Huurders in problemen Giro555 Hiddink nu tegen Nederland 'Kleuter moet Engels leren' Populaire Kadett Woonbond vreest dat velen door eigen fout moeten terugbetalen. glaszetters gevraagd Word ook abonnee! Bedankt namens alle slachtoffers Birma! UITVERKOOP Koopzondag 22 juni 12.00 uur - 17.00 uur Jan Gielenplein 6 (naast de Basiliek) OUDENBOSCH Tel: 0165330620 OPENINGSTIJDEN: di. - do. 9.30 -18.00 uur vr. 9.30 - 21.00 uur za. 9.30 -17.00 uur DEN HAAG - De Woonbond schat dat tienduizenden huurders in de knel komen door problemen met de huurtoeslag. De uitgaven aan huurtoeslag stegen in 2006 en 2007 met honderden miljoenen. Het ministerie van Volkshuisves ting (Vrom) gist naar de oorzaak. Tot en met 2005 liep de aanvraag voor subsidie via de verhuurder. Die moest het huurbedrag opge ven. Sinds 2006 moeten huurders zelf de formulieren invullen. Directeur Ronald Paping van de Woonbond vreest dat een deel van de huurders daarbij fouten heeft gemaakt, waardoor zij te veel huurtoeslag heeft ontvangen. Om dat de Belastingdienst een deel van de huurtoeslagen over 2006 nog niet heeft afgewikkeld, kan de terugvordering flink oplopen. Paping wil een betalingsregeling voor mensen die tegen een hoge terugvordering aankijken. Hoewel de verkeerd ingevulde formulieren de huurders te verwijten valt, heeft volgens hem ook de Belas tingdienst schuld. De inspecteurs hebben de gegevens slecht gecon troleerd, vindt Paping. Hij wil dat de verhuurder weer een rol krijgt bij de subsidieaanvraag. In het voorjaar werd bekend dat over 2007 in totaal 2,3 miljard euro aan huurtoeslag is uitgekeerd, 170 miljoen meer dan in 2006. In dat De Woonbond vreest dat veel huurders in de problemen ko men doordat ze door eigen fou ten te veel huurtoeslag ontvin gen en moeten terugbetalen. DEN HAAG - Kinderen moeten al vanaf de kleuterklas Engels leren. Het ouderwetse 'woordjes stam pen' in groep 7 en 8 moet snel op de helling. Die methode is onge schikt voor kinderen. Dat stelt de Onderwijsraad van daag in een advies aan de rege ring. Bijna alle leerlingen van de basis school krijgen vanaf hun tiende jaar, in groep zeven, te maken met Engels of een andere vreemde taal. Dat is veel te laat, stelt de On derwijsraad. Juist heel jonge kinderen, tot ze ven of acht jaar, zijn erg gevoelig voor taal en kunnen meerdere ta len naast elkaar leren. pagina 6: kleuter kan goed taalhop- pen jaar, het eerste jaar van de nieuwe manier van aanvragen, was het to tale bedrag aan huurtoeslag al sterk gestegen, met 440 miljoen euro ten opzichte van 2005. Een verklaring voor de toename is volgens het ministerie dat mensen die eerder vergaten huursubsidie aan te vragen, dat de afgelopen ja ren wel hebben gedaan of dat men sen hun formulier verkeerd heb ben ingevuld. Minister Ella Vogelaar van Wonen en Wijken, dat onder Vrom valt, onderzoekt de zaak. Eind augustus moet het antwoord er liggen. VLISSINGEN - Een Vlissingse is voor de tweede keer in korte tijd besto len van haar Opel Kadett. De auto was op 8 mei gestolen, maar dook 16 mei op in Waalwijk. De vrouw kon hem gisteren ophalen. Zij was een half uur thuis, toen de auto wederom verdwenen bleek. 3££J3UBU Je kunt niet vroeg genoeg Engels leren reageer op www.pzc.nl SP kan niet zonder Jan Marijnissen eens 48% oneens 52% aantal reacties: 443 5 A\ Glashandel W MELIESTE a Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555530 HET WEER Geregeld zon d INNSBRUCK - Voor de derde keer heeft Guus Hiddink een 'ontwikke lingsland' door de poulefase van een groot voetbaltoernooi ge loodst. Na zijn stuntwerk met Zuid-Korea (2002) en Australië (2006) dirigeerde de Nederlandse voetbalcoach gisteravond Rusland naar de kwartfinales van het EK. Nederland is daarin zaterdagavond in Basel zijn tegenstander. Vorig jaar troffen beide landen elkaar voor het laatst. Oranje won toen in Amsterdam met 4-1. De televisietoren in Goes wordt in elk geval tot en met zaterdag oran je verlicht. Gaat Nederland verder, dan wordt de toren ook maandag, dinsdag en woensdag verlicht. Hoe meer succes het elftal heeft, hoe meer de toren oranje kleurt. De nieuwe en de oude tsaar: Hid dink op het beeldscherm en Peter de Grote op een enorm spandoek. foto EPA Op het programma vandaag Portugal-Duitsland (kwartfinale) PZC Rolant Quist en ct Zeeland: 2, 3, 25 t/m 33; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Beurs: 14; Econo mie: 15; Cultuur: 16 en 17; Weeka genda: 18 en 19; Agenda: 20; Weer: 22; Strips: 23; Sport: 39 t/m 45; Televisie: 46 en 47. Donderdag 19 juni 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 143 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Zeeland in de ban van Oranje: lezers vangen de fascinatie in beeld. Vandaag een foto van Ivar, ingezonden door Simone en Jelmer Geluk. Stuur uw foto naar www.pzc.nl. Wedstrijden in poule D Rusland-Zweden 2-0 (rust 1 -0) Griekenland-Spanje 1 -2 (rust 1 -0) aM poule D Spanje 3 - 9 Rusland 3 - Zweden 3 - Griekenland 3-0(1- Ondanks de moeilijke situatie blijven we helpen met voedsel, drinkwater, medicijnen en onderdak! Uw donaties blijven nodig SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES www.giro555.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1