zefbussmhf 'We huppelen achter prins Geert aan' Aswoensdag na het carnavallen WPZC Woensdag 30 januari 2008 29 's-HEERENHOEK - Met carnaval is 's- Heerenhoek opnieuw het best be reikbare dorp van Zuid-Beveland. Zaterdag-, zondag- en maandaga vond rijden er bussen over drie lij nen. 's Avonds van Goes, Middel burg en 's-Gravenpolder allemaal naar Paerehat ('s-Heerenhoek) en 's nachts weer terug. Wie met de bus mee wil, kan bij de chauffeur een kaartje kopen a 3,50 euro voor een enkele reis en 7 euro voor een retourtje. Vertrektij den en -plaatsen staan op de inter netsite www.paerehat.nl van carna valsstichting De Koenkelpot. Voor het eerst dit jaar rijden beveiligers mee op de bussen. Niet omdat er rottigheid gebeurde in voorgaande jaren, maar omdat de chauffeurs het prettiger vinden. GOES - Eerst feestvieren met carna val ter afsluiting van de winter en dan breekt in de rooms-katholieke traditie de tijd van bezinning aan tot Pasen. Op de woensdag na het carnavals weekeinde, woensdag 6 februari, wordt het begin van de bezinnings- periode gevierd in drie rooms-ka- tholieke kerken op Zuid-Beveland. Aswoensdag is het dan. Kerkgan gers krijgen een askruisje op het voorhoofd gezet. De Aswoensdag diensten zijn in Goes, 's-Heeren- hoek en Kwadendamme vanaf 19 uur. De kerk was in de begintijd overigens tegen de viering van het lentefeest carnaval. Een verbod luk te niet, waarna de kerk het feest omarmde. Kwadendamse hofdames vieren eerste lustrum. door Paulus Houthuijs kwadendamme - Ze zijn er hele maal klaar voor in Kwadendam me, voor het carnaval. Over een paar dagen barst het feest los. Kwa dendamme - of op z'n carnavals de Pikpot - weet zich in handen van prins Geert I en zijn Raad van Elf. Het zijn bijna allemaal man nen die de scepter zwaaien, maar geen prins kan natuurlijk zonder vrouwen, zonder hofdames. Ze zijn er ook in de Pikpot. Wat doen ze? „We zijn decoratie en huppelen achter de prins aan", grapt Petra de Winter (22) naar medehofdame Maaike Bek (21). In werkelijkheid komt er meer bij kij ken. Het duo is dit jaar voor de vijfde keer op rij hofdame. Ze krijgen er maar geen genoeg van. Maaike: „Die liefde is er met de paplepel in gegoten, het hele dorp leeft echt naar carnaval toe." Ze wonen alle bei niet in Kwadendamme, maar gingen er wel naar de basisschool. Maaike komt uit Hoedekenskerke en zag het erebaantje gelijk zitten, toen ze hoorde dat de vorige hofda mes stopten. Petra woont in Baar land. Zij was in groep acht al jeugd- nar van Kwadendamme. Petra twij felde ook geen moment, toen ze vernam dat de functie van hofda me vrijkwam. „Het is leuk dat we nu nog steeds met elkaar omgaan vanwege carna val. Na de basisschool ga je toch weg uit het dorp en spreek je de meeste klasgenoten niet vaak meer." Maaike vond het hartstikke leuk dat Petra zich vijfjaar geleden gelijk met haar aanmeldde als hof dame. Ze zaten niet op dezelfde middelbare school en zagen elkaar maar af en toe. Op de elfde van de elfde (11 no vember) begint elk jaar het werk voor de hofdames. Ze gaan naar al le carnavalsfeesten in de Pikpot. De ene keer is dat op het senioren bal en dan weer in de jeugdsoos. „Onze taak is om het feest op gang te brengen met bijvoorbeeld een polonaise, maar meestal zit de sfeer er al goed in", weet Petra uit jarenlange ervaring. „Iedereen heeft zin in een feestje met carna val. Bij de soos staan de kinderen letterlijk te trappelen tot wij bin nenkomen." Ze helpen ook mee met het organiseren van evene- 'Kinderen staan bij de jeugdsoos te trappelen tot wij binnenkomen' menten. „Je kunt het zien als vrij willigerswerk. Het kost veel inspan ning, maar het is prachtig als alles slaagt." De belangrijkste en enige beloning voor het duo is de feestende men senmassa. „Gratis drankjes krijgen we bijvoorbeeld niet, misschien zijn onze rokjes niet kort genoeg", schat Maaike in. Ze drinken tij dens carnaval sowieso niet te veel, vertelt Petra. Kan ook niet. Het leven van een hofdame is druk, druk, druk met carnaval. Petra: „Het is soms vroeg opstaan. Zaterdag gaan wij bijvoor beeld in de ochtend met de Pikpot- ters naar McDonalds in Goes. Het is altijd geweldig om die gezichten te zien, als je daar verkleed binnen komt zetten." 