'Zaak verdwijning van Holloway is opgelost' Alves toch naar Middlesbrough HET WEER: Klimaatprofessor 'Zonder chemie bepleit dijken van staan we in ons 300 meter breed blote kont' J 31 36 en 37 |jj Onderzoek: veel ziekenhuizen negeren richtlijnen voor zorg. Peter R. de Vries zegt te weten hoe Amerikaanse om het leven kwam. Eüsmw mm Word ook abonnee! 1 ui 1 ïl 1NOÖNt Politie herovert eilandje op Molukkers Geregeld zon Vrijdag 1 februari 2008 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 250e jaargang nr. 27 - los nummer 1,40, zaterdag 2,00 www.pzc.nl 'Zorg vaak onnodig pijnlijk' door Frouke Tamsma DEN HAAG - Ziekenhuizen negeren massaal richtlijnen voor goede en veilige zorg die al jaren geleden zijn vastgesteld. Artsen en ver pleegkundigen behandelen patiën ten regelmatig volgens oude me thodes, terwijl wetenschappelijk is aangetoond dat ze niet werken of zelfs gevaarlijk zijn. Zo worden pa tiënten veelvuldig voor een opera tie geschoren, terwijl het risico op een ziekenhuisinfectie hierdoor tien keer zo groot wordt. Uit onderzoek blijkt dat patiënten vaak overbodige behandelingen krijgen. Zo is ook het standaard laxeren van de darmen voor een operatie of het inbrengen van een maagsonde na afloop achterhaald, maar dit gebeurt nog steeds. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is kritisch. „In de eed van Hypocrates, die alle artsen af leggen, staat al dat een arts geen handelingen mag uitvoeren die de patiënt meer kwaad dan goed doen", zegt secretaris Kwaliteit Robbert Vree. Ook de Orde van Medisch Specia listen vindt het ongewenst dat pa tiënten overbodige en schadelijke behandelingen ondergaan. „Hande lingen die bewezen werken, moe ten zoveel mogelijk in richtlijnen worden gevat", aldus de orde. Het Landelijk Expertisecentrum pil Artsen en verpleegkundigen be- handelen patiënten regelmatig volgens achterhaalde methodes. Dit kan leiden tot pijnlijke en schadelijke behandelingen. Verpleging en Verzorging bindt vandaag tijdens een congres de strijd aan met achterhaalde 'ritue len' in de zorg. Zo is al in 1993 een landelijk geldende richtlijn inge voerd om het pre-operatief sche ren te stoppen. Veertien jaar later blijken negen op de tien ziekenhui zen dit nog standaard te doen, toont onderzoek aan. pagina 6: rituelen in de zorg doen veel kwaad We brengen geluid tot leven, met deskundig hooradvies voor iedereen! www.beterhoren.nl door Hanneke Keultjes DEN HAAG - Peter R. de Vries claimt dat hij de verdwijningszaak van Natalee Holloway heeft opge lost. De verslaggever zegt dat hij weet wat er met de Amerikaanse tiener is gebeurd en wie voor haar dood verantwoordelijk is. Volgens tv-programma Nova heeft De Vries een bekentenis van Joran van der Sloot op band staan. Haar dood zou een ongeluk zijn. Vervol gens zou Van der Sloot haar lichaam hebben laten verdwijnen. DEN HAAG - Heerenveen en Midd lesbrough hebben gisteravond kort voor het sluiten van de transfer markt overeenstemming bereikt over de transfer van Afonso Alves. De Braziliaan tekende bij Middles brough een contract voor 4,5 jaar. Heerenveen ontvangt naar schat ting 18 miljoen euro. De Friese clubleiding zegt alleen dat er een 'recordbedrag' met de overgang is gemoeid, maar wil de transfersom varr 18 miljoen euro niet bevestigen. De vorige record transfer van Heerenveen was de verkoop van Klaas-Jan Huntelaar aan Ajax voor 9 miljoen euro. De transfer krijgt een staartje. AZ heeft aangekondigd vandaag naar de wereldvoetbalbond Fifa te stap pen als Middlesbrough zich niet meldt voor een schadevergoeding. De Alkmaarders gaan ervan uit dat Alves ook bij hen een geldig con tract heeft getekend. Herdenking van Ramp blijft nodig reageer op www.pzc.nl Koningin Beatrix hoeft nog niet met pensioen eens oneens aantal reacties: 546 55% 45% Het Openbaar Ministerie op Aru ba stelt op basis van het materiaal van De Vries een nieuw onder zoek in. Zondag geeft de misdaad journalist in een uitzending op SBS6 openheid van zaken. Bij het onderzoek van De Vries werd een verborgen camera ingezet. De toen 18-jarige Holloway ver dween in de nacht van 29 op 30 mei 2005 toen zij met schoolgeno- ten vakantie vierde op het eiland. Een zoektocht, waarbij de Neder lander Joran van der Sloot en zijn vrienden Depak en Satish Kalpoe telkens in beeld waren als verdach ten, leverde niets op. pagina 4: Peter R. de Vries is groot nieuws in Verenigde Staten Zeeland: 2, 3, 25 t/m 31; Binnen land: 4 t/m 6; Buitenland: 7 t/m 9; Meningen: 11; Auto: 15 en 17; Weer: 22; Strips: 23; Cultuur: 34; Agenda: 35; Economie: 36 t/m 39; Beurs: 40; Sport: 41 t/m 45; Televi sie: 46 en 47. Zie bon op pagina 2 of bel gratis 0800 - 0231 231 711688 555530 lm^nsenr DEN HAAG - De politie haalt met een bootje vijf Molukse betogers van het eiland in de Hofvijver bij het Binnenhof in Den Haag. Met een bezetting van het eiland gistermiddag wilden de demon stranten aandacht vragen voor de schendingen van de mensenrechten in de Molukken. De jonge ren riepen de Nederlandse regering op de ogen hiervoor niet te sluiten. Zij hesen de Molukse vlag op het eilandje. Uiteindelijk verbleven de vijf betogers een uur op het eiland. Zij werden nader hand zonder problemen weggevoerd door de poli tie. foto Erik van 't Woud/ANP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 1