€ty Gifbal bij Liniebos in Hulst 'Schadeclaim tegen Joran' HET WEER: Zonnig Buitenplaats voor de gewone man Vrv 19 Instellingen mogen niet langer concurreren door inzet goedkope alfahulp. Eefje zwemt weer in de zee Dierenarts waarschuwt: gif is dodelijk voor dieren en kinderen. Gedeputeerde zegt HZ de wacht aan Mao deed tien miljoen vrouwen in aanbieding Zeeuwse ROC's volgen leerlingen op de voet Word ook abonnee! l»lüi i m 1 Racoon heeft haar taal gevonden Zaterdag 16 februari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 40 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 Vaste thuiszorger terug door Laurens Kok DEN HAAG - De thuiszorg mag niet langer goedkope alfahulpen sturen naar mensen die om huishoude lijke hulp vragen. Voortaan heeft de cliënt recht op een (duurdere) vaste medewerker van de thuis zorg zelf. Door een wetswijziging wil staatssecretaris Jet Bussemaker van Volksgezondheid de overspan nen thuiszorgmarkt kalmeren, waardoor gekwalificeerde krach ten weer naar behoren betaald krij gen. Sinds de thuiszorg ruim een jaar geleden door de rijksoverheid werd overgedragen aan de gemeen ten, zijn 546 gekwalificeerde huis houdelijk medewerkers ontslagen. Honderden anderen werden on der druk een goedkope alfahulp met een veel slechter freelancecon tract. De instellingen deden dit omdat ze met elkaar en met schoonmaakbedrijven moeten con curreren om opdrachten binnen te halen. Zij hebben er alles aan ge daan om hun tarieven omlaag te brengen. Eerder deze week werd bekend dat gemeenten het afgelopen jaar 200 miljoen euro hebben overgehou den van hun budget voor thuis zorg. Dat geld wil de staatssecreta ris nu inzetten om gekwalificeerde krachten weer naar behoren te be talen. Ook voor mensen die hulp nodig hebben, biedt de maatregel voor deel. Cliënten die via de thuiszorg Thuiszorg-cliënten krijgen recht op een vaste zorghulp in plaats van een goedkopere alfahulp. Ge kwalificeerde krachten moeten daardoor beter betaald worden. een alfahulp kregen toegewezen, realiseerden zich vaak niet dat de ze freelancehulp niet in dienst van de thuiszorg was. De cliënt was fei telijk werkgever van zijn alfahulp geworden. Dat kon betekenen dat als de alfahulp ziek werd, die ge woon doorbetaald moest worden, zonder dat er een vervanger kwam. De alfahulp verdwijnt overigens niet definitief Mensen die buiten de thuiszorg om een vaste hulp willen, kunnen bij de gemeente vragen om een persoonsgebonden budget, waaruit de kracht wordt betaald. RENESSE - „Oh wat leuk, kijk nou. Ze heeft al een vis in haar bek." Lenie 't Hart van de zeehonden crèche in Pieterburen volgt met de verrekijker en thousiast de verrichtingen van Eefje. De grijze zeehond is zojuist in haar bijzijn vrijgelaten op het strand van Renesse. Drie maanden geleden is het dier ondervoed ge vonden op het strand bij Vrouwenpolder. Ze woog toen vijftien kilo en is naar de crèche in Pie terburen gebracht. Inmiddels weegt Eefje vijftig kilo en is sterk genoeg om de vrijheid weer terug te krijgen. Gisteren is ze door haar 'adoptieou- DEN HAAG - Advocaat Bram Mosz- kowicz onderzoekt of in Neder land een schadeclaim kan worden ingediend tegen Joran van der Sloot. Dat doet hij op verzoek van de moeder van de vermiste Ameri kaanse tiener Natalee Holloway. Van der Sloot heeft gezegd het lichaam van Holloway in zee te hebben laten verdwijnen. pagina 4: Joran wordt niet weer aan gehouden HULST - De afgelopen dagen zijn in de omgeving van het Liniebos in Hulst drie honden vergiftigd. Doordat snel tegengif is toege diend, overleven de dieren het waarschijnlijk. Dierenarts Yves Aerts waarschuwt naar aanleiding van de incidenten dierenbezitters maar ook mensen met kleine kinderen, alert te zijn. Aan het toegangspad tot het bos aan de Zoutestraat, ter hoogte van de splitsing met de Zeildijk, is een voedselbal gevonden met daarin korrels van het in de landbouw ge bruikte bestrijdingsmiddel Temik. Volgens Aerts wordt deze pestici de heel vaak gebruikt om dieren te vergiftigen. Het middel is dodelijk effectief. Binnen een uur na inname komt VLISSINGEN - Gedeputeerde George van Heukelom (SGP, onderwijs) is teleurgesteld dat de Hogeschool Zeeland (HZ) zijn toekomstplan nog niet heeft ingediend. Komt dat plan niet op tijd, dan loopt de HZ een subsidie van in totaal 15 miljoen euro mis. Met het geld wil de HZ bijvoorbeeld meer studen ten van buiten Zeeland trekken. pagina 35: HZ dreigt 15 miljoen mis te lopen WASHINGTON - De Chinese leider Mao bood de Verenigde Staten in 1973 tijdens een handelsoverleg tien miljoen vrouwen aan. Dat blijkt uit een document dat is vrij gegeven door Amerika. „Zoals u weet is China een zeer arm land", zei Mao tegen toenma lig minister Henry Kissinger. „We hebben niet veel, maar wat we wel hebben is een vrouwenoverschot." GOES - Uit een proef in Amster dam blijkt dat ROC-leerlingen veel vaker afwezig zijn dan gedacht. De twee Zeeuwse ROC's houden hun leerlingen nauwlettend in de gaten, als het gaat om hun aanwe zigheid in de lessen. Het ROC Wes- terschelde hanteert zelfs een elek tronisch registratiesysteem. Pagina 2 en 3: Pasjes registreren elke stap van ROC-leerlingen Spijbelen hoort bij de schooltijd reageer op www.pzc.nl Gemeenten draven door bij terugdringen bijstand eens 60% oneens 2 40% aantal reacties: 361 ders' (Groenrijk in Middelburg) losgelaten en na wat aarzelingen hobbelde ze de zee in. Nog heel even keek Eefje om naar de mensen die haar ge red hebben, om zich vervolgens over te geven aan veel belangrijker zaken: het vangen van vis. foto Marijke Folkertsma Zeeland: 2, 3, 29 t/m 39: Binnen land: 4 t/m 7: Buitenland: 9 t/m 11Meningen: 12: Redactie Reac tie: 13; Buitengebied: 19 t/m 21; Beurs: 23; Economie: 25; Weer: 26; Strips: 27; Cultuur: 40 en 41; Agenda: 45; Sport: 47 t/m 53; Bijla gen: Spectrum, Reizen, Wonen en Media, met daarin Televisie: 60 t/m 63. een dier er meestal aan te overlij den. De Hulster dierenarts gaat ervan uit dat er sprake van iemand die bewust dieren wil ombrengen, om dat het vergif is gevonden in een bal met voedsel. „Maar ook voor mensen is het giftig. Waakzaam heid is dus geboden", aldus Aerts. De eigenaren van de drie vergiftig de honden hebben inmiddels al aangifte gedaan bij de politie in Hulst. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 8 711688 555547 www.pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1