Bus rijdt weer in spits 'Winst windturbine ook naar buren' Overvallers vast Bonden hervatten overleg met werkgevers over nieuwe cao. C Kroatië 2 - 6 (3 -1 Het gevecht om de cijfers is voorbij Ier mijdt referendum Europees Verdrag Vrijdag 13 juni 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 138 los nummer 1,40, zaterdag; 2,00 door Marcel Modde GOES - De streekbussen in Zeeland en de rest van het land gaan vanaf morgen weer rijden tussen 7.00 en 9.00 en 16.00 en 19.00 uur. Tijdens de rest van de dag handhaven de chauffeurs hun staking. Dat heb ben de vakbonden gisteren be kendgemaakt. Tot de aanpassing is besloten on der druk van de uitspraak in het kort geding van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en reizigersvereniging Rover. „Je kunt beter uit de voeten met één stakingsmodel dan dat er her en der in het land vijf varianten gel den", verklaart Zeeuws actieleider T. van der Have de solidariteit met het noorden. Wat zeker ook heeft meegespeeld, is de dreiging van nog eens drie rechtszaken door an dere belanghebbenden, waaronder de overige provincies. FNV-bestuurder J. Koppens ver wacht dat de stakingen snel kun nen worden beëindigd. Gistera vond werd het overleg met de werkgevers hervat. „Wat mij be treft zullen we een cao afsluiten." Staatssecretaris Huizinga toonde zich bereid tot een financieel ge baar om de impasse te helpen doorbreken. Anderzijds benadruk te ze geen verantwoordelijkheid te voelen voor een oplossing. De sleu telrol ligt volgens haar bij provin- W* De bussen in Zeeland gaan weer rijden in de ochtend- en avondspits. De FNV verwacht een snel einde van de staking nu het overleg wordt hervat. cies en stadsregio's als contractpar tij van de streekvervoerders. Zeeuws gedeputeerde Van Heukel- om vindt die opstelling 'raar', om dat het Rijk de provincies in hun budgetten voor openbaar vervoer heeft gekort. Voorzitter A. Vogel van Stichting Scholierenvervoer Zeeland is vooral blij dat het on derwijs zo weer bereikbaar is. Vol gende week staan her- en praktijk examens op het programma. De stichting dient bij Connexxion en Veolia een claim in voor de ge maakte extra vervoerskosten door scholen en ouders. -Zeeland in de ban van Oranje: lezers vangen de fascinatie in beeld. Vandaag een foto van Ron Bosselaar. Stuur uw foto naar www.pzc.nl Wedstrijden in poule B Kroatië-Duitsland 2-1 (rust 1-0) Oostenrijk-Polen 1 -1 (rust 0-1 poule B Duitsland 2 - 3 (3 - 2) Oostenrijk 2-1(1-2) f Polen 2-1(1-3) Op het programma vandaag Italië-Roemenië (18.00 uur) Nederland-Frankrijk (20.45 uur) VLISSINGEN - Voor Jasper Rouwendal en Vaya Vos, leerlingen van het Scheldemond College in Vlissingen was het gisteren dubbel feest. Niet al leen kregen ze 's middags honderd procent zeker heid dat ze hun diploma behaald hadden, maar bij beiden prijkte op hun cijferlijst een 10 voor wiskunde. Havist Jasper was net zo verrast als zijn leraren. „Ik stond een 6,9 gemiddeld. Dit is echt een uitschieter." Zijn wiskundekennis komt goed van pas bij de studie Logistiek aan de Hoge school Zeeland. Vwo'er Vaya verwachtte een 9,9 „Ik dacht dat ik iets vergeten was. ledereen vraagt: wat ga je nu doen? Opeens moet ik over mijn toekomst na gaan denken. Dat vind ik heel eng. Ik weet het echt niet! Natuurkunde, mis schien? In ieder geval geen wiskunde." Havo-leerlingen haalden dit jaar, landelijk gezien, hogere cijfers voor hun centraal examen. Op de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren presteerden de havisten minder dan in 2007: met 85 procent ligt het slagingspercentage bedui dend lager; het aantal geslaagde vwo'ers is op het CSW gelijk. Op het Ostrea Lyceum is het aan tal geslaagde leerlingen hetzelfde als vorig jaar: zo'n 92 procent voor de havo en ongeveer 95 pro cent voor het vwo. foto Mechteld Jansen pagina 14 t/m 29: lijst met geslaagde leerlingen DUBLIN - De opkomst gisteren bij het referendum in Ierland over het nieuwe Europese Verdrag was laag. Aan het eind van de middag had een op de vijf kiezers ge stemd. Volgens peilingen gingen voor- en tegenstanders gelijk op. De uitslag wordt vanmiddag ver wacht tussen drie en vier uur. DEN HAAG - Mensen die bij een windmolenpark wonen moeten kunnen meeprofiteren van de winst. Dat zegt minister Cramer (Vrom). De bewindsvrouw wil stimuleren dat exploitanten een deel van de winst investeren in de gemeen schap. Zo zouden energiebedrij ven die een windpark exploiteren een sportveld kunnen aanleggen of een uitkering kunnen geven. Zo hebben omwonenden er ook pro fijt van. Cramer hoopt zo het draagvlak te vergroten. De aanleg van windparken stuit op veel weer stand wegens geluidsoverlast, hori zonvervuiling of andere bezwaren. De Nederlandse Wind Energie As sociatie reageert kritisch. „Er zijn plaatsen waar dat kan, maar het moet niet standaard worden", zegt directeur Ton Hirdes. „En zeker geen verplichting. In geen enkele andere industrie bestaat zoiets." Cramer zegt niet van plan te zijn winstdeling te verplichten. GOES - De overvallen op een huis in Kwadendamme en een Goese si garenwinkel, eind 2007, zijn opge lost. Voor de overval op de wo ning is in april een man (21) uit Borsele gepakt. Recentelijk wees DNA-onderzoek uit dat hij ook de overval op de winkel pleegde. Zon dag is een tweede verdachte van de woningoverval gepakt, een Am sterdammer. De man uit Borsele zou ook een bejaarde in Goes van haar pinpas hebben beroofd. Voor de echte Oranjesfeer moet je naar het café reageeropwww.pzc.nl Zie pagina 2 en 3 Laatste coffeeshop in Terneuzen moet ook dicht oneens 33% aantal reacties: 515 IM Zeeland: 2, 3, 33 t/m 39; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 en 9; Meningen: 11; Geslaagd: 14 t/m 29; Weer: 30; Strips: 31; Beurs: 41; Auto: 47 en 49; Sport: 54 t/m 61; Televisie: 62 en 63.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1