'S HEERENHOEK/PAEREHAT Thema: 'Me maeke 't wee bont' Vrijdag 1 februari 13.15 uur: leerlingen van de Don Bosco vieren schoolcarnaval in de Jeugdhoeve. 18.30 uur: officiële opening van carnaval in de Bierdulve. 18.45 uur: limonadebal en Bonte avond voor de jeugd in de Korenbeurs. 20.30 uur: opwarmbal in de Geveltjes. 22.00 uur: dj Diësto en Bennie Henk en de Houdoe's in de Walk-lnn. Zaterdag 2 februari 10.00 uur: bouwersontbijt in de Koren beurs. 11.00 uur: jurering mooist versierde huis. 14.00 uur: opstellen van de kinderop tocht op het zwarte plein. 14.30 uur: vertrek kinderoptocht. 15.15 uur: na terugkomst een kinderbal in de Jeugdhoeve. 16.45 uur: prijsuitreiking van de kinderop tocht en het mooist versierde huis. 20.00 uur: carnavalsbal in dorpshuis de Jeugdhoeve. 21.00 uur: intreden van de prins in de Jeugdhoeve en begin van de kroegen tocht. Zondag 3 februari 13.30 uur: opstelling van de optocht in de Burgemeester van Horsighstraat. 14.00 uur: begin van de optocht. 16.00 uur: einde van de optocht. 17.00 uur: prijsuitreiking van de optocht in de Bierdulve. 21.00 uur: carnavalsbal in dorpshuis de Jeugdhoeve, met dj Jesse. 21.00 uur: intreding van de prins in de Jeugdhoeve. Maandag 4 februari 15.00 uur: kieltjesbal in Kiekieris. 21.00 uur: .kroegentocht van de prins door Paerehat. 23.11 uur: verbranding van de koekelpot ter afsluiting. KWADENDAMME/De Pikpot Thema: 'D'r zit hoed schot in' Vrijdag 1 februari 14.30 uur: carnavalsfeest van basisschool de Mgr. Heyligers in Tapperij 's Lands Wel varen. 18.30 uur: kindercarnaval in Tapperij 's Lands Welvaren. Zaterdag 2 februari 14.00 uur: start carnavalsoptocht vanuit de Johan Frisostraat. Zondag 3 februari 18.00 uur: afsluiting van carnaval in Tap perij 's Lands Welvaren. OUD-VOSSEMEER/Grööt Pesöot Thema: 'Oalles mee maete!' Vrijdag 1 februari 10.00 uur: bezoek van de carnavalsvereni ging aan peuterspeelzaal de Pluus. 13.15 uur: bezoek basisscholen door car navalsvereniging de vlooientrappers. 17.30 uur: lampionnenoptocht bij de Stasse Mispit (de oude vuilnisbelt) aan de ring van het dorp. 20.30 uur: gemaskerd bal in het Hof van Holland. Zaterdag 2 februari 12.49 uur: begin carnavalsoptocht vanaf de Vossenkuil. 15.00 uur: vlooiencircus in de Vossekuil. 20.30 uur: vlooienbal in het Hof van Hol land. 01.11 uur: afsluiting van het carnaval bij de Stasse Mispit. AARDENBURG/'t Uulehat Zaterdag 2 februari 14.00 uur: vertrek 33e carnavalsoptocht m.m.v. diverse muziekgezelschappen. Maandag 4 februari 21.00 uur: aanvang 26e Blaoskapellekes- ovond van 't Uulehat. HULST/Vossestad Zondag 3 februari 14.00 uur: start optocht, show muziekver eniging New Adventure uit Axel voor be gin optocht. SAS VAN GENT/Betekoppenstad Zondag 3 februari 14.00 uur: vertrek grote carnavalsop tocht vanaf het Suikerplein. 15.30 uur: presentatie van deelnemers aan de optocht op de Markt. 17.00 uur: prijsuitreiking optocht in de Vlaanderen. Maandag 4 februari 13.00 uur: aanvang dweilbandfestival. 18.00 uur: prijsuitreiking beste dweilband in de Watergeus. Dinsdag 5 februari 20.00 uur: start lichtjesparade (verlichte optocht) vanaf de Oostkade. BERGEN OP ZOOM/Krabbegat Dinsdag 5 februari 13.00 uur: optocht door centrum van Ber gen op Zoom. ROOSENDAAL/Tullepetaonestad Zaterdag 2 februari 13.11 uur: optocht door centrum van Roosepdaal. Kwadendamme 2007: Vrouw zoekt boertje. foto Willem Mieras Lewedorp 2007: racemachine met snelheidscamera. foto Willem Mieras Hofdames Maaike Bek (links) en Petra de Winter. foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 55