Medvedev wint als verwacht Chavez stuurt troepen naar grens mmmm 1 f NEE. Ajax loopt drie punten in op PSV 32 MiÈMmê: Zeeuwen zeilen met Pleomax in recordtempo over Noordzee Maandag 3 maart 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 53 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Poetin zet zijn beleid voort met verkiezing van zijn protégé. moskou - Dmitri Medvedev heeft gisteren zoals verwacht de Russi sche presidentsverkiezingen over tuigend gewonnen. De centrale kiesraad zei na het tellen van de helft van de stemmen dat Medve dev uitkomt op 68,2 procent. De opkomst lag rond de 65 procent. Medvedev bedankte de Russische kiezers gisteravond vanaf een po dium op het Rode Plein. Hij be loofde de koers van president Vla dimir Poetin voort te zetten. Poe tin, ook op het podium, zei dat met de overwinning van zijn pro tégé de voortzetting van zijn be leid zeker is gesteld. Om de door Poetin naar voren ge schoven Medvedev (42) een zo krachtig mogelijk mandaat te be zorgen lieten de autoriteiten geen middel onbeproefd. Mensen in overheidsdienst werden min of meer naar de stembus gejaagd en voor anderen werden bij de stem bureaus allerhande kortingen aan geboden en goedkope levensmid delen verkocht. In St. Petersburg, de stad waar Medvedev vandaan komt, stonden sommige kiezers in het stembu- Dmitri Medvedev, de protégé van Vladimir Poetin, heeft de Rus sische presidentsverkiezingen ge wonnen. Hij kreeg ruim 68 pro cent van de stemmen. reau goedkoop bier te hijsen. Er waren ook mensen die wel op de koopjes af kwamen, maar geen stem uitbrachten. De communistische presidentskan didaat Gennadi Zjoeganov, die vol gens de kiescommissie rond 20 procent van stemmen kreeg, zei over een flinke lijst met onregelma tigheden bij de stembureaus te be schikken. De ultranationalist Vladi mir Zjirinovski, die ook aan de ver kiezingen meedeed, heeft volgens Russische media beloofd naar de rechter te zullen stappen. Rusland heeft maar een klein aantal waar nemers bij de verkiezingen toegela ten, wat het Westen sterkt in zijn opvatting dat Rusland onder Poe tin veel democratische verworven heden heeft ingeleverd. Maar het Kremlin trekt zich daar weinig van aan. „Dit zijn vrije en democrati sche verkiezingen na een vrije en democratische campagne", zei een woordvoerder. pagina 9: de andere kandidaten zijn zwak Man doodgereden bij 's-Cravenpolder 's-cravenpolder - Bij een onge luk op de Bernhardweg-Oost bij 's-Gravenpolder is in de nacht van zaterdag op zondag even na half één een Pool (34) omgekomen. De man liep aan de linkerkant van de weg en werd geschept door een 31-jarige automobilist uit de gemeente Borsele, komende uit de richting van Ovezande. Die haalde op dat moment een taxi busje in, dat werd bestuurd door een 23-jarige Kapellenaar. De Pool, die volgens de politie ver moedelijk in dezelfde richting liep als de automobilist reed, was op slag dood. Betaalde SMS-diensten moeten verboden worden reageer op www.pzc.i zie pagina 5 Wilders gijzelt Nederland e(ïm 'HH 55% oneens -jgl 45% aantal reacties: 681 Zeeland: 2, 3, 11 t/m 15; Binnen land: 4 en 5; Buitenland: 7 en 9; Cultuur: 17; Weer: 18; Strips: 19; Sport: 21 t/m 35; Agenda: 36; Tele visie: 38 en 39. President Venezuela laakt doden rebellen door leger Colombia. Caracas - De Venezolaanse presi dent Hugo Chavez heeft opdracht gegeven troepen naar de grens met Colombia te sturen. Het zou gaan om tien bataljons (in totaal ongeveer zesduizend militairen). De aanleiding voor de troepenver plaatsing was de dood van acht tien rebellen van de Colombiaanse verzetsbeweging Fare. Chavez noemde de dood van de Farc-guer- rillastrijders 'een laffe moord' door het leger van Colombia. Een andere maatregel die presi dent Chavez in het vooruitzicht stelde, was de sluiting van de Vene zolaanse ambassade in de Colom biaanse hoofdstad Bogota. Alle am bassadepersoneel heeft opdracht gekregen terug te keren naar Vene zuela. Colombia is in de ogen van Cha vez verworden tot een 'terroristen- staat'. President Uribe is volgens hem een 'misdadiger'. In het afge lopen weekeinde kondigde de Co lombiaanse regering aan dat acht tien Farc-rebellen waren gedood. Onder hen was de tweede man en woordvoerder van de guerrillabe weging, Raul Reyes. amsterdam - Ajax is een stap dich ter bij koploper PSV gekomen. De Amsterdammers profiteerden van de 3-i-nederlaag van de Eindho- vense titelverdediger bij FC Utrecht. Door de eigen zege (4-0) op Excelsior zijn de Amsterdam mers PSV tot op zes punten gena derd. Komend weekeinde is het PSV-Ajax. sk pagina 21: dreun voor PSV Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 1688 555530 »4* Philippe Gilbert wint Omloop mQ Het Volk naar IJmuiden, 23 minuten sneller dan Hans Bou- scholte in mei 2007. De afstand was 200 kilome ter. De bemanning bestond uit de Vlissingers Erik Maas, Klaas Kaptein, Paul de Rijke en Robert Jan Hanemaayer, de Goesenaren Johan Bol en Jan de Jager en Middelburger Willem Bastiaan van Pelt. Schipper Harm Prins is afkomstig uit Vlissingen. foto Anusjka Martens pagina 30: schitterende dag om te zeilen IJMUIDEN - De Pleomax, een oceaanracer met acht Zeeuwen aan boord, heeft zaterdag het Noordzeerecord verbeterd. Stuurman Fred van Rijckevorsel stuurde het schip net binnen zes uur van het Engelse Lowestoft

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1