ft Ki Z) Scholen dienen claim in bij Connexxion PZC Ui® Wonder. 1 Gambia pakt Spaanse homo's op HET WEER: Bewolkt Bijna helft van grote projecten loopt een jaar vertraging op. Spannend nieuws oor kinderen Bliksem treft kerk Krabbendijke Amateurs graven Zeeuwse historie op 14 en 15 Slachtoffers vandalen loven beloning uit 'ZMF kreeg geen advies afgelasten vergadering' Storing lezersservice Word ook abonnee! 21° Dinsdag 3 juni 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 129 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Aanleg N6i en tunnel vertraagd door Conny van Gremberghe TERNEUZEN - De twee belangrijkste infrastructurele projecten die Zeeuws-Vlaanderen veiliger en be ter bereikbaar moeten maken - de nieuwe N6i Hoek-Schoondijke en de kanaaltunnel bij Sluiskil - zijn door minister Camiel Eurlings op de lange baan geschoven. De pro jecten komen nu pas medio 2013 in beeld voor realisatie. Gedeputeerde Toine Poppelaars (verkeer) is vooral verbolgen over de zoveelste vertraging van de aan leg van de N61. „Dit kan echt niet. Ik hoor nu al vier, vijf jaar dat het project een jaartje wordt opgezou ten. Uit oogpunt van de verkeers veiligheid zou die weg er al moe ten liggen. Als de minister zegt dat het genereren van verkeerscijfers en gegevens voor het luchtonder- zoek reden van vertraging zijn, dan geloof ik daar niet zo in. Die cijfers mogen genoegzaam bekend zijn." Gedeputeerde Poppelaars en bur- gemeester Sala van Sluis vinden uitstel aanleg N61 onaanvaard baar. Samen willen ze actie on dernemen richting minister. BANJUL - In Gambia zijn twee Spaanse mannen opgepakt omdat ze 'homoseksuele voorstellen' zou den hebben gedaan aan taxichauf feurs. Seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is in het West-Afrikaanse land verboden. Er staat maximaal veertien jaar ge vangenisstraf op, maar president Yahya Jammeh zei onlangs voor de televisie dat homo's onthoofd zou den moeten worden. De mensenrechtenambassadeur Arjan Hamburger heeft gisteren de hoogste diplomaat van Gambia ontboden om namens Nederland te protesteren tegen de homofobe uitspraken van Jammeh. c onmid- nei worstel, """oek i,tjn albe. had ISO er> J ''Studentenvakbond zocht met een voors. De LSVb toonde zich voorstander de termij ven op vijftien jaar. Plas zelf over de periode var ling beslissen, liet hij we Wistjij dat er elke eerste woensdag van de maand in deze krant een hele leuke kinderpagina staat? Hou de krant dus goed in de gaten... Provinciebestuurder Poppelaars stelt dat hij niet meer kan uitleg gen waarom de nieuwe N61 weer een jaar vertraging oploopt. „De minister mag zijn eigen verhaal doen, maar ik wil dat op zeer korte termijn dan toch wel eens horen." Ook burgemeester Jaap Sala van Sluis vindt de vetraging 'onbestaan baar'. „In plaats van een jaar vertra ging zou een jaar vervroeging op zijn plaats zijn. Ik ben blij dat ook de gedeputeerde teleurgesteld is. Dat betekent dat we gezamenlijk richting minister actie zullen on dernemen." Wat de tunnel bij Sluiskil betreft had Poppelaars wel op enige vertra ging gerekend. „De financiering van de kanaaltunnel is redelijk complex. We hebben minister Bos een aanbod gedaan over de aan koop van de Westerscheldetunnel- aandelen. Die overdracht is van in vloed op de financiering van de tunnel. Ik hoop dat dit voor de be handeling van de rijksbegroting in september kan worden geregeld", zei Poppelaars. Minister Eurlings, die gisteren de vertraging van 21 van de 54 grote infrastructurele projecten meldde aan de Kamer, kan ook uit andere regio's protesten verwachten. De vertragingen variëren in duur van 12 tot 19 maanden. GOES - De Stichting Scholenver- voer Zeeland, waarin alle Zeeuwse middelbare scholen zijn vertegen woordigd, dient een schadeclaim in bij Connexxion en Veolia. Het Calvijn College en het Groen College hebben zelf busvervoer tussen Terneuzen en Goes gere geld, nu de chauffeurs staken. Ze willen dat de betrokken busmaat schappijen de kosten betalen. De scholen roepen ouders op om ook GOES - Bewoners van de Evertsen- straat in Goes van wie de auto afge lopen weekeinde is bekrast loven een beloning van vijfhonderd euro uit aan degene die de dader(s) bij de politie aangeeft. Behalve in de Evertsenstraat wer den afgelopen vrijdagnacht ook in andere straten in West en in de Goese Polder auto's bekrast. In to taal is bij de politie 26 keer aangif te gedaan. Een week eerder was het in de Goese Polder ook al raak. ZIERIKZEE - Burgemeester Jack As- selbergs vindt dat de Zeeuwse Mi lieu Federatie ten onrechte de ver antwoordelijkheid voor het afgelas ten haar ledenvergadering van 20 mei in zijn schoenen schuift. Asselbergs weerspreekt het verhaal dat de gemeente heeft geadviseerd de vergadering niet door te laten gaan vanwege acties door mossel vissers. regiokatern: Burgemeester eist excu ses Door een technische storing is de af deling Lezersservice maandagochtend 2 juni niet bereikbaar geweest. Onze excuses voor het ongemak. directie PZC fiï STELLING Premie op autobekrasser is misplaatst reageer op www.pzc.nl Werkgevers dwingen buschauffeurs tot staken KRABBENDIJKE - Hevig onweer heeft gisteravond in delen van Zeeland voor schade en overlast gezorgd. In Krabbendijke sloeg kort voor zeven uur de bliksem in de toren van de hervormde kerk (foto). In diezelfde plaats en in Grijpskerke werden woningen door de bliksem geraakt. Ook op diverse an dere plaatsen in Zeeland ontstond overlast door het weer. In Zeeuws-Vlaan- deren waren veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Hulst, Ter- neuzen, Sluiskil en Zuiddorpe. Ook de Vlaketunnel op de A58, richting Vlis- singen, stond onder water. De avondvierdaagse in Krabbendijke werd giste ren na een half uur afgeblazen. Onder de 150 deelnemers waren veel kinde ren, die in paniek raakten en naar huis wilden. Ook in Middelburg kwamen wandelaars drijfnat thuis. Een aantal deelnemers onderbrak ook daar de route. foto Lilian Dominicus op www.pzc.nl staat een video van de brand in Krabbendijke eens oneens aantal reacties: 471 48% m 52% Zeeland: 2, 3, 21 t/m 27; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 6 en 7; Meningen: 9; Beurs: 12; Economie: 13; Buitengebied: 14 en 15; Weer: 18; Strips: 19; Agenda: 29; Cultuur: 29; Sport: 33 t/m 37; Televisie: 38 en 39. een claim in te dienen voor trein kaartjes en autovervoer. Con nexxion gaat de claim bekijken, maar weet nog niet wat ze ermee doet, zegt een woordvoerster. Ook vandaag rijden er nauwelijks bus sen. Werkgevers kwamen gistera vond met een verbeterd loonbod, maar dat wezen de bonden af. pagina 2: OV-crisis bezweren pagina 3: commentaar pagina 27: 'echt niet om te lachen' Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 -0231 231

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1