eland Bingoavond en concert Vakbonden naar ziekenhuis Alsjeblieft, laat het geen verlenging worden Nu weer last van voetbal 8 euro 45 PZC 2 I Vrijdag 20 juni 2008 PZC Zeeuwse activiteiten worden aangepast aan het EK voetbal. I A~ii r 111 Tl IH1Vi 114 1iJLL4aJJLtfi Hij pakte het kaartje. Aha, dacht ik, hij weet het óók niet! De winkelier die de concurrentie van internet wil overle ven, moet zich specialiseren en service verlenen. Het stond in de krant en ik ben het er gloeiend mee eens. Zo ben ik tegenwoordig vaste klant bij een Echte Dameszaak, waar het personeel je nog opmerkt als je wanhopig uit een pas kamer kijkt, en niet wegsnauwt als het vijf voor zes is. Vorige week stond ik in een groenwinkel. Leeuwenbekjes: wa ren dat nou eenjarigen of vaste planten? Ik bestudeerde het kaartje in de pot. Geen woord over de levensduur. Gelukkig liep er een winkelmeneer rond. „Is dit een vaste plant, of een eenjarige?", vroeg ik. Hij pakte het kaartje. Aha, dacht ik, hij weet het óók niet! „Eh... je kunt ze in een border zetten. Of in potten", las hij voor. „En het zijn kuipplanten." Dat verzon de man ter plekke, en het was even fantasievol als onzinnig. Leeu wenbekjes worden niet in kui pen heen en weer gesleept om binnen te overwinteren. Daar na kreeg ik nog wat vindingrijke en ontwijkende antwoorden op vragen over andere planten. Tot ik het maar opgaf en een doos vollaadde met leeuwenbekjes. Het was best een zware doos. Worstelend naderde ik de kassa. De winkelmeneer en de kassajuffrouw waren in een geani meerd gesprek gewikkeld, waarschijnlijk over wat ze vanavond gingen doen, als ze eindelijk naar huis mochten. Vlak voor de kassa hield ik het niet meer. De doos viel op de grond, met planten en al. Voor de winkelmeneer was dat het sein om zijn mobiel te pakken en telefonerend weg te lopen. De kassajuf frouw begon voor zich uit te staren. „Weet u", zei ik tegen de kassajuffrouw, terwijl ik de potten weer terug in de doos zette, „Ik vind eigenlijk dat het winkel personeel best even mag helpen, als er zo iets gebeurt." „Dat is dan 8 euro 45", zei de kassajuffrouw. Directeur/uitgever Ad Verrest Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Redactie Stationspark 28, 4462 DZ Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315600 E-mail: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Buitenruststraat 18, Middelburg Postbus 8070, 4330 EB Middelburg Tel: 0118-493000 Redactie Bevelanden-Tholen Stationspark 28, 4462 DZ Goes Postbus 31, 4460 AA Goes Tel. 0113-315670 Redactie Zeeuws-Vlaanderen Willem Alexanderlaan 45, Terneuzen Tel: 0115-645769 Postbus 145, 4530 AC Terneuzen, Redactie Schouwen-Duiveland Grachtweg 23a, Zierikzee postbus 80, 4300 AB Zierikzee Tel: 0111-454651 Advertenties Verkoopteam Zeeland Tel: 0113-315520, fax: 0113-315529 E-mail: teamzeeland@pzc.nl Business-to-business/de Ondernemer. Zorg Onderwijs. Educatie. Onroerend goed Tel: 076-5312277, fax: 076-5312274 E-mail: segmentteam@pzc.nl Familieberichten Tel: 0800-8060 pzcfamilieberichten@wegenernieuwsmedia.nl Personeelsadvertenties Kleintjes 0900-5628 722 0900-6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Bel PZC Lezersservice 0800 - 0231 231 (gratis) Toets 1automatisch bezorgklachten doorgeven (vanaf 07.00 uur) Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur Zaterdag 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda lezersservice@pzc.nl U kunt uw abonnement beëindigen tot uiterlijk vier weken voor het einde van de betaalperiode. