Geld en werk Ga niet dubbel verzekerd op vakantie 1 8 I Vrijdag 20 juni 2008 PZC 1 Of je deze zomer gaat hiken in Nepal of zonnebaden in Benidorm: een reisverzekering is voor een vakantieganger in het buitenland geen overbodige luxe. Let er echter op niet dubbel verzekerd op pad te gaan. door Irene van den Berg illustratie Ruben L. Oppenheimer De meeste mensen die op vakantie gaan, kunnen de vaak hoge kosten die een ongeval of ziekte op vakantie met zich mee kunnen brengen, niet zomaar opbrengen. Maar het is verstandig niet blinde lings alles te verzekeren. Kijk eerst goed of er naast een reisverzeke ring wel een aanvullende verzeke ring nodig is. Het is raadzaam in ieder geval een verzekering af te sluiten voor on voorziene kosten. Denk hierbij aan extra kosten bij acute proble men zoals bijzonder vervoer op medische indicatie, een opspo- rings- of reddingsoperatie of extra reis- en verblijfskosten wanneer de partner in het buitenland in het ziekenhuis wordt opgenomen. Deze vallen allemaal onder het on derdeel onvoorziene kosten dat in iedere reisverzekering is opgeno men. Bij een verblijf in Nederland is een reisverzekering overbodig, omdat de zorg- en autoverzeke ring dan bijna al deze onvoorziene kosten afdekken. Het belang van aanvullende verze keringen is afhankelijk van het be staande verzekeringspakket dat de vakantieganger heeft. „Controleer eerst goed de voorwaarden van on der meer je inboedel- en zorgver zekering en bekijk dan of een aan vullende verzekering nodig is", zegt Misha Eibers van de Consu mentenbond. Volgens de Consumentenbond gaan veel Nederlanders dubbel ver zekerd op vakantie. Zo zijn ze bij voorbeeld al verzekerd voor auto- pechhulp in het buitenland via hun autoverzekering of via een pechhulpdienst als de ANWB. Me dische kosten binnen de Europese Unie en aangrenzende landen als Zwitserland, Turkije en Marokko zitten al in het basispakket van ie dere zorgverzekering. De kosten van rechtshulp in het buitenland worden meestal vergoed door de rechtsbijstandsverzekering. En een reguliere ongevallenverzekering, die uitkeert bij overlijden of blij vende invaliditeit, kan ook voor het buitenland gelden. Waar vakantiegangers ook op moe ten letten bij het afsluiten van een reisverzekering zijn bestemming, activiteiten en bagage. Bij een avontuurlijke vakantie is vaak wel een aanvullende dekking nodig. Reizigers met veel waardevolle ba gage doen er verstandig aan voor een goede bagagedekking te kie zen. Let wel op dat sommige baga ge, zoals fotoapparatuur, buiten de dekking kan vallen. Bovendien stel len verzekeraars in hun voorwaar den strenge eisen aan hoe de goe deren worden beheerd. Wie buiten Europa van zijn wel verdiende vakantie gaat genieten, moet goed opletten of de medi sche kosten wel zijn afgedekt. In de meeste andere landen wordt via het basispakket van de zorgver zekering niet alles vergoed, maar slechts tot een maximum van wat iemand in Nederland aan een be handeling kwijt zou zijn. Voor niet-spoedeisende hulp geldt over al