Prins Glas maakt blikvanger van Rabobank deOndernemerm 'Student wil het liefst werken bij Unilever' I Kan ik geld uitsparen JÊ op mijn inkopen? C Hi ffSs Imperial Tobacco schrapt 2440 banen 'Nuon en Essent niet tegen elkaar uitspelen' Britse bank HBOS moet miljard pond afboeken Philips schrapt in Drachten 48 banen Chinese regering verhoogt benzineprijs Middelburgs bedrijf levert visitekaartje af met glazen plattegrond. Inkoopvoordeel, speciale aanbiedingen en méér. 36 I Vrijdag 20 juni 2008 PZC LONDEN - De Britse tabaksfabri kant Imperial Tobacco schrapt de komende drie jaar in Europa 2440 banen. Het besluit volgt op de overname van de Spaans-Franse ta baksproducent Altadis vorig jaar. Dat maakte de producent van on der meer Davidoff, Van Nelle en West gisteren bekend. Bij imperial werken 40.000 men sen. Circa 1060 banen gaan verlo ren in Frankrijk en 830 in Spanje. Ook sluit Imperial zes van de 58 productiecentra. Daaronder vallen een sigarenfabriek in Straatsburg en een fabriek voor pijptabak in Metz. De tabaksfabriek in Joure en het verkoopkantoor in Oosterhout blijven buiten schot. DEN HAAG - Minister Van der Hoe ven (Economische Zaken) heeft de aandeelhouders van de energie bedrijven Essent en Nuon op het hart gedrukt 'zich niet tegen elkaar te laten uitspelen'. De aandelen zijn in handen van provincies en gemeenten. Door de splitsingswet blijven de netwerken van de be drijven in publieke handen, maar mag het 'commerciële' deel dat de energie levert, worden verkocht. Volgens Van der Hoeven is het aan tal energiebedrijven dat zich kan aandienen als koper beperkt, te meer doordat in de Europese Unie is afgesproken dat ongesplitste be drijven geen gesplitste bedrijven mogen overnemen. LONDEN - De bank HBOS ver wacht in de eerste helft van zijn boekjaar nog eens 1 miljard pond sterling (1,26 miljard euro) af te moeten schrijven op risicovolle hy potheekbeleggingen. Dat meldde de grootste hypotheekverstrekker van Groot-Brittannië gisteren in een tussentijds handelsbericht. HBOS schreef eerder al 2,8 miljard pond af wegens verliezen die zijn gerelateerd aan de kwakkelende Amerikaanse huizenmarkt. Vol gens de bank komen ook de prij zen in Groot-Brittannië sterker on der druk te staan dan gedacht. De Britse huizenprijzen gaan naar ver wachting met 9 procent omlaag in 2008, aldus HBOS. AMSTERDAM - Philips wil 48 banen schrappen bij zijn vestiging in Drachten. Ook circa vijftig uitzend krachten verliezen hun baan. Dat zei gisteren een zegsman van het elektronicaconcern. In Drachten worden scheerappara- ten verpakt. Het bedrijf wil dat werk verplaatsen naar Oost-Euro pa. De verhuizing moet in het voorjaar van 2009 zijn afgerond. Philips deed geen mededelingen over de investering die met de ver plaatsing naar Oost-Europa ge moeid is. Het bedrijf weidde even min uit over de kostenbesparing die het verwacht. Wel zei de woordvoerder dat het om 'een fors deel van de kostprijs' gaat. PEKING - De Chinese regering ver hoogt vandaag de prijzen voor benzine en diesel. Dat meldde gis teren het Chinese persbureau Nieuw China. De prijzen aan de pomp worden verhoogd met 1000 yuan (bijna 94 euro) per ton (1356 liter). Dit komt neer op een prijsstijging van onge veer 7 eurocent per liter. De Chinese regering ligt internatio naal onder vuur wegens het kunst matig laag houden van de brand stofprijzen. Hiermee zou ze de brandstofconsumptie te sterk sti muleren en de prijzen van oliepro ducten wereldwijd opjagen. China is de op een na grootste olieconsu ment ter wereld. door Ben Jansen MIDDELBURG - De opdracht was: zorg voor een 'wauw-gevoel'. Het