'Middelburg moet besluit accepteren' 'Wij in zwaar weer? Ik heb de zon besteld' EmEëEmMN Watergolfbak weer hersteld Kinderdagverblijf Villa Valentijn Middelburg 26 Vrijdag 20 juni 2008 PZC Zomerpontjes op de Oosterschelde kijken op timistisch vooruit. voorraad leverbaar! www.profile-vandendriest.nl Vlissingse raadsleden verrast over houding Middelburgse collega's. Vlissingse leeuwtjes komen terug naar huis Proeflessen linedance, volksdans en beweging Fietsen langs kerken op Walcheren Militaire fanfare treedt Westkapelle binnen Wekelijks viskraam op dorpsplein Koudekerke Pinkstergemeente naar kerk West-Souburg W door Martijn de Koning BURGHSLUIS - De zomerpontjes in gevaar? Nou, die op de Ooster schelde niet hoor. De gasolie te duur? Dan zorgen we wel dat we onze tochtjes nóg beter promoten. En het weer vaak te slecht om te varen? Dit jaar niet: we hebben een goede zomer besteld. Nee, een pessimistische blik is niet besteed aan Jacqueline van Mill en Coby Hoogstad. De schippers van de Onrust en de Frisia varen ko mende maanden, samen met hun echtgenoten, weer af en aan over de Oosterschelde. Natuurlijk, er zijn wel eens betere tijden geweest, erkent Van Mill. Met de Onrust gokt ze op gemid deld 140 mensen per dag op de route Burghsluis-Zierikzee-Colijns- plaat. „Dat moet wel, anders is het niet rendabel om te varen door die hoge olieprijzen." Goede promotie en speciale acties moeten de men sen overhalen voet aan boord te zetten. Ook Hoogland, die vanuit Sint-An- naland met de Frisia tripjes onder neemt naar Kamperland en Zierik- zee, onderkent het belang van re clame maken voor jezelf „We heb ben 25.000 folders laten drukken." Twijfels over het nieuwe seizoen, zoals de schipper van het pontje Hansweert-Perkpolder die woens dag nog uitte, heeft ze nooit ge- Uitneembare accu, met voorvering, comfort instap en verstelbare stuurpen i>e FiersspeciAiisr Zusterstraat 24, Middelburg Tel 0118 - 61 24 10 Jacqueline en Marcel van Mill op hun veerpont De Onrust. foto Marijke Folkertsma kend. „Welnee. Dinsdag hadden we zeventig mensen aan boord. En het is nog geen seizoen." Dat aantal moet wel omhoog. „We hebben een schip voor 250 man. Dan moet je meer dan tachtig mensen hebben om de boel renda bel te houden." Is het dan allemaal rozengeur en manenschijn in de pontjeswereld? Het is toch niet voor niets dat de afgelopen jaren op de Oosterschel de onder meer de diensten tussen Zierikzee en Wemeldinge en die tussen Zijpe en Sint-Annaland er mee stopten? En ook dit jaar zijn de tripjes tussen Veere en Kamper land en die tussen Bergen op Zoom en Antwerpen geen onder deel meer van het netwerk Rondje Pontje. Dat laatste heeft niets met een slechte bezetting te maken, zegt Hoogland. „We hadden vorig jaar nog twee boten, maar hebben er één verkocht. Dan moet je dus keuzes maken." En de pont tussen Kamperland en Veere gaat nog gewoon op en neer, blijkt na navraag bij schipper Marinus Dijkhuizen. Hij vindt dat de promotie van Rondje Pontje niet goed genoeg is, en neemt die liever in eigen hand. Bang voor te ruglopende klandizie is ook hij niet. „We zijn ook zelfstandig be gonnen. We staan sterk genoeg." IV* Het gaat best goed met de pon- tjes over de Oosterschelde en het Veerse Meer. Ook al hoort het pontje van Veere naar Kam perland niet meer bij de rest. door Miriam van den Broek VLISSINGEN - Middelburg moet niet terugblikken, maar vooruit kij ken als het gaat om de sportboule- vard. Dat zeggen Vlissingse raadsle den in een reactie op uitlatingen van hun Middelburgse collega's. De aanleg van nieuwe sportaccom modaties op Vrijburg kost 9 mil joen euro. Dat is 2 miljoen meer dan eerst. Vlissingen wil dat Mid delburg de helft van die kosten be taalt. Maar de Middelburgse ge meenteraad vindt dat Vlissingen zelf maar moet opdraaien voor de extra kosten. Want Vlissingen be sloot immers het onderdeel wo ningbouw uit het plan Sportboule- vard te schappen. „Maar ach", was de houding van Middelburgse raadsleden donder dagavond, „laten we maar met de hand over het hart strijken en ver der met Vlissingen onderhandelen over de verdeling van de kosten." „Wat een arrogantie", zegt Trix de Roos van de SP in Vlissingen. „Ik vind het maar een vreemde hou ding van Middelburg." Volgens Mark Weug van de Lokale Partij Vlissingen moet Middelburg de beslissing van Vlissingen om de woningbouw te schrappen ge woon respecteren. „Dat zouden we andersom ook doen. Boven dien was woningbouw als middel om de sportboulevard te financie ren, toch altijd een onzekere fac tor. Je kan nooit zeggen hoeveel geld woningbouw gaat opleveren. Daarom vinden wij dat Middel burg gewoon de helft van de kos ten voor zijn rekening