hebben geen hoge pet op van de theoretische onderbouwingen van de ambtenaren die ze in de praktijk weersproken zien. De Jan- sens vechten al jaren voor compen satie van de verzilting, die met een winterpeilverhoging erger wordt. Ze moeten het eerst zien voor ze het geloven. De rechter doet bin nen zes weken uitspraak. GOES - Van een 54-jarige vrouw uit Goes is gistermiddag rond 15.00 uur in een winkel in haar woonplaats een portemonnee uit haar handtas weggenomen. De vrouw had afgerekend en liep de winkel uit. Buiten merkte zij dat de rits van haar handtas open was en dat haar portemonnee was ver dwenen. Het GoesS? Lederwaren Huis Kipling rugzakken in diverse Ideuren voor 49'95 St. Adriaanstraat 2 - Goes tel. (0113) 2113 98 Tip? redactie@pzc.nl De techniek staat voor niks, weet de achtjarige Mark. Moderne ap paratuur zorgt er zelfs voor dat de slechthorende Zeeuws-Vlaam- se jongen dingen hoort die voor anderen verborgen blijven. Marks juf maakt in de klas ge bruik van een zogenaamde ring leiding, die ze inschakelt als ze iets vertelt dat voor Marks oren bestemd is. Zaak is wel dat de juf het ding weer uitzet als haar geluiden Mark even niets aan gaan. Maar toen ze laatst tussen door de wc opzocht, dacht ze daar helemaal niet aan. Dat duurde niet lang. De pret oogjes van Mark zeiden genoeg. Zijn woorden nog meer: „juf, ik heb het wel gehoord hoor!" Hoofdstraat51 Kruiningen «Telefoon (0113)21 16 45 Heel Nederland heeft zich wild geplakt Met als gevolg dat het Nederlands elftal tot nu toe fantastisch presteert. En, helaas, dat de Welpies op zijn. Heeft u nog Welpies, blijf dan gewoon plakken. Want ook al speelt Oranje geweldig, morgen kunnen ze weer alle hulp gebruiken. Daarom kunt u vanaf vandaag de leukste foto's van uw geplakte Welpies mailen naarwelpie@ah.nl. Deze zetten wij dan op www.ah.nl/welpie, zodat u de rest van Nederland ook inspireert Want nogmaals, alle Welpies helpen. |y Aanpassingen Anthony Fokkerstraat Zogenoemde 'bypass' zorgt voor betere doorstroming verkeer richting Zierikzee. Fietspad aan noordkant verdwijnt. iony Fokkerstraat- Fietspad met twee rijstroken. Ovaal verkeers- Fietsers moeten oversteken en hebben geen voorrang meer. Zeelandhallen PZC Rolant Qujst foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 53