Middelburgse glasbedrijf Prins Glas is daar aardig in geslaagd. Het Rabo-kantoor aan de Jacob Obrechtlaan in Bergen op Zoom staat al op een prominente plaats, maar met de door Prins Glas ver vaardigde glazen wanden is het he lemaal een blikvanger van jewelste geworden. „Een mooi visitekaartje voor de Rabobank en een mooi visitekaart je voor ons", stelt directeur Albert Contant van Prins Glas tevreden vast. „We hebben hier laten zien wat we kunnen." Toen Contant Prins Glas twee jaar geleden overnam, bemerkte hij dat in het bedrijf veel kennis, ervaring en vakmanschap gebundeld was. „Daar was tot dan toe nooit echt veel mee gebeurd. Met deze op dracht hebben we ons in de kijker kunnen plaatsen." Tweeënhalf jaar geleden schreef de Rabobank Het Markiezaat een wedstrijd voor architecten uit voor de vernieuwing en uitbreiding van het kantoor in Bergen op Zoom. Architectenbureau De Bont uit Breda won met een ontwerp waar bij het kantoor wordt ingepakt in een glazen jasje met daarop een middeleeuwse plattegrond van Bergen op Zoom. Contant: „Maar hoe dat jasje moest worden ge- Prins Glas uit Middelburg voor- ziet Rabo-kantoor in Bergen op Zoom van een glazen jasje met een middeleeuwse plattegrond van de stad. Deze week is de glazen plattegrond van Bergen op Zoom op het Rabo-kantoor voltooid. foto Prins Glas maakt, was nog onduidelijk. Toen ik een artists impression van het kantoor zag, dacht ik: dat is nu pre cies iets voor ons. Een bijzonder ontwerp. Dat kunnen wij maken." Dat bleek. Prins Glas - 25 medewer kers - heeft anderhalf jaar in het project gestoken: voorbereidingen treffen, werkwijzen beproeven en uiteindelijk de uitvoering. De eis was dat de zeven glazen vlakken een transparante indruk zouden geven en tegelijk toch ook zouden afschermen. Wie in het kantoor is, moet door de glazen wanden naar buiten kunnen kij ken; omgekeerd niet. Het beoogde effect wordt onder meer bereikt door een coating van de ramen in het kantoor. De oude plattegrond van Bergen op Zoom en natuurlijk de naam van de Rabobank zijn met behulp met een zeefdruktechniek op het glas aangebracht en er vervolgens ingebrand. In totaal zijn ruim hon derd glazen panelen gebruikt. De meeste zijn 3,60 meter lang en 1,80 meter hoog. Het glas is 12 milime- ter dik. Deze week heeft Prins Glas de laat ste hand gelegd aan het project. Gericht op succes ROTTERDAM - Studenten willen het liefst aan de slag bij Unilever. Shell en Heineken staan op de tweede en derde plaats, zo blijkt uit een gisteren gepubliceerd on derzoek van arbeidsmarktonder zoeksbureau Intelligence Group. De toptien van meest aantrekkelij ke werkgevers bestaat vooral uit Nederlandse bedrijven. Behalve be drijven als Philips (4), KLM (5), Ra- - bobank (9) en ING (10), is ook de overheid populair. Dat blijkt uit de zesde plek voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het vertrouwen van studenten in de arbeidsmarkt is flink toegeno men. Bijna driekwart van de 1270 ondervraagden verwacht binnen drie maanden een baan te hebben. Een derde van de studenten vindt het eigen ondernemerschap een aanlokkelijk vooruitzicht. Een jaar eerder was dit nog een kwart. deOndernemer.n! is hét business-to-business platform van Nederland. Een plek waar u zich kunt profileren en presenter waar u kunt zoeken en gevonden kunt worden en waar u in contact komt met collega ondernemers. En vla ons inkoopvoorde programma profiteert u van vele kortingen. Meld u dus nu gratis aan bij de grootste regionale kennisbron voor ondernemers. Home Meld u nu GRATIS aan!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 38