dat alleen het Nederlandse tarief wordt vergoed. Dit kan een groot probleem worden voor zieke reizi gers in de Verenigde Staten, Cana da of Japan, waar de zorg erg duur is. Reizigers met een aanvullende zorgverzekering die ook buiten Eu ropa de zorgkosten dekt, hoeven zicht geen zorgen te maken. Een doorlopende reisverzekering is voordeliger dan een kortlopende verzekering als de polishouder meer dan twee tot drie weken per jaar op vakantie gaat. Bij de mees te verzekeringen geldt ook een maximale verblijfsduur. Duurt de reis langer, dan is het afsluiten van bijvoorbeeld een 'backpackersver- zekering' een goede optie. De kosten van de verzekeringen verschillen onderling flink. Op in ternet rondkijken, heeft dus zeker zin. „Controleer bij online boeken van een reis ook of er in het boe kingsformulier niet al automatisch extra reisverzekeringen 'aange vinkt' staan.", waarschuwt Eibers. CESLAACDEN Examenkandidaten Calvijn Col lege. Locatie Goes. Havo, cultuur en maatschappij: Sarah Beeke, Wolphaartsdijk; Jea- net Blok, Rilland; Erica Boogaard, Middelburg; Jolena Bunt, Krabben- dijke; Shalyn Everse, Yerseke; Edward Geelhoed, 's-Heer Hen drikskinderen; Willianne van 't Hoff Oosterland; Corina Hooger- land, Kruiningen; Metty Kleppe, Kapelle; Marieke Kole, Arnemui- den; Linda Kosten, Kapelle; An- ne-Marije de Koster, Kruiningen; Suzanna Kroes, Tholen; Lizette Kruysse, Krabbendijke; Liesbeth van der Maas, Arnemuiden; Arian- ne Maljaars, Meliskerke; Klazien van Manen, Kruiningen; Arriëtte Meulmeester, Meliskerke; Marilyn Moerdijk, Waarde; Aart Poppe, Ka pelle; Harmen de Rijke, Stavenis- se; Mathilde de Rijke, Terneuzen; Margriet Ringelberg, Zierikzee; An- nemarie de Rooij, Oud-Vosse- meer; Jeffrey Schipper, Tholen; Marjolein Steenpoorte, Ooster land; Mathilde Stouten, Zaamslag; Ben Verheij, Bruinisse; Willemijn de Visser, Kapelle; Coralien de Vis ser, Middelburg; Heidi van Vuur- en, Zaamslag, Anneleen Walhout, 's-Gravenpolder; Paulien van de Woestijne, Hoek; Jolande Wolfert, Krabbendijke; Jan Zandee, 's-Gra- venpolder; Janita Zwemer, Krui ningen. Havo, economie en maatschap pij: Stefan Beeke, Kapelle; Jan Pieter Bevelander, Sint Maartensdijk; Marc van Bochove, Goes; Marcel de Dreu, Krabbendijke; Joalyn Eg- gebeen, 's-Gravenpolder; Janno van den Ende, Waarde; Martin Francke, Meliskerke; Peter Goed- bloed, Middelburg; Nellianne Goe- degebure, Kruiningen; Joost de Goffau, Goes; Simon van Gronin gen, Goes; Richard Harthoorn, Waarde; Harm van den Hoek, Goes; Nadine Janssen, Oostdijk; Mart Jongeneel, Goes; Jacco de Kok, Goes; Jaap Kolijn, Terneuzen; Peter van der Maas, Wissenkerke; Christian Nagelkerke, Waarde; Jan Nuijt, Nieuwerkerk; Mark Pieper, Krabbendijke; Peter Pors, Kapelle; Klaas-Jan Priem, Stavenisse; Rem- co de Rijke, Vrouwenpolder; Lydia de Rooij, Sint Annaland; Niels Rot- tier, Aagtekerke; Henk Treurniet, Middelburg; Willem Jan van de Velde, Dreischor; Michiel Visser, Krabbendijke; Christiaan Wijn- holds, 's-Heer Arendskerke; Carola de Witte, 's-Gravenpolder; Joost