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. Abonnementsprijzen Maand 23,50 {acceptgiro n.v.t.) Kwartaal 66,25 (acceptgiro €69,25) Jaar €254,00 {acceptgiro €257,00) Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op «vww.pzc.nl Alles aan de kant voor Oranje! Met z'n allen zit ten we morgen weer aan de buis gekluisterd tijdens de kwartfinale die Neder land speelt tegen Rusland. Wie een andere activiteit gepland heeft, wordt haast gedwongen om tenminste één voetbalscherm en een paar oranje slingers op te han gen. Zo niet, dan kan je wel naar bezoekers fluiten. Zelfs de evenementencommissie van de Sint Jacobskerk in Vlissin- gen moest eraan geloven. Ze zet tij dens het concert van het Euterpe Baroque Consort uit Antwerpen dat morgen om 20.00 uur begint, een televisiescherm neer. „Ik ben bang dat we aan deze verplichting moeten voldoen. Anders zitten we met een lege zaal", zegt Luc Non- nekes, die het concert organiseert. „Naar de vorige wedstrijden keken meer dan elf miljoen mensen. Dat is zo'n beetje de hele natie: zelfs doorgewinterde liefhebbers van klassieke muziek. We houden een langere pauze en misschien korten we het concert iets in. We hopen dat mensen na afloop blijven han gen. Het is gezellig om met gelijk gestemden de voetbalwedstrijd te kijken." Wijkvereniging Middelburg-Zuid besloot om de bingo-avond in wijkcentrum Palet af te gelasten. „Een paar jaar geleden hebben we 't wél door laten gaan tijdens een voetbalwedstrijd: toen zat er bijna niemand", zegt Wim Geertse. „We stellen de avond uit tot na de zomer. Gelukkig kunnen de mees te prijzen bewaard blijven." Ook het programma van het slag werkfestival van muziekvereniging De Vliegende Hollander in de Ter- neuzense binnenstad is in ver band met de wedstrijd aangepast. „We stoppen om half negen in plaats van half tien. We schuiven de optredens iets meer in elkaar. 'Zelfs doorgewinterde liefhebbers van klassieke muziek kijken naar voetbal' En de volgorde van optredens is ook wat veranderd. Zo hadden we een groep uit Asten, die eigenlijk 's avonds zou spelen. Nu doen ze dat om 16.00 uur, zodat ze op tijd thuis voor de buis kunnen zitten." Emie en Daniëlla de Kind hadden Nederland liever als tweede van de poule zien eindigen. Dan zou de kwartfinale van Oranje het midzomernachtfes- tival in Sint Jansteen niet overlap- 'Oranje mag het van ons tegen de Russen al in de eerste helft afmaken' pen. „In ons café Lazarus en bij ca fé De Kroon hangen televisiescher men, maar op het Martje van Wardje gaat het programma ge woon door. Wat moet je anders? Voor hetzelfde geld had Neder land die dag niet gespeeld", zegt Daniëlla de Kind. De optredens van de Choco Choco Disco Show en poprockband SeastufF vallen in wedstrijdtijd. „Het is niet anders. Laten we alsjeblieft hopen dat het geen verlenging wordt. Oranje mag het van ons al in de eerste helft afmaken." Ook het festival Rock Around The Bridge in Sas van Gent laat het voetbal zaterdagavond op een groot scherm zien. De Zeeuws- Vlaamse gemeenteraden zijn zó vol goede moed, dat zij al specule ren over een halve finale. Die op donderdag wordt gespeeld, precies op het moment dat er wordt verga derd. Mocht Oranje zich plaatsen, dan stelt Terneuzen de vergade ring uit en begint Hulst vroeger. Sluis beraadt zich nog op een alter natief Voorzitter Hennie Klein Hesselink van de buurtvereniging Oudeland- se Hoeve-Katspolder in Terneuzen houdt haar hart vast voor de op komst tijdens het eerste multicul turele opzoomerfeest. „We hebben geprobeerd grote schermen neer te zetten, maar we krijgen geen toestemming van de gemeente Ter neuzen. Dus laten we het eigen lijke programma gewoon door gaan. Er hebben zich zeventig mensen aangemeld voor de barbe cue. We hopen en bidden dat ook het schuimfeest een succes wordt. Het is bijna een zekerheid dat we 'schade' zullen hebben door de voetbalwedstrijd. Aan de andere kant