Meningen Maat j/éJm www.maatgarant.nl Tuin- Serremeubelen J3 Bio-industrie Commissie Bakker Brandstofprijs 4 Brandstofprijs 5 jpOUHMS Z l MaatGarant uw teakspecialist! -alles in voorraad - gratis leveren -1 jaar garantie op de gehele n collectie JW PZC Vrijdag 20 juni 2008 I 1 1 LEZERS SCHRIJVEN Brieven richten aan: Lezersredacteur PZC Postbus 31 4460 AA Goes 0113-315660 lezersredacteur@pzc.nl (max. 150 woorden) Er komt maar geen einde aan het leed van miljoenen landbouwdie- ren die onder erbarmelijke omstan digheden worden gehuisvest in de bio-industrie. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer is er te weinig controle op de nale ving van regels in de bio-industrie. Controles falen (PZC 13-06). Miljoenen dieren zijn gedegra deerd tot een product. Schande! De dieren worden in 'fabrieken', vermeerderd en geproduceerd. Zo veel en snel mogelijk. Het gaat hier om 450 miljoen die ren per jaar in Nederland. Dieren worden dicht op elkaar gehouden en dat geeft verveling en agressie, om elkaar niet te verwonden wor den op ruwe wijze staarten, tan den, snavels, lellen en hoorns on verdoofd afgeknipt of zelfs wegge brand. Na een ellendig bestaan rest de slacht. In Zuid-Europese landen is slach ten enkele centen goedkoper, daar om gaan veel dieren op een dagen lang transport zonder eten en drin ken. Het gaat hier puur om econo mische belangen, de miljoenen weerloze dieren zijn het slachtof fer. C. Minneboo J.D.P. de Smitstraat 31, Oost-Souburg- Het is mis in Nederland. Omwille van de arbeidskosten is werkgele genheid naar het Verre Oosten ver plaatst. De commissie stelt voor de arbeidsvoorwaarden uit concurren- tieoverwegingen in lijn te brengen met deze landen en nog erger de AOW en collectieve pensioenrege lingen te 'slopen'. Een 'defi- ned-contribution', in Nederlands betekent het dat het ieder voor zich is en de beschikbare lagere premies in een soort persoonlijke jackpot worden gestopt. Het risico bij de werknemers en de pensioen uitkomsten allerminst zeker. Een arbeiderspartij in de regering? De vakbonden staren 'als ganzen naar het onweer'. Nederland intussen afzakkend naar de middeleeuwen. Een advies voor de heer Bakker, bestuursvoorzitter TNT, om beter zijn tijd te besteden aan het schrap pen van wurgcontracten voor post- bestellers en ze te voorzien van een bedrijfsmiddel van de zaak, in plaats van zelf in een fiets te moe ten voorzien. Met goede arbeids voorwaarden is het probleem met tekort aan arbeidskrachten wel licht opgelost en blijven we ook op zaterdag en maandag post ont vangen. G. van Rooij Hogedijk 1Breskens Ik ben benieuwd wat brieven schrijvers bedoelen met de verspil ling van brandstof in de transport, landbouw enz. Een automobiel, tractor, of vissersschip lopen nu eenmaal niet op cola of melk, dus moet er, te dure brandstof in! De overheid heeft de belastingcentjes hard nodig om dit dure apparaat aan de gang te houden. Asfalt moet klinkers worden, een roton de die er net ligt moet op de schop. En zo nog veel meer, over verspilling gesproken! En ik zie de landbouwer, nog niet terug naar het paard gaan of de visserij met een roeiboot en sleepnet? Als de overheid van het belastinggeld nu eerst ging kijken naar verkeerslich ten die goed werken, snelwegen aanleggen zodat het goed voorruit gaat, dan gaan we zachtjesaan de goede kant op! We kunnen niet zonder brandstof moeten er wel zuinig op zijn, maar hiervoor wor den vele inspanningen gedaan! Johan Izeboud, Vroonstraat 6, Serooskerke (W) In de PZC van 17 juni werd geop perd dat het met de brandstofprijs wel meevalt. Tenslotte is de ruwe olie prijs sinds 2002 verdrievou digd maar de brandstofprijs lang niet. Gegeven het feit dat de olie-industrie, ondanks de hoge grondstofprijs, nu nog steeds enor me winst maakt die in de miljar den loopt vraag ik me af of we niet tenminste vanaf 2002 een on beschoft hoge brandstofprijs heb ben betaald. Volgens mij zijn de witte boorden nog flink aan het sparen voor hun Ferrari's. We wor den al jaren belazerd! In de middel eeuwen wist men dat men feodaal werd bestuurd. Wij dénken demo cratisch bestuurd te worden maar worden feodaal bestuurd. Ben Meijs Kinderstraat 1, Zierikzee RiTA TC# Ovale uitschuiftafel 230cm, incl. 6-luxe standenstoelen en parasol 300cm blauw groen ecru Rechthoekige Teak uitschuiftafel 150 x 200 x 100cm incl. 4 luxe vouwstoelen Teak tafel 200 x 100cm Robuust incl. 4 robuuste stapel stoelen Teak tafel Robuust 100 x 100cm incl. 4 x blokstoel deluxe Middelburgsestraat 64 4371 ET Koudekerke T: 0118 - 551 444 E: maatgarant@hetnet.nl I: www.maatgarant.nl FSC

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 11