m vrouwen zwaar gediscrimineerd' de emotie is nooit ver weg media@wegener.nl media 024-3650570 pZc Zaterdag 14 juni 2008 grammering van Nederland met EK gevuld. Ook andere televisiepro gramma's en sportjournaals staan in het teken van voetbal: Hotshots: EK Lingerie bij Veronica bijvoor beeld. Jongedames die penalty's schieten in sexy ondergoed. Voetbalhaters kijken deze dagen vooral naar Nederland 2 en RTL4, blijkt uit cijfers van Stichting Kijk onderzoek. Het Journaal om acht uur is het best bekeken met-voet- balprogramma met tussen de 1,2 en 1,5 miljoen kijkers, maar dat zit dan ook net tussen twee EK-wed- strijden in. Ook Goede Tijden Slech te Tijden (doordeweeks) doet het goed (942.000-975.000 kijkers), evenals het RTL 4-weerbericht en het nieuws van half acht. Een aantal omroepen zet nieuwe programma's tegenover het EK. Zo komt Netwerk drie maal per week met portretten van bijzondere vrouwen in Het Vrouwenelftal en zendt de NCRV nieuwe afleverin gen uit van 30 Hoog van intervie wer Frénk van der Linden. Het me rendeel van de omroepen vindt het zonde nieuwe afleveringen van populaire series 'onder te laten gaan in het voetbalgeweld' (Net 5), terwijl 'iedereen toch naar voetbal kijkt' (SBS 6). Het antivoetbalfront zit op televi siegebied zonder munitie. De tv-programmering is in een zomer- slaap van herhalingen gedommeld. En daarover windt Tweede Kamer lid Mei Li Vos zich aardig op. „Welk alternatief is er voor voet bal? Daarmee is het slecht gesteld en dat is voor de publieke omroe pen, die voor diversiteit moeten zorgen, redelijk schandalig. De voetbalwedstrijden zijn hartstikke duur om in te kopen. Daardoor is het geld op voor andere netten. Dat zijn onze belastingcenten, ver dorie, mijn geld. Er moet een actie groep komen die eist dat er bij de Publieke Omroep van onze belas tingcenten genderneutraal wordt geprogrammeerd. Want door zo veel EK worden vrouwen zwaar ge discrimineerd." Voetbalfans zijn echter niet alleen mannen, en voetbalhaters niet al leen vrouwen, stelt Bas de Vos, di recteur van kijkcijferbureau SKO: „Ruwweg 55 procent van de kij kers is man, 45 procent vrouw. De ervaring is dat tijdens deze super evenementen samen door gezin nen wordt gekeken." Volgens hem is het ook niet zo dat er in een EK-maand minder tv-kij- kers zijn, omdat voetbalhaters geen tv meer kijken en iets anders gaan doen. „De kijkcijfers van alle net ten stijgen juist in een EK- of WK-periode", weet hij uit erva ring. Bij de eerste Oranjetopper van afgelopen maandag kozen vier van de vijf kijkers voor het EK, bijna zeven miljoen Nederlanders. Voorspellingen doet De Vos niet, maar hij zegt wel: „Hoe verder Ne derland komt, hoe meer mensen kijken." De Single-figuren Stella, Nienke en Fatima krijgen een eigen tv-serie. Net 5 brengt krantenstrip 'Single' als dramaserie Net 5 komt dit najaar met een 13-delige dramaserie gebaseerd op Single, de strip van Hanco Kolk en Peter de Wit die in deze krant staat. Bracha van Doesburgh speelt de rol van Fatima, de meest romantische van de drie hoofdpersonen. Zij ge looft het meest in liefde op het eer ste gezicht. Katja Schuurman speelt Stella, voor wie er een heleboel idea le mannen zijn en Eva van der Gucht is Nienke, 'die de man ziet als een homp ruwe klei die ze kan mo delleren', aldus Hanco Kolk. De op names beginnen in augustus. Bloemenshow vervangt 'RTL Boulevard' tijdens zomerstop Tijdens de zomerstop van RTL Boule vard zendt RTL4 dagelijks tussen 19.10 en 19.30 uur een nieuw pro gramma