Gelden voetbalmuseum rond 'En nu ligt dat ding daar te roesten' Bus naar bieb matig gebruikt Elke stad heeft straks wellicht Veteranendag Schouws strand moet schoner BPZC Woensdag 30 januari 2008 25 Beeldrechten van NOS, KNVB, eredivisieclubs gegarandeerd. door Wendy van den Hurk middelburg - Dat het voetbalmu seum in Middelburg in het voor jaar van 2009 opent, zegt de orga nisatie al lang. Maar nu ook de fi nanciering rond is, krijgt die belof te nét iets meer waarde. Vorig jaar, toen Voetbal Experien ce nog maar een plan was, dat bo vendien miljoenen bleek te kos ten, durfden sponsors nog geen handtekening te zetten. Nu steeds concreter wordt wat verrijst in de wijk Mortiere, durven ze wel. De drieduizend vierkante meter voetbalbeleving kost vier miljoen euro. Alleen komen niet alle spon sors met geld op de proppen. Som mige partijen doneren beeldrech ten. Zoals de NOS, die beschikt over alle beelden van voor janua ri 1998. Beelden van na die tijd zijn in eigendom van de eredivisie clubs. Ook die hebben hun mede werking toegezegd. Net als de KN VB, die Voetbal Experience onbe perkt in haar unieke archieven laat rondneuzen. De voetbalbond ver zorgt ook de Wall of Fame; een muur met alle internationele top- voetballers. Ook SBS6 participeert, maar dan door middel van promotie. De om roep gaat uitzenden vanuit Middel- |TI Geen miljoenentekort meer voor Voetbal Experience. Alles is gere geld. In de grote hal kunnen lief hebbers straks alle belangrijke voetbalbeelden terugkijken. burg. Dat doet ze in elk geval rond wedstrijden van het Nederlandse elftal, is directeur Jos Kouwers van de stichting Voetbal Totaal be loofd. Hij sluit niet uit dat 'voetbal deskundigen' die vanuit de Mortie re van commentaar gaan voorzien. Sony maakt een ruimte waar lief hebbers op ware grootte kunnen gamen. De spellen worden gele verd door Electronic Arts, die op dat gebied internationaal marktlei der is. Nationale Nederlanden denkt er ook over om Voetbal Ex perience te spekken. Nike, daaren tegen, is afgehaakt. De directie richt zich liever op de Randstad. Gelukkig voor Voetbal Totaal is Adidas er ook nog. Daar praat di recteur Kouwers mee verder. Facilitaire steun komt van de ge meente Middelburg. Die is belang rijk met betrekking tot de grond en de inzet van mensen. De Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland, die nu nog traint in Kortgene, verplaatst haar activiteiten naar Middelburg. Haar talenten spelen straks op het kunstgrasveld, met wedstrijdafme tingen, van Voetbal Experience. Gemeente Vlissingen haalt bezorgdheid om Scheldekraan niet weg. door Wendy van den Hurk vlissingen - Nog even en dan valt- ie niet eens meer op, achter dat ho ge hek, in de schaduw van de Tim merfabriek. Dan bladdert de Schel dekraan zó ver af dat het te slecht is om nog te kunnen conserveren. En dan is Vlissingen voorgoed ver stoken van haar unieke silhouet. Momenteel worden de offertes aangevraagd voor het conserve- Oud-strijder Roovers: „Schouwenaar moet zich laten voorlichten." terneuzen - Oud-lndiëganger Jan Roovers uit Terneuzen begrijpt niet waarom in Middelburg zo hef tig wordt gereageerd op zijn vast- ringsplan. Al maanden laat de ge meente Vlissingen niets anders ho ren over het blauwe bouwwerk, dat alweer drie maanden ontman teld 'op zijn gat' ligt langs de Ko ningsweg „Het is een proces dat veel tijd vergt", zegt Mirjam longe jan van de gemeente. „Maar er wordt aan gewerkt." De gemeente is nog het hele voor jaar bezig om de opdracht voor het reparatie-conserveringsplan te formuleren. Vervolgens gaat ze dat gunnen aan een ingenieursbureau, die het plan maakt. Als de kosten eenmaal helder zijn - met een stelling dat Terneuzen