Zuidijk, 's-Gravenpolder. Havo, natuur en gezondheid: Laurens Andeweg, Middelburg; Eli- se Bezemer, Kapelle; Anne Cop- poolse, Arnemuiden; Marijne Din- gemanse, Kapelle; Dianne Hou- mes, Middelburg; Hanneke van der Maas, Arnemuiden; Elianne Oppeneer, Middelburg; Petra Ver wijs, Tholen; Marlies van de We- ge, Terneuzen; Anna Wisse, Bier vliet. Havo, natuur en techniek: Ian Bustraan, Yerseke; Bart Dek ker, Kapelle; Cornelis Dingeman- se, Middelburg; Joeri Everse, Yerse ke; Maarten Hoftijzer, Tholen; Jeromy van Houdt, Sint Maartens dijk; Adryan van der Jagt, Yerseke; Alexander Kaan, Yerseke; Maurits van Koeveringe, Krabbendijke; Ju- rian van Koeveringe, Yerseke; Ste fan de Koning, Middelburg; Aart-Jan Kort, Nieuwerkerk; Jan de Koster, Krabbendijke; Niels Lie- vense, Arnemuiden; Stefan Mie ras, Yerseke; Marijn Otte, Ooster land; Jeroen Proos, Arnemuiden; Leendert Roozemond, Stavenisse; Leonard Schellingerhout, Sint An naland; Hilco Scherrenburg, 's-Gra- venpolder; Hanneke Sinke, Krab bendijke; Kevin van Stee Yerseke; Maarten Vogel, Kapelle; Hans de Vos, Stavenisse. Havo, Natuur en Techniek en Na tuur en Gezondheid: Judith Corbijn, Aagtekerke; Pieter van Koeveringe, Krabbendijke; Eli- ze Minderhoud, Aagtekerke; Mau rice Vane, Bruinisse. Vwo, cultuur en maatschappij: Lineke Goudappel, Middelburg; Heieen Huisman, Arnemuiden; Margriet van de Ketterij, Arnemui den; Kees Knuist, Sint Maartens dijk; Paula van der Maas, Vlissin- gen; Arina Meeuse, Goes; Suzanna Sturm, Aagtekerke; Tanny van der Veen, Middelburg; Marijn Ver- schuure, Kruiningen; Miriam Ver wijs, Tholen; Elise Walpot, Tho len; Corine van de Woestijne, Aag tekerke. Vwo, economie en maatschap pij: Ardjan Faasse, Aagtekerke; Caro- lien de Goffau, 's-Gravenpolder; Leonie Hage, Nieuwdorp; Marijn Houmes, Middelburg; Anton van Oudenaarde, Tholen; Arjan Smit, 's-Gravenpolder; Harold van de Velde, Goes; Elma de Visser, Mid delburg. Vwo, natuur en gezondheid: Janita van Belzen, Arnemuiden; Andrea Blok, Goes; Andrea Boon, Krabbendijke; Christiaan Cornet, Scherpenisse; Thamara van Dam, Poortvliet; Marjolein Kaan, Goes; Hubert Maljaars, Aagtekerke; Ca- thleen Tolhoek, 's-Gravenpolder; Arie Vermeulen, Kapelle; Nadine de Visser, Domburg; Arjan van de Waerdt, Tholen; Ko Wisse, Aagte kerke; Vwo, natuur en techniek: Martijn Bazen, Scherpenisse; Jos Blok, Krabbendijke; Gerwin Harm- sen, Scherpenisse; Hanno Mal jaars, Aagtekerke; Nathan Tram per, Krabbendijke; Niek Verschuu- re, Oostdijk; Jacco Zuijdweg, Krab bendijke. Vwo, natuur en techniek en na tuur en gezondheid: Mark van den Berge, Krabbendij ke; Sander van Bochove, Goes; Rianne Geuze, Middelburg; Thea Heringa, Kapelle; Els Hoekman, Hoedekenskerke; Bart van Liere, Oostdijk; Leen Moerland, Kloetin- ge; Kyra Nicolasen, Kapelle; Johan Polak, Tholen; Eric Poppe, Arne muiden; Aad Pors, Kapelle; Rinke de Ridder, Arnemuiden; Arjan Schipaanboord, Rilland; Jan Kees de Visser, Aagtekerke; Corné Vreugdenhil, Goes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 18