uit met Nicolette van Dam en Winston Gerschtanowitz als pre sentatoren. Vanaf maandag 30 juni komen zij met De Bloemenstal, waar in aan diverse klanten van bloemen- stalletjes wordt gevraagd welke be stemming het door hen aangeschaf te ruikertje heeft. De tv-makers gaan op bezoek bij bloemenzaken op markten, in winkelcentra, maar bijvoorbeeld ook bij begraafplaat sen. RTL4 hoopt op het vergaren van verhalen achter het geven van een bos bloemen. Nieuwe NPS-serie vol met hiphop, soul en r&b De NPS is deze week begonnen met de opnamen van Flow, een nieuwe Nederlandse dramaserie vol met hip hop, soul en r&b. De serie die vanaf december op Nederland 3 te zien zal zijn, zoomt in op het leven van gepassioneerde, jonge artiesten die binnen de harde muziekindustrie hun eigen flow proberen vast te hou den. De hoofdrollen worden ge speeld door onder anderen Yorick van Wageningen, Big Boy Caprice en Negativ. Speciaal voor de serie worden er dertig nieuwe nummers gecomponeerd, in samenwerking met (inter)nationale producers. 3aa(\we organiseren een vrijgezeüenavond voor uaar Sojameke! laatste «acht als vrije vrouw! Als hij verslag doet van een wed strijd, doet hij dat naar eigen zeg gen alsof hij achter de keeper van de tegenpartij staat bij een wed strijd van het eerste elftal van zijn eigen 'duppie', het Amsterdamse AFC. „Dan kan ik heel emotioneel zijn, juichend, maar ook kritisch en negatief" Koos Postema roem de die stijl ooit als bijna 'Latijns- Amerikaans'. Het toch enigszins hysterische en inmiddels befaamde commentaar bij een doelpunt van Dennis Bergkamp tijdens het WK van 1998 in de wedstrijd tegen Ar gentinië - inmiddels door ruim. 200.000 mensen bekeken via You- Tube - is daar inderdaad een type rend voorbeeld van. „Tja, ieder zijn stijl", klinkt het droogjes. „Qua stijl heb ik me nooit bewust door iemand laten beïnvloeden. Die is zo ontstaan en klaarblijkelijk vinden mensen het leuk. Ik heb nooit hoeven zoeken naaf een stijl. Het ging vanzelf Als jong kind ging ik al veel op vakan tie in Italië, misschien heb ik wel onbewust iets van die Italiaanse saus meegekregen, dat soms over- sentimentele. Ik heb vaak genoeg met tranen in mijn ogen op de tri bune gezeten, dat hoort er bij." Momenten genoeg, die er op spor- tief-emotioneel gebied uitspringen. De goal van Van Basten in de hal ve finale tegen Duitsland in '88, twee minuten voor tijd. En toch ook dat doelpunt van Bergkamp in '98, omdat Van Gelder in het ver slag voorspelde dat er een overwin ning aankwam. „Het doelpuntviel in diezelfde aanval! Zulke momen ten, die draag je bij je." NOS Studio Sportzomer, dagelijks op Nederland 1, 22.45 uur EK-wedstrijden van Oranje, Langs de Lijn, Radio 1. Reageren? redactie.media@wegener.nl dens zijn afscheids wedstrijd droeg - vaart er wel bij. Maar niet alleen daarom wil hij door. Die sport, die zit 'm nu eenmaal in het bloed. Dat was al duidelijk toen hij als 6-jarige in de tuin fictief wed strijdcommentaar stond te geven, met een lepel als microfoon. Hij droomt nog altijd van een heu se tv-sportshow, met een groot or kest en goede gasten. hij ze vrijwel allemaal gehad. Sinds 2004 doet hij tijdens de toer nooien ook Studio Sportzomer er bij, wat soms vereist dat hij zich haastig van de ene naar de andere locatie moet verplaatsen, omdat het volgende programma gaat be ginnen. Zijn collectie voetbalshirts - hij heeft er ruim vijfhonderd, waaron der het shirt dat Johan Cruijff tij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 187