Zaak bedreiger bij hof Vrijspraak Vlissingse politieman De muziek moet wachten tot de wedstrijd voorbij is BESUYEN Brandweer Opzet bij onjuist proces-verbaal volgens rechter niet bewezen. PZC Vrijdag 20 juni 2008 I 3 Bij de organisatie van het strandconcert van Koninklij ke muziekvereniging De Witte van Haemstede hebben ze vanaf het begin rekening gehou den met het Europees Kampioen schap. „Ja, dat moet wel. We hebben daar om een programma van ongeveer een uur en dat betekent dat we om half negen klaar zijn. Dan zijn de mensen nog op tijd weer thuis", zegt Piet Kuzee van de orga nisatie. In Oosterland is het Kroajedurpse- dag. 's Avonds in de feesttent stond een heel muziekprogramma gepland. Dat is aangepast: de mu ziek wacht tot na de voetbalwed strijd. „Als je dat niet doet, blijven de mensen thuis. We hopen dat ze nu allemaal in de tent komen kijken", zegt Anton Ista. Het concert van de christelijke ora toriumvereniging Laudando in Zie- rikzee gaat gewoon door. De orga nisatoren hebben wel overwogen om het concert te vervroegen, maar besloten dat toch niet te doen. De kans dat mensen niet we ten dat het concert vervroegd is, is te groot. Dan staan mensen voor een dichte deur en dat willen de organisatoren voorkomen. „We ho pen dat ze nu in de tent de wed strijd komen kijken." Vlissingen Hermesweg 15 v.h. ANWB keuringsstation Tel.: 0118-41 70 82 Goes Livingstoneweg 3a v.h. APK Station De Poel Tel. 0113-21 41 07 door Melita Lanting ZIERIKZEE - Het gerechtshof in Den Haag buigt zich aanstaande woensdag opnieuw over de bedrei ging van burgemeester Jack Assel- bergs van Schouwen-Duiveland. Vorig jaar augustus bedreigde een (inmiddels voormalige) inwoner van Bruinisse de burgemeester en zijn familie met de dood. Hij was op de avond van zes augustus naar het woonhuis van Asselbergs ge gaan om - zoals hij destijds op de rechtszitting zei - te komen pra ten. Asselbergs liet hem echter COMMENTAAR Burgemeester Koos Schouwenaar van Middelburg heeft begrijpelijke aarzelingen bij de vorming van één Zeeuws brandweerkorps. Groter is niet vanzelf beter. De Veiligheidsregio Zeeland, die dat grote korps zou moeten bestieren, kampt nu al met begrotingstekorten. Dat belooft niet veel goeds. Bovendien is de inbreng van de gemeenten in dat nieuwe korps nogal ongelijk. Het recente investeringsniveau per gemeente en de huidige kwaliteit van de plaatselijke korpsen lopen ver uiteen. Schouwenaar heeft dus een punt. Toch kan hij zich niet eindeloos blijven verzetten. Want voor optimale inzet bij echte calamiteiten heeft Zeeland wel één korps nodig. De gemeenten moeten snel alsnog op één lijn komen. Dat hoeft niet al te moeilijk te zijn. Schouwenaars angst voor hoge kosten is prima te gebruiken door mét Middelburg stevig de hand op de knip van de Veiligheidsregio te houden. En met de 1,6 miljoen euro waarmee minister Guusje ter Horst de korpsen in één organisatorisch nestje lokt, kunnen meteen verschillen tussen de inbreng van gemeenten worden gladgestreken. Dan is iedereen blij en zijn we goed bewapend tegen de risico's die hier met de kerncentrale en de scheepvaart de gemeentegrenzen ver overschrijden. niet binnen, waarop de mandoods bedreigingen door de brievenbus schreeuwde. De rechtbank van Middelburg veroordeelde de man tot zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk, en hij kreeg een straat- en contactverbod. Het Openbaar Ministerie had ne gen maanden cel geëist en vond de straf te laag. Daarom is hoger beroep aangetekend. Naar aanleiding van de bedreiging heeft Asselbergs enige tijd op een schuiladres gezeten en werd hij permanent bewaakt. DEN HAAG - Een vijftigjarige briga dier van de regiopolitie Zeeland is gisteren in hoger beroep vrijgespro ken van het maken van een on juist proces-verbaal. Volgens het Haagse gerechtshof was niet bewe zen dat de man het proces-verbaal opzettelijk van een onjuiste datum had voorzien. De brigadier kwam vorig jaar in de problemen toen hij wijzigingen in een proces-verbaal verwerkte. Door een druk op een toets van de computer verdween de oor spronkelijke datum en kwam de datum van de wijzigingen boven het proces-verbaal te staan. De ge verbaliseerde maakte vervolgens werk van de misser van de briga dier. De zaak had grote gevolgen voor de politieman. Hij werd geschorst en kreeg ontslag aangezegd. Ook volgde een veroordeling door de politierechter tot een werkstraf van 120 uur. De man ging in hoger beroep omdat hij het proces-ver baal niet met opzet van een valse datum had voorzien. Ook zei de politieman dat de inhoud van het proces-verbaal correct was. Boven: Sinds gisteren kleurt de Coese tv-toren oranje. Dat deed de toren al eerder op Koninginnedag, maar nu leeft de stichting Stichtlicht, die markante gebouwen in het licht zet, mee met Oran je. Hoe verder het Nederlandse elftal komt, hoe intenser het licht wordt. Haalt Oranje de finale, dan schittert de toren bij uitzondering ook op zon dag 29 juni (foto Control Light). Onder: Daphne van der Mars ligt op 'Oran je-auto' van conciërges Henk en René van het Zeldenrust-Steelant College in Terneuzen. Meer Oranje-foto's van lezers op www.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 3