langzamer hand uitgroeit tot dé veteranen- stad van Zeeland. Hij vindt de commotie, die in veteranenkrin- gen is ontstaan na die uitspraak, buiten proporties. „Er is absoluut geen sprake van concurrentie. Wij hebben de Eer ste Veteranendag opgezet met in paar ton ben je er niet, gokt de ge meente - wijst ze een aannemer aan. Dat kan nog wel een jaar du ren. En dan is de vraag waar de re paratie gaat plaatsvinden en hoe 'Ik wil best aannemen dat ze ermee bezig zijn, maar daar wacht zo'n kraan niet op' de loodzware kraan daar belandt, nog niet eens beantwoord. Ronald den Broeder van de Stichting Stadsherstel en de werkgroep mo- het achterhoofd het idee dat het evenement rouleert tussen de ver schillende steden. Maar het gaat nog verder. Alle burgemeesters worden binnenkort uitgenodigd in Doorn, waar hen zal worden verteld dat medewerking aan een lokale Veteranendag zeer op prijs zou worden gesteld. Dat mondt numenten, zag de duiktoren in de vergetelheid geraken en is bang dat het symbool van de Schelde hetzelfde lot wacht. „Als ik er langs rijd, denk ik: verrek, daar ligt dat ding. Te roesten. En dat wordt steeds erger." De stadshistoricus vreest voor het silhouet van de stad. Volgens hem wordt die niet getekend door de Sardijntoren of de Jacobstoren, maar door de Scheldekraan. „Ik wil aannemen dat ze bezig is met offertes, maar daar wacht zo'n kraan niet op. Straks moet-ie naar Hoogovens, als oud roest." mogelijk uit in een Veteranendag in tal van steden of regio's." Volgens Roovers is dat zelfs een voorstel van de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten. „Burge meester Schouwenaar van Middel burg doet er goed aan zich tijdens die bijeenkomst eens goed te laten voorlichten." Senioren weten de weg naar voorziening nog niet goed te vinden. door Rob Faardekam tholen - De proef om Thoolse se nioren met een bus naar de biblio theek te brengen, is voorbij. Con clusie: het liep niet storm. „Toch zijn we gemotiveerd om door te gaan", zegt Petra Das. „We zullen het alleen anders moeten doen." Dan doelt de medewerkster van de bibliotheek vooral op het pro moten van de voorziening. „We hadden gehoopt dat het bestaan daarvan via mond-tot-mond recla me wel bekend zou worden, maar dat is kennelijk niet het geval." De bus, die wordt gereden door vrijwilligers van het Rode Kruis, reed de afgelopen maanden op vier dinsdagen van het centrum van Tholen naar de nieuwe biblio theek en weer terug. Daarmee wil de bibliotheek oudere mensen te gemoet komen, nu de voorziening van het centrum naar een locatie aan de rand van het stadje is ver huisd. „Er reden steeds drie tot vijf mensen mee", zegt Das. „Dat is iets minder dan we hoopten. Blijk baar is er toch een drempel voor mensen." Volgende maand wordt de bus geëvalueerd. Dan moet blij ken of hij blijft rijden. renesse - De toegankelijkheid van de Schouwen-Duivelandse stran den laat te wensen over. Het strand moet schoner en de par keerterreinen bij de strandovergan- gen zijn voor verbetering vatbaar. Dat zijn de belangrijkste conclu sies van de evaluatie van het strandseizoen 2007. Samen met de strandpaviljoenhou ders en andere gebruikers van het strand, heeft de gemeente het strandjaar 2007 nog eens de revue laten passeren. Ondanks een matig hoogseizoen én een teleurstellen de 20ste plek in de verkiezing 'Schoonste strand' De aandacht mag in de visie van wethouder Ad Verseput echter niet verslappen. Wat hem betreft dient op een aan tal terreinen de puntjes op de i ge zet te worden. Alweer drie maanden ligt de Scheldekraan ontmanteld, plat te roesten langs de Koningsweg in Vlissingen. foto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2008 | | pagina 47