moet ne- |"J* Nu het plan voor de Sportboule- vard is aangepast, discussiëren Middelburg en Vlissingen over wie moet opdraaien voor de extra kosten. men. Zo is dat afgesproken. En Vlissingen moet op dat punt dan ook de poot stijf houden." Het gaat om de sportaccommoda ties, benadrukt Marin de Zwarte van het CDA „Het belang daarvan moet voorop staan. En als dat niet via plan A kan, moet het maar via plan B. Het plan financieren van uit de woningbouw is niet langer realistisch. Dat heeft zowel Vlissin gen als gedeputeerde Van Wave- ren vastgesteld. Dus dan moet het anders." De Zwarte zegt blij te zijn dat Mid delburg bereid is verder met Vlis singen te praten over de verdeling van de kosten. „Dat geeft aan dat ook Middelburg vindt dat die spor taccommodaties er moeten ko men. Dat een aantal Middelburgse raadsleden zegt dat Vlissingen de afspraak verbreekt en daarom zelf de extra kosten moet betalen, vind ik jammer. Dit plan moet door alle partners gedragen worden. Hoe dan ook." VLISSINGEN - De opknapbeurt is ge slaagd. Binnen een maand moeten de vertrouwde leeuwen terug zijn op de trap in de Vlissingse Burge meester Van Woelderenlaan. Het Natuursteenhuis in Goes heeft de beelden de afgelopen maanden on derhanden genomen. Dat heeft ze gerestaureerd met hetzelfde materi aal als waarvan ze gemaakt zijn, zandsteen. Zelf heeft de gemeente in de loop der jaren ook pogingen tot restauratie gedaan, met cement- mortel, maar tevergeefs. Die resten zijn in Goes verwijderd. MIDDELBURG - De Stichting Wel zijn Middelburg houdt vandaag een middag waarop mensen gratis kunnen kennismaken met linedan ce en volksdans. Dat gebeurt van twee uur tot drie uur 's middags in de activiteitenruimte van het woonzorgcomplex aan de Oranje laan 19 in Middelburg. Op dinsdag 24 juni vindt daar van elf uur tot kwart voor twaalf een kennisma kingsles Meer Bewegen Voor Ouderen plaats. Bij voldoende ani mo worden deze lessen vanaf sep tember wekelijks gegeven. VLISSINGEN - Het zit de Spuistraat niet mee. Na jaren van opbrekin gen, wil nu het winkelbestand van het nieuwbouwcomplex niet aan gevuld raken en is er geen uitbater te vinden voor het paviljoen. En de bak met watergolven, die in de plaats moest komen van de ge wenste fontein, valt nog om de ha verklap uit ook. Een week lang zat er geen water in, alleen zanderige drab, maar de gemeente Vlissin gen heeft het weer laten repareren. Vandaag kabbelen de golfjes weer. MIDDELBURG - Een fietstocht van de NCRV, langs kerken op Walche ren. Liefhebbers kunnen daar van daag aan meedoen. De deelnemen de kerken zijn: de Gasthuiskerk, de Oostkerk en de synagoge in Middelburg. De kapel in Hoogelan- de, de Odulphuskerk in Melisker- ke en de dorpskerk in Biggekerke. De tocht wordt georganiseerd door de NCRV. Wie mee wil doen en geen lid is, moet €5,72 betalen en is dan automatisch steunlid. Le den betalen €4,00 De gebouwen zijn geopend van 10.00-16.00 uur. WESTKAPELLE - Fanfarekorps Ko ninklijke Landmacht De Bereden Wapens brengt morgen een be zoek aan Westkapelle, ter ere van het 100-jarige jubileum van mu ziekvereniging Oefening Kweekt Kunst. Het militaire orkest geeft om 20.00 uur een concert in sport zaal De Bellink. Het repertoire is gevarieerd, van klassiek tot koraal- muziek, jazz, rock en pop. Hl Kaarten a vijf euro zijn te koop in het Polderhuismuseum of via www.okkwestkapelle.nl KOUDEKERKE - Er komt een vis kraam op het dorpsplein in Koude kerke. Vishandel Antoine uit Yerse- ke zet er vanaf volgende week iede re vrijdagochtend zijn kraam neer. Het college van Veere heeft daar vergunning voor verleend. Uitba ter A. Riebeek geeft zichzelf een half jaar de tijd om in Koudekerke een klantenbestand op te bouwen. Als dat lukt, blijft hij. De kraam biedt alles wat je van een viswin kel kan verwachten: van verse vis tot salades en zeekraal. Open van 8.30 tot 13.30 uur. VLISSINGEN - Pinkstergemeente Shalom verhuist haar kerkdien sten naar West-Souburg. Met in gang van 29 juni komt Shalom ie dere zondagmiddag samen in de Adventkerk aan de Kerklaan. Daar mee komt na 2,5 jaar een einde aan de bijeenkomsten in de kerk in Ritthem. Shalom vierde begin dit jaar het 12,5 jarig bestaan. Ne gen jaar lang werden de diensten gehouden in de kerk aan de Ka naalstraat in Oost-Souburg. Toen die werd verkocht, verhuisde Sha lom naar Ritthem. Zeer gunstige tariefstelling Gezellige en veilige opvang met volop activiteiten y Vier horiziontale groepen y Gnote buitenspeelplaats Wij zijn gevestigd aan de Rouaansekaai 61, Middelburg. Bel vrijblijvend voor een rondleiding: tel. 0118 - 623 563 www.villavalentijnmiddelburg.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 28