DOMINICUS familieberichten Colofon Familieberichten .'"v t kpyiisp www.dominicusgedenktekens.nl 6 I Maandag 3 maart 2008 PZC Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur Per fax daags voor plaatsing 15.00 uur Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbevestiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. e-mail tel 0800-8060 fax 0800-6743837 enernieuwsmedia.nl De afdeling is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur en op zondag van 13.00-17.00 uur Alle geboorte- en overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op www.mensenlinq.nl Meer informatie op www.pzc.nl iSiPP*'tg Geschokt zijn wij na het horen van het overlijden van Elleke van den Berge-Kik Namens het personeel en de leerlingen van de Pontes Praktijkschool Zierikzee wensen wij familie (en in het bijzonder Sander) en vrienden veel sterkte toe met het ver werken van dit van grote verlies. Het bestuur van IJsvereniging Dreischor heeft bedroefd kennisgenomen van het overlijden van de echtgenote van onze vice-voorzitter Elleke van den Berge-Kik Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies. Bestuur IJsvereniging Dreischor De heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken Verdrietig, omdat wij haar moeten missen, maar dankbaar dat wij haar zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve vrouw, schoonzuster en tante Catharina Sara de Bokx-Dobbelaar echtgenote van Willem de Bokx in de leeftijd van 92 jaar. W. de Bokx schoonzuster, neven en nichten 29 februari 2008 Oostelijk Bolwerk 450 4531 GWTerneuzen De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, wordt gehouden woensdag 5 maart om 13.30 uur in de Opstandingskerk, Bellamystraat 74 teTerneuzen. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Zuider begraafplaats teTerneuzen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Opstandingskerk. Wilt u, indien u geen kennisgeving heeft ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen. SPECIALIST IN GEDENKTEKENS Natuursteen, brons, rvs of glas voor ieder budget en van klassiek tot modern Bezoek onze showroom voor een vrijblijvend advies Oude Zandweg 2,4361 SKWestkapelle.T. 0118-571436 Verrijn Stuartweg 10,4462 GE Goes,T. 0118-571436 Er zijn geen woorden voor een zieke van wie je weet hij redt het niet. Je streelt zijn wang, je ziet zijn ogen, je bent bevangen door verdriet. Toch ben je dankbaar voor zijn einde, dat na zoveel moedig strijden kwam. Omdat het niet alleen zijn leven maar ook zijn lijden overnam. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, is in zijn eigen vertrouwde omgeving van ons heengegaan mijn man, onze vader, schoonvader, opa en overopa Cornells Johannes Bron echtgenoot van Johanna Leenhouts St. Anna ter Muiden Oostburg 14 maart 1920 1 maart 2008 Oostburg: J. Bron-Leenhouts Oostburg: Frans en Marion Bron-Barra Nathalie en Jan Oostburg: Ria en Ronny de Brouwer-Bron Pjotr en Nicolle, Jason Sabine en Machiel Schouwburgstraat 18 4501 BP Oostburg De afscheidsbijeenkomst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op woensdag 5 maart om 11.00 uur in crematoriunV'Terneuzen", Bellamystraat 28c teTerneuzen. Er is gelegenheid tot condoleren in het crematorium. Wij zijn Dr. de Bruijckere en alle medewerkers van woon zorgcentrum De Burght dankbaar voor hun goede zorgen. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Na een moeizaam leven is overleden onze schoonzus en tante (c/ofa/i/ia (iïofwé-^DeAAe/* Wij denken aan Wannes, Corrie en de andere naasten. Oostkapelle:C.J. Poppe-Corré J. Poppe kinderen en kleinkinderen Zoveel soorten van verdriet, maar één, het afscheid doen en scheiden Na een leven dat ie niemand wil geven is stil heengegaan mijn vrouw, onze moeder en oma ofa/i/ia óo/'fe- f/de/i/re/1 1 5 november 1939 1 maart 2008 ArnemuidenJ .Corré Sluis: C.Corré en Wilbert Arnemuiden: Andre (in herinnering) Hanno Andries Cristian Correspondentieadres: Kraayenholseweg 2, 4341 PC Arnemuiden Er is gelegenheid tot afscheidnemen op donderdag maart van 1 2.30 tot 12.50 uur in de Protestantse Kerk aan de Dorpsstraat te Kleverskerke. De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal aanvangen om 1 3.00 uur in voornoemde Kerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats te Kleverskerke. Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Protestantse Kerk te Kleverskerke. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Na een moeilijk leven is overleden onze zus, schoonzus en tante ^ó/an/icc dfowó Q)eAAe/c P.A. DekkerenM. Dekker-Louws A.P. Dekker en M. Doorgeest H. Dekkeren D.M. Dekker-Sanderse J. Dekker t Neven en nichten Aagtekerke, 1 maart 2008 Na een liefdevolle verzorging is in haar vertrouwde omgeving ingeslapen onze schoonzus en tante tfa/i/ia (oowé- QjefAe/1 Kleverskerke: Krijn en Leny Corré Lianne Wilcoen llka Tim en Lisa "Niet in ons hoofd, doch in ons hart ligt de kracht, die tot grote daden voert. Charles Dickens Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het onverwachte overlijden van Hans Goedemondt echtgenoot van Anja Wisse en vader van onze leerlinge Vera en haar broer Reinier en oom van andere leerlingen van onze school Wij wensen de familie en vrienden van Hans, Gods hulp en steun toe en wensen hun de kracht om dit verlies samen te kunnen verwerken. Namens bestuur, directie en personeel van het Ostrea Lyceum drs. J.A. Brand rector Na een kortstondige ziekte is overleden onze geliefde neef Bram Koppejan Wij wensen Dora en de kinderen veel sterkte toe. Vlissingen: Rine Dekker-Dommisse Leen Dekker Grijpskerke: Kees Dommisse Piet Dommisse Neven en nichten S Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij. Psalm 23 vers 4B Thuis, omringd door alle liefde en zorg die zij zo verdiende, heeft waardig afscheid genomen van het leven mijn lieve, zorgzame vrouw, onze moeder en oma Janna Pieternella Nijssen-Cornelisse in de leeftijd van 86 jaar. C.D. Nijssen H.J.C. van Wanrooij Y. van Wanrooij-Sluijters Marcel Marianne Yolanda 29 februari 2008 Erasmusflat 802,4463 SN Goes Gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 5 maart van 12.45 tot 13.00 uur in de 24-uurs familiekamer van rouw- centrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 (naast de Algemene Begraafplaats) te Goes. Aansluitend zal om 13.15 uur de afscheidsdienst worden gehouden in de aula van bovengenoemd rouwcentrum, waarna om plm. 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in de condoléanceruimte van rouwcentrum 'De Bevelanden'. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, kunt u deze aankondiging als zodanig beschouwen. Bedroefd zijn wij om het overlijden van onze schoonzuster en tante Janna Nijssen-Cornelisse Wij wensen Chris, kinderen en kleinkinderen sterkte met het verwerken van hun verdriet. Lina en Bram f Boone Digna en Jaap Boone Mai'ius Nijssen Leny en Gerard Gijzel Maddie Nijssen Neven en nichten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 6