is het misschien zo dat de be woners van buitenlandse afkomst misschien minder om Oranje ge ven dan Nederlanders." Wie geen idee heeft wie Ruud van Nistelrooij en Arjen Robben zijn en het liefst wegkruipt als de wed strijd begint, kan terecht bij Cine City in Vlissingen. De bioscoop is deze weken een 'ek-vrije zone', er zijn geen oranje slingers te vinden. „En we hebben géén extra televi siescherm in het café", verzekert directeur Peter Serneels. Tot nog toe zijn er wel iets minder bezoe kers, zegt Serneels, maar de dames gaan - zeker nu de film 'Sex and the City' draait - wel naar de bio scoop. „Er wordt overal al over voetbal gesproken. We willen dat mensen die niks met voetbal heb ben, zich ook prettig voelen. Laat het EK aan de cafés in de binnen stad: wij maken de sfeer met film. Oók als Nederland de finale haalt, houden we voet bij stuk." Het zit de Thoolse Haven feesten niet mee. De orga nisatie had de feesten al een week vervroegd vanwege Con cert at Sea. „Maar nu hebben we last van het voetbal", zegt Leo Troost. Tv-schermen moeten red ding brengen. Er zijn al kaarten voor het feest verkocht, maar komt het er op aan, dan verkiezen velen voetbal boven Rob Ronalds, Ge broeders Ko en Erik Huizebosch. „De optredens zijn nu na het voet bal." Dansclub De Vriendschap in Goes lijdt ook onder Oranje. Anne- lies: „Als er twintig mensen ko men, zijn we blij. We hebben de band afgezegd. Die had daar alle begrip voor. Ach, wij gaan tot één uur door. Wie weet komen er na de wedstrijd nog mensen dansen." h ID* 'J J-l itmTVi 'f-j 1KT/1T1IA L"WTTTT77\JM Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 2 weken gratis en neem aansluitend: een vast abonnement met automatische betaling van 64,- per kwartaal een vast abonnement met betaling per accept van 67,- per kwartaal ik neem een proefabonnement van 5 weken voor 15,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) Stuur de bon naar: PZC Lezersservice, Antwoordnummer 713,4460 WB GOES. Bellen kan ook: 0800 - 0231 231 (gratis) voorletters Straat Postcode Woonplaats Telefoonnummer Emailadres Ik machtig de PZC om het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven. RekeningnummerHandtekening De PZC gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. In het colofon treft u nadere informatie door Claudia Sondervan VLISSINGEN - Verpleegkundigen van Ziekenhuis Walcheren overwe gen ontslag te nemen vanwege te hoge werkdruk en een repressieve werksfeer. Op sommige afdelingen klagen medewerkers dat zij onder grote druk worden gezet om op vrije dagen toch te werken omdat onderbezetting dreigt. De vakbonden in de zorg bevesti gen dat zij signalen hebben van werknemers van de ziekenhuizen die zich op hun positie beraden vanwege de voortdurende onzeker heid over de toekomst van hun baan. Het ziekenhuis in Vlissingen wordt de komende vijfjaar vervan gen door een hospitaal voor met name planbare ingrepen, met een klein aantal ziekenhuisbedden. Vijf vakbonden houden donder dag 3 juli een gezamenlijke raadple ging van hun leden in Ziekenhuis Walcheren en de Oosterscheldezie- kenhuizen. AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak, Unie Zorg Wel zijn, NU'91 en Federatie van Be roepsorganisaties in de Zorg FBZ vinden het tijd 'de koppen bij el kaar te steken', schrijven zij de zie kenhuismedewerkers. Het duurt de bonden te lang voor bekend is wat er met de medewerkers ge beurt na de fusie, maar ook bij de bezuinigingen die de miljoenente korten moeten bezweren. De raden van bestuur beloofden de drie ondernemingsraden giste ren in een overleg snel schriftelijk antwoord op vragen over de koers en tekorten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 2