P Storing bij KPN raakt winkels VLIEGBELASTING! KRAS BETAALT UW Tweetal gewond bij schietpartij Terneuzen Hardglazen deuren 5 'Harde muziek miskend risico op sportscholen' Te water geraakte automobilist overleden Brand verwoest faculteit TU Delft Boek 15, 16, 17 of 18 mei een verre reis en... waarom zou je verder zoeken vakkundige montage! Glashandel MELIESTE Albayrak begint met uitzettingen Woensdag 14 mei 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 112 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Harde muziek hoort bij eeu sportschool reageer op www.pzc.nl MiTOÜg^M i I Registreren etnische afl<omst is inbreuk op privacy ;ée% 25% oneens 75% aantal reacties: 398 EN Zeeland; 2, 3, 25 t/m 31; 36 en 37: Binnenland: 4 t/m 6; Buitenland: 7 t/m 10; Meningen: 11; Beurs: 14; Economie: 15 en 17: Weer; 22; Strips: 23; Cultuur: 35; Sport: 39 t/m 45; Televisie: 46 en 47. HET WEER: rr Veel zon Noodplan bedrijven bij uitval computers ontbreekt vaak. DEN HAAG - Zes op de tien bedrij ven hebben geen noodplan klaar liggen voor uitval van de compu terverbindingen. Werknemers en klanten van veel bedrijven hebben daarom gisteren met de handen in het haar gezeten door een grote storing in het ADSL-netwerk van KPN. Veel ondernemingen had den geen internetverbinding meer, pinnen kon in veel winkels niet. Equens, de verwerker van pintransacties, kreeg gisteren tien procent minder betalingen via ADSL af te handelen dan gewoon lijk. Winkeliers horen machtigings formulieren te hebben die klanten aan de kassa kunnen invullen voor het geval het pinsysteem niet werkt. De bank verwerkt deze. De storing werd maandagnacht ont dekt, maar gistermiddag had KPN de oorzaak nog niet gevonden. Werknemers kunnen gemiddeld 21 uur per jaar niet werken door dat hun computersysteem plat ligt, zo blijkt uit de recente ICT-ba- rometer van accountant Ernst&Young. Slechts 41 procent van de bedrijven heeft een plan klaarliggen voor het geval de com puterverbindingen uitvallen. Directeur ICT-leadership Jacob Verschuur: „Als het netwerk weg valt, moet er afgesproken zijn hoe en door wie de klanten en de me dewerkers op de hoogte worden gesteld." Verschuur noemt het alar merend dat slechts driekwart van de ondernemers zich realiseert dat zijn zaak afhankelijk is van pc's. Werknemers en klanten van veel bedrijven hebben gisteren met de handen in het haar gezeten door een storing in het ADSL-net werk van KPN. MIDDELBURG - De 65-jarige Vlissin- ger die in het pinksterweekeinde met zijn auto te water raakte in Middelburg is gisteren overleden. Volgens hulpverleners heeft het massaal toegestroomde publiek zich bij het ongeluk van zijn slecht ste kant laten zien. Brandweercom mandant Erwin Broers: „Hun film pjes staan vaak al op internet eer wij terug zijn in de kazerne." zie ook katern Zeeland DEN HAAG - Fitnesscentra moeten maatregelen nemen om gehoor- schade als gevolg van langdurig te harde muziek tijdens fitnesslessen te voorkomen. Dat stelt vakbond FNV Sport. De vakbond gaat een enquête houden waarbij leden in de fitnessbranche aangeven of zij last hebben van de harde muziek, pag 6: goed voor vetrol, slecht voor de oren pag 36: 6 vragen over fitnessmuziek DELFT - Een deel van het gebouw van de faculteit Bouw kunde van de TU Delft is gistermiddag ingestort. Dat ge beurde even na half vijf. In het gebouw brak gister ochtend door kortsluiting brand uit. Een waterleiding op de zevende verdieping sprong vroeg in de morgen, waarna het water voor kortsluiting zorgde bij een kof- fieautomaat een verdieping lager. Het gebouw herbergt een belangrijke collectie architectuurboeken, -tijdschrif ten en -tekeningen. De bibliotheek omvat ruim 40.000 boeken en is zeer waardevol. De verzamelingen moeten als verloren worden beschouwd, foto Remco Suiker/EPA pagina 4: dag afstudeermaquettes Voor voorwaarden zie www.kras.nl door Eugène Verstraeten TERNEUZEN - Bij een schietpartij in de Tulpstraat in Terneuzen zijn in de nacht van maandag op dinsdag een man en een vrouw gewond ge raakt. Zij zijn naar het ziekenhuis ver voerd. Daar bleek dat hun verwon dingen meevielen. Na het onder zoek in het ziekenhuis zijn de man en de vrouw elders onderge bracht. Het schietincident vond gisteroch tend rond half drie plaats in een woning aan de Tulpstraat. Over de aanleiding van de schietpartij en de precieze toedracht was gisteren volgens de politie nog niets be kend. De politie zette na de melding van de schietpartij meteen een aantal rechercheurs op de zaak. Het onderzoek is nog in volle gang-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1