Zorgeloos wonen in Amaliahof in Wissekerke ÊDmarsaki er in wonen RWS partner in wonen, Stationspark 30, Postbus 158, 4460 AD GOES, (01 13) 23 16 74, info@rwsgoes.nl WWW.FWSQOGS. Ruimte en comfort in een prachtige omgeving 5 verschillende woningtypes bestaande uit o.a.: Woonkamer met open keuken 1 /2 slaapkamer(s) Ruime badkamer Extra (hobby) kamer Inpandige berging Balkon of terras Woningcorporaties bieden de klant de keuze: MAAK KENNIS MET HET TE WOON-CONCEPT Te Woon is een relatief nieuw begrip in woningcorporatie- land. Te Woon betekent dat een woning niet alleen te huur wordt aangeboden door de woningcorporatie, maar ook te koop of te koop onder koopgarant voorwaarden. Bij het con cept Te Woon worden woningen aan de klant van de corpo ratie dus eigendomsneutraal aangeboden: de klant mag zelf bepalen welke contractvorm hij kiest bij zijn woning. 14 I Vrijdag 20 juni 2008 partner in wonen Uitgangspunt is om de klant meer keuze te bieden al naar gelang de per soonlijke financiële positie en/of wensen. Nu vallen er nog te veel huishou dens tussen wal en schip op de woningmarkt. Deze huishoudens verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een 'gewone' koopwoning. Het Te Woon-concept wil ook in een behoefte voorzien voor de groep die 'op de wip zit'. Gelet op huishoudinkomen en -samenstelling, woont deze doel groep in een sociale huurwoning of komt men hiervoor in aanmerking, terwijl ze graag de stap naar een koopwoning willen maken. Woningcorporaties pro beren met het Te Woon-concept een middensegment in de woningmarkt te creëren en daarmee de overstap van huur naar koop te vergemakkelijken. Inmiddels zijn er verschillende corporaties in Nederland, van groot tot klein, actief met het Te Woon-concept, waaronder RWS partner in wonen. In abso lute aantallen worden er landelijk gezien ongeveer 25.000 woningen Te Woon aangeboden. Het specifieke van Te Woon is dat sprake is van een 'gesloten systeem'. De corporatie houdt door een terugkoopplicht en een terugkoop recht de mogelijkheid verkochte woningen duurzaam betaalbaar te houden. Onderdeel van het Te Woon-concept is de koopgarantregeling. Deze regeling is alleen voor mensen die met het eigen inkomen en vermogen niet aan bod komen op de reguliere koopmarkt om een woning te kopen. Het inkomen moet zodanig zijn dat op een woning met korting hypotheek te verkrijgen is. Hierbij worden de normen van het instituut voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gehanteerd. Indien men voor Koopgarant kiest krijgt men bij de aankoop van een woning 25% korting op de koopsom, waardoor de woonlasten veel lager zijn. Bij het kopen van een bestaande woning met 25% korting krijgt men bij verkoop 50% van de waardestijging. Bij het kopen van een nieuwbouwwoning met 25% korting krijgt men bij verkoop 62,5% van de waardestijging. Uiteraard geldt bij een daling van de waarde bij verkoop een zelfde verdeling. De waar devermindering of extra waarde door toedoen van de bewoners zelf, wordt niet in deze verdeling meegenomen. Met Koopgarant hoeft men ook niet wakker te liggen omdat de woning maar niet verkocht wordt, terwijl de nieuwe woning al betrokken is. De woningcorpo ratie koopt de woning namelijk terug. RWS partner in wonen te Goes verwacht dat het Te Woon-concept een steeds groter deel zal uitmaken van het beleid van corporaties in het land. Onlangs is de RWS zelf gestart met proefprojecten van het Te Woon-concept in Wolphaartsdijk en in Wissenkerke (Amaliahof). Bij een positieve uitkomst van deze proefprojecten, gaat de RWS het Te Woon-concept verder uitbreiden over haar woningbestand. Tot voor enkele jaren bestond in Nederland een grote scheiding tussen huren en kopen; synoniemen voor een grote mate van afhankelijkheid (de huurwo ning) tegenover de ultieme vrijheid (een eigen woning). Lange tijd beston den deze twee hoofdvormen van wonen naast elkaar zonder veel variatie. De hypotheekmarkt kwam als eerste met diverse keuzevormen. De huursector is daar lange tijd bij achtergebleven. Schoorvoetend ontwikkelden corporaties andere huurovereenkomsten, evenals contractvormen tussen huren en kopen in. Door de huurders de keuze te geven uit meerdere contractvormen, is het Te Woon principe ontstaan. De keuze voor het Te Woon aanbieden van woningen door de corporatie sluit aan bij een algemeen maatschappelijke tendens tot het bieden van meer keuzevrijheid.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 102